Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ADNAN ADIVAR KİMDİR?

ABDÜLHAK ADNAN ADIVAR: Yazar, düşün adamı (1881 - 1 Temmuz 1955). Gelibolu'da doğdu. Yükseköğrenimini Tıbbiye Mektebi'nde tamamladık­tan sonra (1905), II. Abdülhamid’in baskı döneminde yöneti­me başkaldıran birçok genç aydın gibi Avrupa'ya kaçtı; bir süre Almanya'da kalarak Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde asistanlık görevinde bulundu. II. Meşrutiyetin ilanı üze­rine (1908), yurda dönüşünden kısa süre sonra Tıbbiye Mektebi'ne profesörlük görevine atandı. Hilâliahmer (Kızılay) mü­fettişi olarak I. Dünya Savaşı'na katıldı. İstanbul'dan millet­vekili seçilerek son Osmanlı Meb'usan Meclisi'ne girdi. Mü­tarekede şair Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura vb. ile birlikte Milli Türk Fırkası'nın kurucuları arasına katıldı. Eşi romancı Halide Edip'le birlikte Ankara'ya geçti. Milletve­kili seçilerek önce Sıhhiye, sonra Dâhiliye Vekilliklerinde ve Meclis ikinci Reisliği'nde bulundu. Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Paşa'nın siyasal görüşleriyle bağdaşa­madığı için muhalefete geçen yakın arkadaşları Rauf Orbay, Kâzım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy'la birlikte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu (17 Kasım 1924). Programının ikinci maddesinde liberalizme bağlılık ifade edilen bu parti­nin kapatılmasından kısa bir süre sonra yurt dışına çıkarak uzun yıllar (1926-1939) İngiltere'de. Fransa'da yaşadı. Paris Doğu Dilleri Okulu'nda 8 yıl Türkçe öğretmenliği yaptı. Yur­da dönünce İslâm Ansiklopedisi yazı kurulu başkanlığına atandı, ölümüne kadar bu görevde kaldı. Ayrıca Cumhuriyet gazetesinde ve Yeni Ufuklar dergisinde denemeler, düşün ya­zıları yayımladı.

YAPITLARI: Faust Tahlil Tecrübesi (1939), Osmanlı Türklerinde İlim (1940, 1943, 1970), Tarih Boyunca İlim ve Din (iki cilt, 1944-1970), Dur, Düşün (denemeler, 1950).

KAYNAKLAR: Şükran KURDAKUL, (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü); Halide Edip Adıvar (Doktor Adnan Adıvar, 1956).

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi