Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

PANEL

Bir konunun, karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önün­de, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panele politika dilinde 'yuvarlak masa konfe­ransı' da denilmektedir. Panelde konuşmacı sayısı iki ise buna 'diyalog' denir.

Paneli bir başkan yönetir. Tartışmacı üyelerin sayısı en az üç, en fazla altı olabilir. Bunların her biri ayrı bir meslek kolundan seçilmelidir. Böylece konunun belli bir çerçeve içinde sıkışıp kalması ön­lenmiş olur. Konu, değişik yönlerden işlenir. Panel tartışmaları küçük bir salonda, küçük bir dinleyici topluluğu önünde, mikrofonsuz olarak yapılır. Panel başkanı ortada olmak üzere, üyeler bir masa etra­fında otururlar. Panelden önce başkan ve üyeler toplanarak tartışma kurallarını belirlerler.

Panel başkanı, önce tartışmacı üyeleri dinleyenlere tanıtır. Ele alınan konunun ana hatlarını orta­ya koyar. Panel sonunda forum yapılıp yapılmayacağını açıklar.

Panel resmiyetten uzak samimi bir sohbet havası içinde sürdürülür. Başkan, konuşmaların sıra­sını ve süresini düzenler. Açıklanması gereken konularla ilgili sorular sorar. Panelin sonunda, dinleyici­ler, panel üyelerine soru sorma imkânına sahiptirler.

Panel sonunda tartışma, dinleyicilere de geçerse tartışma 'forum' halini alır.

İLGİLİ İÇERİK

10.SINIF SUNU TARTIŞMA PANEL SLAYTI

PANEL ÖRNEĞİ

PANEL ÖRNEĞİ 2

PANEL ÖRNEĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi