Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ KİMDİR?

"Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan,
Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan.
Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan,
Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz"

12 Ocak 1905 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Hüseyin Nihal Atsız, ilk ve orta öğrenimini Kadıköy’deki Fransız ve Alman Mektebi’nde, Kadıköy ve İstanbul Sultanisi’nde yaptı. Liseden sonra Askeri Tıbbiye’ye girdi (1922) ancak 3. sınıf talebesiyken bir teğmene selam vermediği için okuldan çıkarıldı. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin “Yüksek Muallim Mektebi”ne girdi ancak bir hafta sonra askere alındı.

İstanbul’da askerliğini yaptıktan sonra yeniden okuluna döndü. 1930 yılında Edebiyat Fakültesi Türkoloji ve Tarih Bölümlerinden mezun oldu ve aynı bölümde asistan olarak kaldı. 1931 yılında “Atsız Mecmua”yı yayınlamaya başladı. Köycü bir yaklaşımdan Türkçü bir yaklaşıma yönelen bu dergideki bazı yazıları nedeniyle üniversiteden uzaklaştırıldı, öğretmenliğe başladı.

1933’ten 1952’ye kadar edebiyat öğretmenliği ve kütüphanecilik yaptı. 1933-1934 yılları arasında “Orhun” dergisini çıkardı. 2.Dünya Savaşı sırasında güçlenen “Turancı” akım içinde önemli bir yeri oldu. Ekim 1943’te “Orhun”u yeniden çıkarmaya başladı. Bu dergide solcu eylemlerle bu eylemlere katılanları iki kez Başbakan Şükrü Saraçoğlu’na şikayet eden mektup yayınladı. 1944 yılında “Irkçılık-Turancılık” davasından tutuklandı. 1945 yılında serbest bırakıldı.

1952 yılında Süleymaniye Kütüphanesi’nde görevlendirildi. Aynı yıl “Orhun”u tekrar çıkardı. 1964-1975 arasında “Ötüken” dergisini yayınladı. Ötüken’deki yazıları nedeniyle 1973 yılında bir kez daha cezaevine girdi. Ertesi yıl özel afla serbest bırakıldı. 1969 yılında görevli olduğu Süleymaniye Kütüphanesi’nden kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Türk Edebiyatı ve tarihine derinlemesine vakıf olan, Türk Dili’ne büyük önem veren, Türkçenin yanı sıra iyi derecede Fransızca, Arapça ve Farsça da bilen Atsız'ın şiirlerinin yanısıra, ilmî araştırma, makale, roman ve öykü türünde de pekçok eseri bulunmaktadır.

Yirminci Yüzyıl Türkçülüğü'nün önde gelen isimlerinden birisi olarak kabul edilen Hüseyin Nihal Atsız 11 Aralık 1975 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonucunda yaşama veda etti ve Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN TÜM KİTAPLARI

1) “Divan-ı Türk-i Basit, Gramer ve Lugati”, İstanbul 1930
2) “Şart Başına Cevap”, İstanbul 1933
3) “Çanakkale’ye Yürüyüş”, İstanbul 1933.
4) “16. Asır Şairlerinden Edirneli Nazmi’nin Eseri ve Bu Eserin Türk Dili ve Kültürü Bakımından Ehemmiyeti”, İstanbul 1934.
5) “Komünist Don Kişotu Proleter Burjuva Nâzım Hikmetof Yoldaşa”, İstanbul 1935.
6) “Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar, I. Bölüm”, İstanbul 1935.
7) “15. Asır Tarihçisi Şükrullah, Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi”, İstanbul 1939.
8) “Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi, Hayatı ve Eserleri”, İstanbul 1940.
9) “900. Yıldönümü (1040-1940)”, İstanbul 1940.
10) “İçimizdeki Şeytanlar”, İstanbul 1940.
11) “Türk Edebiyatı Tarihi”, İstanbul 1940.
12) “Dalkavuklar Gecesi”, İstanbul 1941.
13) “En Sinsi Tehlike”, İstanbul 1943.
14) “Hesap Böyle Verilir”, İstanbul 1943.
15) “Türkiye Asla Boyun Eğmeyecektir”, İstanbul 1943.
16) “Yolların Sonu”, (Bütün şiirlerinin toplandığı kitap) İstanbul 1946.
17) “Bozkurtların Ölümü”, İstanbul 1946.
18) “Bozkurtlar Diriliyor”, İstanbul 1949.
19) “Osmanlı Tarihleri I”, İstanbul 1949.
20) “Türk Ülküsü”, İstanbul 1956.
21) “Deli Kurt”, İstanbul 1958.
22) “Z Vitamini”, İstanbul 1959
23) “Osman (Bayburtlu), Tevârih-i Cedîd-i Mir’at-ı Cihan”, İstanbul 1961.
24) “Osmanlı Tarihine Ait Takvimler” İstanbul 1961.
25) “Ordinaryüs’ün Fahiş Yanlışları”, İstanbul 1961.
26) “Türk Tarihinde Meseleler”, Ankara 1966.
27) “Birgili Mehmed Efendi Bibliyografyası”, İstanbul 1966.
28) “İstanbul Kütüphanelerine Göre Ebussuud Bibliyografyası”, İstanbul 1967.
29) “Âli Bibliyografyası”, İstanbul 1968.
30) “Âşıkpaşaoğlu Tarihi”, İstanbul 1970.
31) “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nden Seçmeler I”, İstanbul 1971.
32) “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nden Seçmeler II”, İstanbul 1972.
33) “Ruh Adam”, İstanbul 1972.
34) “Oruç Beğ Tarihi”, İstanbul 1973.
35) “Makaleler – I”, İstanbul
36) “Makaleler – II”, İstanbul
37) “Makaleler – III”, İstanbul
38) “Makaleler – IV”, İstanbul

***
NİHÂL ATSIZ’IN TÜM ŞİİRLERİ

Toprak – Mazi
Yolların Sonu
Sona Doğru
Yarının Türküsü
Türklerin Türküsü
Yakarış – 1
Yakarış – 2
Varsağılar
Unutma
Türk Gençliğine
Topal Asker
Kardeş Kahraman Macarlar
Kağanlığa Doğru
Kahramanların Ölümü
Hatıralar
Afşın’a Ağıt
Ağıt
Aşkınla
Ayrılık
Ay Yüzlü Güzel Konçuy
Bahtiyarlık
Koşmalar
Dosta Sesleniş
Davetiye
Dün Gece
Eski Bir Sonhabar
Gel Buyruğu
Geri Dönen Mektup
Kömen
Kader
Korku
Karanlık
Mutlak Seveceksin
Özleyiş
Selam
Sarı Zeybek
Sesleniş
Türkçülük Bayrağı
Türk Kızı
Türkistan İhtilalcilerinin Türküsü
Kahramanlık
Yalnızlık
Yaşayan Türkçülere Ağıt
Dörtlükler

***
NİHÂL ATSIZ’IN TÜM MAKALELERİ

Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu
Kurtarılmamış Türkler
İran Türkleri
Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz
Savaş Aleyhtarlığı
Çağrı Beğ
Abdülhamid Han (Göksultan)
Türk Tarihinin Meseleleri
Devletimizin Kuruluşunu Sağlayan Savaş
30 Ağustos ve Türk Ordusu
Bozulan Türkçe
Yobazlık Bir Fikir Müstehâsesidir
Hesap Böyle Verilir
İçimizdeki Şeytanlar
Konuşmalar / 1
Konuşmalar / 2
Konuşmalar / 3
Kızıl Kürtlerin Yaygarası
“Bağımsız Kürt Devleti” Propagandası
İslam Birliği Kuruntusu
Nurculuk Denen Sayıklama
Türkçülüğe Karşı Yobazlık
İrtica Artık Bir Kuvvet Değildir
Türk Budun, Ökün!
Büyük Adam
Milli Bayram
Türk Ordusunun İftihar Levhası
Malazgirt Zaferinin 900. Yıldönümü ve Milli Kültür
Çanakkale Savaşı
3 Mayıs 1944
3 Mayıs 1944 (Farklı)
Bizim Günümüz
20 Mayıs 1040 ve 3 Mayıs 1944
“Çengiz Han” ve “Aksak Temir Bek” Hakkında
Türk Kara Ordusu Ne Zaman Kuruldu?
Türk Kara Ordusunun Kuruluşu Meselesi
Tarih Şuuru
Türk Gençliği Nasıl Yetişmelidir?
Tarihin Akışı Değiştirilemiyor
Dindar ve Mutaassıp Hacı Bayanın Türklüğe Hakaretleri
Türk Tarihinde “Eylül”
Büyük Günler
Büyüklük Ülküsü
Türk Ordusuna Karşı Don Kişotlar
Korkular
Türk Milletine Açık Mektup
Türkler Hangi Irktandır?
Türk Irkı : Türk Milleti
Zaman Hükmünü Veriyor
Bize Bir Gençlik Lazımdır
Kıbrıs Konusu
Türkiye ve Kıbrıs
Kıbrıs’tan Sonra Kerkük
Dün ve Yarın
Bozkurt Korkusu
İki Şanlı Yıldönümü
Yabancı Bayraklar Altında Ölenlere Ağıt
Yok Olmaya Mahkum Olanlar
Unutmayacağız!
İşte Sosyalizm
Komünizm Yıkılmaya Mahkumdur
Antika Komünistler
Türkçülüğün Önemli Meseleleri
Tarihin Barışmaz Düşmanları
Türk Birliği
Türk Milletine Çağrı
Milli Siyaset
Sağcı Kimdir?
Gençlik ve Ahlâk
Turancılık ve Faruk Güventürk
Ne Zaman Savaşılır?
Türk Ülküsü
Türkçülük
Türkçü Kimdir?
Türkçülük Değişmez Bir Fikirdir
Türk Halkı Değil, Türk Milletiyiz!
Türk Milletinin Asıl Meseleleri
Türk Ahlâkı
Türkçülükte Ahlâk
Türkçülük ve Siyaset
Turancılık
Turancıyız Ne Olacak?
Turancılık Romantik Bir Hayal Değildir!
Faşist
Yorulanlar
Türk ve Rum
Ülküler Saldırıcıdır
Ne Yaptığını Bilmeyenler
Sol Milliyetçi Olamaz
Mustafa İsmet ve Kızıllar
Halk Partisi’nin Tek Yanlışı (?)
Bir Ansiklopedinin Büyük Yanlışları
Milli Benlik
Milli Şuur Uyanıklığı
Milli Semboller
Milli Değerler ve Milli Ruh
Cihan Tarihinin En Büyük Kahramanı Kür Şad
En Büyük Türk Kahramanı: “Kürşad”
İstanbul’un Fetih Yılına Ait Bir Mezar Taşı
Işık
Veda
Yalan
Genç Kızlarımıza Çağrı
Gaza Topraklarının Gazi ve Şehit Çocukları
16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar
10 İlkteşrin 1444 Varna Meydan Savaşı
En Sinsi Tehlike
Dışarıdan Gelmemiş Olan Tek Düşünce
Musa’nın Necip (!) Evlatları Bilsinler ki…
Kızıl Elma
Türk Milletinin Şeref Şehrahı
Nejdet Sançar
Komünist Don Kişotu Proleter – Burjuva Gospodin Nazım Hikmetof Yoldaşa
Fantaziler
Komünist, Yahudi ve Dalkavuk
Kürtler ve Komünistler
Türk Tarihinde Yabancı Kanlıların İhanet Serisi
26 Ağustos (1071) ve 30 Ağustos (1922)
27 Nisan 1920
Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup
Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye İkinci Açık Mektup
Mantık Şaheserleri
İlericiler
Kazakistan’da Bulunan Mezar
“Altın Elbiseli Adam” Hakkında Yeni Bilgiler
Sosyal Yüzsüzlük
Askerlik ve Disiplinli Millet
Düşmana Taviz Verilmez
Düşmanlara Koz Veriliyor
Kim Milli Kahramandır?
Türkçülere Birinci Teklif
Türkçülere İkinci Teklif
Türkçülere Üçüncü Teklif
Türkçülere Dördüncü Teklif
Sessiz Hizmet
Üç Rejim
“Zade” Değil “Oğul”
Milletleri Ruhlandırmak
Türk Vatanını Peşkeş Çekenlere
Namık Kemal
Türk Destanı Üzerine İncelemeler
Ordinaryus’un Fahiş Yanlışları

SON EKLENENLER

Üye Girişi