Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SEKSEN GÜNDE DEVR-İ ALEM- JULES VERNE

Başlıca Kahramanlar:

Bay Fogg: Bir İngiliz centilmenidir. Oldukça zengindir. Titizliğiyle ün salmıştır.
Paspartu: Bay Fogg'un uşağıdır. Asıl adı Jean' dır Arkadaşları ona Paspartu derler. Efendisine olan bağlılığıyla dikkat çeker.
Bayan Auda: Bay Fogg ve uşağının dünya turu esnasında Hindistan'da ölümden kurtardıkları kadındır. Eserin sonunda Bay Fogg ile evlenir.
Dedektif Fix: Yapılan banka soygununu araştırmaktadır. Bay Fogg'un suçlu olduğuna inanmaktadır. Tur boyunca Bay Fogg'u takip eder. Ancak eserin sonunda suçlunun
başkası olduğu anlaşılınca Dedektif Fix'in bütün planları suya düşer.

ÖZET

İngiltere Burlington Gardens'te Phileas Fogg adında bir centilmen yaşamaktadır. Reform Kulübünün üyesi olan Bay Fogg, titizliğiyle ün salmıştır. Eski uşağı tıraş suyunu seksen altı derece yerine seksen derece getirince işinden kovulmuştur. Yeni bir uşak aramaktadır. Bu iş için asıl adı Jean olan ama arkadaşlarının Paspartu diye çağırdıkları birisi başvurur ve Fogg tarafından uşaklığa kabul edilir.

O günlerde Reform Kulübünde seksen günde dünya turunun yapılıp yapılamayacağı konusunda iddiaya girilir ve
Bay Fogg bunu yapabileceğini ifade eder. Yirmi bin İngiliz sterlinine iddiaya girilir.
İddiadan birkaç gün önce bir bankadan elli beş bin İngiliz sterlini çalınmıştır. Herkes bu hırsızlığı konuşmaktadır. Hırsızın kim olduğu büyük merak konusudur. Çünkü o yörede bu tür hırsızlıklar pek olmamaktadır.

Bay Fogg ve uşağı Paspartu hazırlıklarını yaparak yola çıkarlar. Doğuya doğru giderek seksen günde dünya turu yapmaya çalışacaklardır. Bay Fogg ve uşağının yola çıkmasından kısa bir müddet sonra Dedektif Fix polis müdürlüğüne bir telgraf çekerek hırsızın Bay Fogg olduğunu, onu takip ettiğini ve tutuklanması için emir gönderilmesini yazar. Gizliden gizliyle de Bay Fogg ve uşağını takip eder.

Bay Fogg titizliğini yolculuk esnasında da devam ettirir. Böylece tur için yaptığı plandan daha da kısa zamanda gitmek istediği yerlere varır. Ancak Hindistan'da karşılaştıkları bir hadise onları yollarından alıkoyar.

Bay Fogg ve uşağı seyahat ederken demir yolunun bir kısmında yolun henüz bitmemesi sebebiyle bir fil ile yollarına devam etmek zorunda kalırlar. Fil ile ormanda seyahat ederken yerlilere ait bir törene şahit olurlar. Bir erkek ölmüştür, yakılacaktır. Ölen kocasıyla beraber karısı da diri diri yakılacaktır. Bay Fogg ve uşağı buna razı olmazlar.

Paspartu, canını tehlikeye atarak Bayan Auda'yi kurtarır ve yanlarına alırlar. Bay Fogg, uşağı ve Bayan Auda yollarına devam ederken Dedektif Fix de onları takip etmektedir. Fix, Bay Fogg'a suçunu kabul ettirebilmek için uşağı Paspartu'yu yanma çekmek ister. Ancak uşağı Bay Fogg'a ihanet etmez.

Gezi bitip Bay Fogg, uşağı ve Bayan Auda Londra'ya varınca polis tarafından tutuklanır. Fix suçluyu yakaladığı için büyük sevinç duyar. Ancak polis merkezinden gelen haberle, gerçek suçlunun üç gün önce yakalandığı öğrenilir ve Bay Fogg serbest bırakılır. Bay Fogg, tutuklanma sebebiyle seksen günde turu tamamlayamadığından dolayı, iddiayı da kaybettiğini düşünür. Ayrıca yolculuk esnasında çok büyük paralar harcadığından fakir düşer. Ümitsizlik içinde kalır.

Ancak Paspartu'nun koşa koşa gelip verdiği haber, bu ümitsizliği yok eder. Bay Fogg ve beraberindekiler, devamlı olarak doğuya gittiklerinden bir gün kazanmışlardır. Dolayısıyla hesap ettiklerinden bir gün önce varmışlar, böyle-ce iddiayı kazanmışlardır. Bu haberle beraber Bay Fogg ve Paspartu koşa koşa Reform Kulübüne yetişirler ve iddiayı kazandıklarını söylerler. İddiada ortaya konulan parayı alırlar. Ancak seyahat esnasında fazlaca para harcayıp borçlandıklarından bu paranın büyük kısmını da buraya harcarlar.
Bu mutlulukla beraber Bay Fogg ve Bayan Auda evlenirler.

JULES VERNE:

1828'de doğmuş, 1905 yılında vefat etmiştir. Fransız yazardır. Hukuk öğrenimini yarıda bırakarak edebiyat çevrelerine girmiştir. İlk başta yazdığı oyunlar pek fazla ilgi uyandırmadı.
Jules Verne, kendinden sonra yapılacak birçok keşfi eserlerinde haber vermiştir. Mesela, eserlerinden sonra yapılan uçakları, denizaltıları, elektrikle ilgili birçok şeyi eserlerinde önceden konu etmiştir.

Başlıca Eserleri: Adanın Sırları, Afrika Ormanlarında, Deniz Altında Yirmi Bin Fersah, Seksen Günde Devr-i Âlem...

Üye Girişi