Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AD ve SOYADI:

 

2015-2016

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…………………………… LİSESİ DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI

SORULARIDIR

ALDIĞI NOT

SINIFI ve NU.

 

RAKAMLA

YAZIYLA

 

 

 

Soru:1) Yazılı anlatım türlerinden beşini yazınız.

Cevap:1) Roman, hikaye, masal, deneme, fıkra, röportaj, makale, sohbet, söyleşi vs.

 

Soru:2)Tartışmanın tanımını yaparak, tartışma türlerini yazınız.

Cevap2). Belli bir konunun, olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durarak gerçek nedenleri ortaya çıkarmak için yapılan konuşmalara tartışma denir. Tartışma türleri; Münazara, Forum, Açık Oturum, Sempozyum(Bilgi Şöleni)

 

 

Soru:3) Sunum yapılacak konunun özelliklerini yazarak, bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri nasıl olmalıdır?

Cevap:3) Bilgileri yenileyen, pekiştiren, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan her konu sunum yapılacak konunun özelliklerindendir. Bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri; açık, yalın, kısa ve akıcı vs. olmalıdır.

 

 

Soru:4) Panelin tanımını yaparak, özelliklerini yazınız.

Cevap:4) Bir konunun karara varmaktan çok , çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panelin özellikleri;

Katılımcılar uzman kişilerden oluşur

Katılımcı sayısı 3-5 kişiden oluşur

Bir başkan yönetir

Konuşmalar sohbet havası içerisinde geçer

Topluma açık bir tartışma türüdür

Panelin sonunda başkan dinleyicilere söz hakkı verebilir

Herkesi ilgilendiren sosyal problemlerle ilgili konular farklı yönleriyle ele alınır.

 

Soru:5) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.  

 •  Sunumda …………………………………………………………….gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.
 •   İyi bir tartışmacıda ……………………………………………………………………………………..gibi özellikler bulunmalıdır.
 •   Panelde konuşmacılar……………………..kişilerden oluşur.

 

Cevap:5)    

 • Sunumda bilgisayar, CD, disket, slayt makinesi gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.
 •  İyi bir tartışmacıda saygılı olma, başkanın söylediklerine uyma, konuşma süresine ve sırasına uyma, konu dışına çıkmama gibi özellikler bulunmalıdır.
 •  Panelde konuşmacılar alanında uzman kişilerden oluşur.

 

Soru:6)Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

 • Sunum kaygısının az olması, sunumun başarısız olmasına neden olabilir.                            (    )
 • Panel, açık oturuma nazaran daha ciddi bir ortamda gerçekleştirilen tartışma biçimdir.  (    )
 • Münakaşa belli kuralları olan bir tartışma türüdür.                                                           (    )
 • Panelde aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulur.                                                      (    )
 • Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir.                (    )

 

Cevap:6)

 • Sunum kaygısının az olması, sunumun başarısız olmasına neden olabilir.                        ( D )
 • Panel, açık oturuma nazaran daha ciddi bir ortamda gerçekleştirilen tartışma biçimdir.  (  D) 
 • Münakaşa belli kuralları olan bir tartışma türüdür.                                              ( Y  )
 • Panelde aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulur.                                             (  D  )
 • Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir.                  (  Y  )

 

 Soru:7) Bir  metinde kaynak gösterilmesinin önemini açıklayınız.

Cevap:7) Bir metinde kaynak gösterilmesi metnin ve üzerinde durulan konunun inandırıcılığı yönünden önemlidir. Metinlerde kaynaklar genellikle dipnot şeklinde gösterilir. Dipnotlar eğer kaynak eserse, yazarın adı, kitabın adı , varsa cilt numarası vs  şeklindedir ve sayfa sonunda numaralı bir şekilde gösterilir.

 

Soru:8) a)“Sayısını unuttuğum günlerce bekleyişten         b) “Yaşamak varken çiçeği koklayıp

           Ben yorgunum, rıhtım taşları yorgun                        Salıncak kurmak dallara

           Art arda geçen gemiler durmuyor                              Isınmak varken sevgiye

           Duranlardan sen çıkmıyorsun”                                    Bana savaştan söz etme”

Yukarıdaki şiirlere hakim olan temaları yazınız

Cevap:8)  a) Özlem   b) Yaşama Sevinci

 

Soru:9) “Sevgi” temasını; kişi, zaman ve mekan unsurlarıyla sınırlandırınız.

Cevap:9) İnsan Sevgisi                                      Günümüzde Sokak Çocuklarında İnsan Sevgisi

    Günümüzde İnsan Sevgisi

 

 

Soru:10) Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz

 • Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler. (……………………………………………….)
 • Bu çaresizlik içinde nereler kalkıp gitmeli.(………………………………………………………………)
 • İlk kez şiir okuduğumda birinci sınıftaydım ve çok beğenilmiştim. (……………………………………………………….)
 • Buğulu gözlerinde geçmişin derin izleri vardı.(………………………………………………………………….)
 • Utangaç bakışlarla sessizce sağa sola bakıyordu.(………………………………………………………)

 

 Cevap:10)

 • Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler. (Dolaylı- Nesnel- Somut)
 • Bu çaresizlik içinde nereler kalkıp gitmeli?   (Doğrudan- Öznel- Soyut)
 • İlk kez şiir okuduğumda birinci sınıftaydım ve çok beğenilmiştim. (Doğrudan- Öznel- Soyut)
 • Kış ayları Erzincan’da İzmir’e göre daha soğuk geçer. (Doğrudan-Nesnel-Somut )
 • Urfa’nın köklü bir geçmişi olduğunu ifade etti. (Dolaylı- Öznel- Somut)

 

                                                                   

SON EKLENENLER

Üye Girişi