Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÇANAKKALE’Yİ KURTARAN YÜKSEK RUH

Çanakkale Savaşlarının kaderi: Kurmay Yarbay Mustafa Kemâl’in 19. Tümen Kumandanlığına atanmasıyla çiziliyordu.

25 Nisan 1915 günü düşmanın Arıburnu’na çıkartma yapmasıyla kanlı savaşlar başlamıştı. Düşman karaya çıkmış tutunmayı başarılmış ve karşısında, çok küçük bir kuvvet direnç gösteriyordu.

Böyle bir durumda Mustafa Kemal, kendi inisiyatifiyle 57. Alay’ını bu bölgeye sevk etmiş; Büyük düşman çoğunluğu karşısında kahramanca müdahale ettikten sonra, geri çekilmek mecburiyetinde kalmış; 27. Alay’ın küçük bir timi, karşılarında Mustafa Kemal’i bulmuş ve onun tarihî sözlerine muhatap olmuşlardı: ^“Cephaneniz yoksa süngünüz var. Derhal yere yatınız. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandalar kaim olabilir.”

Asker, “Bismillah” deyip süngü takıp ve yere yatması bir oldu. İki taraf arasında şiddetli çarpışma başlıyor. Mehmetçik her zamanki gibi korkusuzdur. “Allah! Allah!” nidalarıyla düşmanlarına saldırıyordu....

Ölüm kusan düşman karşısında yüksek irade gücünü kaybetmeyen Mustafa Kemal, Mehmetçikle omuz omuza savaşıyor, onlara cesaret kıvılcımı saçıyordu. Ama ne var ki, düşman devamlı karaya asker çıkartıyor,  arkasına sarkma gayreti içinde bulunuyordu.

Kahramanca savunulmasına rağmen mevzilere girebiliyor ve buna karşı Türk askeri sürekli süngü hücumlarıyla geri püskürtüyordu. Mustafa Kemal, bu savaş mücadelesini ve gördüğü olayları defalarca şu şekilde dile getirdi.

 “Biz kişisel kahramanlıklarla uğraşmıyoruz. Yalnız size Bomba Sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim.

Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metre, yani ölüm muhakkak... Birinci siperdekilerin hiçbirisi^ kurtulmamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerini alıyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkül ile biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler Kuran-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebeleri’ni kazandıran bu yüksek ruhtur.”

Mustafa Kemâl’in ifade ettiği bu sözler; Çanakkale Savaşı’ndan bir hayli sene sonra söylenmişti. Ama savaş sırasında bir yakınına yazdığı 20 Temmuz 1915 tarihli özel bir mektubunda; bu sözlerini apaçık teyit ediyordu:

“çok şükür askerlerim pek cesur ve düşmandan daha kuvvetlidirler. Bundan başka hususi inançları, çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaştırıyor. Filhakika onlara göre iki semâvî netice mümkün; ya gazi veya şehit olmak. Bu sonuncusu nedir bilir misiniz? Dosdoğru cennete gitmek.”

Büyük asker, Muhterem Komutan Mustafa Kemal’in ifade ettiği; bu “yüksek ruh” savaşı kazandırmıştır

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi