Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

AD ve SOYADI:

 

2015-2016

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…………………………… LİSESİ TÜRK EDEBİYATI 11. SINIFLAR DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI

SORULARIDIR

ALDIĞI NOT

SINIFI ve NU.

 

RAKAMLA

YAZIYLA

 

 

1.   Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. 20P

1

Şair Evlenmesi                                        

E

Şemseddin Sami

A

2

Zavallı Çocuk                                              

D

Ahmet Vefik Paşa

B

3

Harabât

G

Şemseddin Sami

C

4

Letaif-i Rivâyât                                           

H

Namık Kemal

D

5

Lehçe-i Osmânî                                           

B

Şinasi

E

6

Kamus-ı Türkî                                              

C

Sami Paşazade Sezai

F

7

Muhbir 

İ

Ziya Paşa

G

8

Sahra

I

Ahmet Mithat Efendi

H

9

Sergüzeşt

F

Abdülhak Hamit Tarhan

I

10

Taşşuk-ı Talat ve Fitnat                                

A

Ali Suavi

İ

 

2. Yukarıda sol sütunda verilen eserlerin türünü yazınız. 20P

1

Şair Evlenmesi                                           

TİYATRO

2

Zavallı Çocuk                                               

TİYATRO

3

Harabât

ANTOLOJİ

4

Letaif-i Rivâyât                                           

HİKAYE

5

Lehçe-i Osmânî                                           

SÖZLÜK

6

Kamus-ı  Türkî                                              

SÖZLÜK

7

Muhbir 

GAZETE

8

Sahra

ŞİİR

9

Sergüzeşt

ROMAN

10

Taşşuk-ı Talat ve Fitnat                                

ROMAN

 

 3. Tanzimat 1. Dönem yazarlarındandır. Tarih, coğrafya, iktisat, edebiyat, gezi yazısı gibi birçok alanda eseri vardır. Bu dönemin en üretken yazarlarındandır. “yazı makinesi” ve “hâce-i evvel” lakablarıyla anılmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve İbret gazetelerini çıkarmıştır. Romanlarını “halk için roman” anlayışıyla yazmıştır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P

AHMET MİTHAT EFENDİ

4. Tanzimat 2. Dönem yazar ve şairidir. Yurt dışında uzun yıllar elçilik görevinde bulunmuştur. Özellikle şiir ve tiyatrolarıyla tanınmıştır. Eserlerini sanat için sanat anlayışıyla yazmıştır. “Makber” şiiri herkes tarafından bilinen bir şiirdir. Yazdığı tiyatro oyunları çok uzun olduğu için oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.  Tiyatrolarından bazıları Finten, Duhter-i Hindu, Tarık, Eşber, Sardabapal, Nesteren ‘dir.

 Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

5. Tanzimat edebiyatının kurucusu sayılır. Yaptığı birçok yenilikle yeniliğin öncüsü olmuş bir yazar ve gazetecidir. Makale, şiir, tiyatro, sözlük gibi çeşitli alanlarda eserleri vardır. Dilde sadeleşme çalışmalarına öncülük etmiştir. Gazetecilik yönü de dikkat çekici taraflarındandır. Agâh Efendi ve Namık Kemal’le farklı gazeteler çıkarmıştır. Durub-ı Emsâl-i Osmâniyye adlı sözlük çalışması Türk edebiyatı için bir ilktir.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P

ŞİNASİ

6. Özellikle tiyatroda etkili olan bir edebi akımdır. Üslup kaygısıyla yazılan bu eserlerde kaba ve argo ifadelere yer verilmez. Konularını genellikle Antik Yunan, tarih ve mitolojiden almıştır. Kahramanlar genellikle kral, kraliçe, prens, prenses gibi üst düzey kişiliklerdir. Akla ve mantığa önem verilmiştir. Dini konulara yer verilmemiştir. Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir. Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biri de Ahmet Vefik Paşa’dır. Dünyada ise Descartes, Racine, Corneille, Madam De La Fayette, Molierre gibi sanatçılardır. 

Yukarıda hangi edebi akımdan bahsedilmektedir? 5P

KLASİSİZM

7. Aşağıdaki sorulara kısa cevaplar veriniz. 20P

- Özellikle roman ve hikayede etkili olan ve betimleme tekniğini bolca kullanan edebi akım nedir?

Romantizm

- Namık Kemal ve Ziya Paşa eserleri ve sanat anlayışları bakımından hangi edebi akımın etkisindedirler?

Romantizm

- Türk edebiyatında ilk pastoral şiir örneği hangi şairimize aittir?

Sahra, Abdülhak Hamit Tarhan

- Türk edebiyatındaki ilk yerli romanımızın adı nedir?

Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

- Tanzimat 1. Dönem hangi yıllar arasında etkili olmuştur?

1860-1876

8. Tanzimat’la birlikte Türk edebiyatında ve özellikle öğretici metinlerde görülen, Batı’dan bize ilk defa gelen düşünce ve kavramlar nelerdir? 10P

Hak, eşitlik, vatan, Hürriyet, millet, Kanun,

 

9. Türk edebiyatında roman türünde ilk eser olan ve Fransız yazar Fenelon’dan çevrilen ilk çeviri romanımızın adı nedir? 5P

Tercüme-i Telemak

 

10. Tanzimat Fermanı kaç yılında ve kim tarafından ilan edilmiştir? 5P 

1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi