Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 AHMET REFİK (ALTINAY) KİMDİR?

Tarihçi (1880 - 1937). İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Ku­leli İdadisi'nde, yükseköğrenimini Harbiye Mektebi'nde ta­mamladı. Askeri Rüştiye'de coğrafya, Harbiye Mektebi'nde Fransızca ve tarih öğretmenliği yaptı (1902). Balkan savaşı sonlarında emekliye ayrıldığı halde, Birinci Dünya Savaşı'nda yüzbaşı olarak çeşitli görevlerde bulundu. Mütarekede (1918) Darülfünun Tarih Müderrisliğine atandı; 1933'e kadar da bu görevde kaldı. * İlk kurulduğu yıl (1909) Tarih-i Osmanî Encümeni'ne seçilen Ahmet Refik özellikle Meşrutiyet' ten sonra kendisini tarih çalışmalarına verdi. Bir yandan ba­tılı tarihçilerin yapıtlarının çevrilmesiyle öğrenilen bilimsel yöntemleri benimseyerek kişisel araştırma ve çalışmalara gi­rişti. Öte yandan halkın tarih konularına ilgisini kazanmak amacıyla eski olayları, kişilikleri, dönemleri yalın bir anlatım­la hikâye eden yazılar yayımladı. Demirbaş Şarl üzerine yap­tığı inceleme, İsveç Akademisi tarafından değerlendirildi.

BAŞLICA YAPITLARI: Lâle Devri (1912, 1932, 1963), Onun­cu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı (1914), Hicrî Onikinci Asırda İstanbul Hayatı (1921), Âlimler ve Sanatkârlar (1922), Bizans Karşısında Türkler (1927), Anadolu'da Türk Aşiretleri, 966- 1200 (1930), Hicrî Onbirinci Asırda İstanbul Hayatı (1931), Vi­yana önünde Türkler (1931), Turhan Valide (1931), Tarih ve Müverrihler (1932), Kâtip Çelebi (1932), Türk Mimarları (1932).

KAYNAKLAR: Muzaffer Gökman, (Ahmet Refik Altınay, 1978), Şükran KURDAKUL, (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü).

 
 

SON EKLENENLER

Üye Girişi