Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MUAMMER LÜTFİ BAHŞİ HAYATI ve ESERLERİ

Muammer Lütfi Bahşi (d. 1903, Ödemiş - ö. 30 Haziran 1947, İzmir), Türk şair ve yazar.

Yedi Meşale edebiyat topluluğunun kurucuları arasında bulunmuştur. Sonradan, Bahşi soyadını almıştır.

Yaşamı

1903'te Ödemiş'te dünyaya geldi. Babası, Müderris Lûtfi Efendi'dir. Ödemiş Rüştiyesi (ortaokul) ve İdadisi'ni (lise) bitirdikten sonra yüksek öğrenimine İstanbul'da devam etti. 1927'de İlahiyat Fakültesi'ni, 1929'da Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Hakim olarak Antalya, Kuşadası, Bozadoğan, Nazilli, Muğla, Ürgüp, Demirci'de bulundu. Sürekli yer değişmekten usandığı için hakimlikten istifa etti, Ödemiş'e yerleşti ve ölümüne dek avukatlık yaptı. 1947'de yaşamını yitirdi.

İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandıktan sonra heceye yöneldi, sonra serbest nazımda karar kıldı. Şiirlerinde genellikle milli konuları işledi. Yedi Meşale Topluluğu'nun en az tanınan şairidir. 1928'de Meşale dergisinin kapanması üzerine topluluk da dağıldı; Yedi Meşaleciler 1933'te Varlık dergisinde tekrar birleştiler. Ancak diğer üyelerin dünyalarının uzağında kalan Muammer Lütfi onlar arasında yer almamış; Yedi Meşale'de çıkan şiirlerinden başka, dönemin tanınmış dergilerinde rastlanmamış ve şiirlerini kitaplaştırmamıştır.

Muammer Lütfi, 1930'ların sonunda Antalya'da yayımlanan Türk Akdeniz dergisinin yazı kodrosunda bulunmuştur. Hakkında Hikmet Dizdaroğlu'nun Varlık dergisinde kapsamlı bir yazısı vardır.

Edebi Kişiliği:

  • Yedi Meşale Topluluğu’nun en az tanınan şairidir.
  • İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandıktan sonra heceye yönelmiş, sonra serbest nazımda karar kılmıştır.
  • Şiirlerinde genellikle milli konuları işlemiştir.
  • 1928’de Meşale dergisinin kapanması üzerine topluluk da dağılmış; Yedi Meşaleciler 1933’te Varlık Dergisi’nde tekrar birleştirmişlerdir. Ancak diğer üyelerin dünyalarının uzağında kalan Muammer Lütfi onlar arasında yer almamıştır.
  • Yedi Meşalede çıkan şiirlerinden başka, şiirlerine dönemin tanınmış dergilerinde rastlanmamış ve şiirlerini kitaplaştırmamıştır.

Wikipedia

 

MUAMMER LÜTFİ BAHŞİ
(1903-1947)
Muammer Lütfi Bahşi, Ödemiş’te doğdu (1903). İstanbul'da İlahiyat (1927) ve Hukuk (1929) fakültelerini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde yargıç olarak görev yaptı.
Ödemiş'te avukatlık yaparken, orada öldü (30 Mayıs 1947).


Yedi Meşale'deki arkadaşlarıyla birlikte şiirler yazan Muammer Lütfi Bahşi, aruz ve hece ölçüleriyle; daha sonra serbest nazımla yazdığı şiirleriyle önemli bir varlık gösteremedi; dağılmadan sonra arkadaşları Varlık dergisinde etkinlik gösterdikleri halde, Muammer Lütfi onlara katılamadı. Anadolu'da, ancak yaygın olma-yan gazete ve dergi sayfalarında gözüktü.
Cevdet Kudret, Yedi Meşale'nin 50. Yılında:
"Muammer Lütfi, kitabın basılışından sonra, ikimizin arasında —herhalde incir çekirdeğini doldurmayan bir nedenle—baş gösteren geçimsizlik yüzünden topluluktan çıkarıldı; Anadolu'nun çeşitli Yerlerinde yargıçlık yaptı; tek başına sürdüremediği şiirin özlemiyle öldü... diyor.


Muammer Lütfi, bir şiir kitabı yayımlayamadı. Yazdıkları bir kitapta toplanmış da değildir.
Hikmet Dizdaroğlu, Varlık dergisinde (15 Mayıs 1961) onunla ilgili bilgi vermektedir.

20.YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI, 1900-1940, MAHİR ÜNLÜ, ÖMER ÖZCAN

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi