Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÖYLETMEDİLER - NECATİ BEYnecati divan şairi ile ilgili görsel sonucu

Lâle hadler yine gülşende neler etmediler
Servi yürütmediler goncayı söyletmediler
 
Taşradan geldi çemen mülküne bîgâne deyi
Devr-i gül sohbetine lâleyi iletmediler
 
Âdeti hûbların cevr ü cefâdır amma
Bana ettiklerini kimselere etmediler
 
Hamdülillâh mey-i can-bahş ile sâkîlerimiz
Ab-ı hayvan ile kevser suyun istetmediler
 
Hele ol kaşları yâ okları peykânlarını
Sîneden çekmediler yüreği oynatmadılar
 
Bin güzeller bulunur Yûsuf’a mânend amma
Bu kadar var ki bular kendilerin satmadılar
 
Ey Necâtî yürü sabr eyle elinden ne gelir
Hûblar cevr ü cefâyı kime öğretmediler
 
NECÂTÎ
(? -1509)
 

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ