Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ- NEVBAHAR OLDI GELÜN AZM...

Nevbahâr oldı gelün azm-i gülistân idelüm
Açalum gonca-i kalbi gül-i handân idelüm

Komayup lâle gibi elden ayağı bir dem
Mest olup gonca-sıfat çâk-i girîbân idelüm

İçelüm lâl-i müzâbı saçalum cür'aları
Hâk-i gülzârı bugün kân-ı Bedehşân idelüm

Menzil-i ayş ü tarab hurrem ü âbâd olsun
Yakalum zerk ü riyâ deyrini vîrân idelüm

Okısun vasf-ı ruh-i yâr ile Bâkî şi'rin
Bülbül-i gülşeni meclisde gazelhân idelüm

SON EKLENENLER

Üye Girişi