Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AD ve SOYADI:     

 

SINIFI ve NUMARASI:

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………………… LİSESİ TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR

PUANI

 

TARİH:      ……/…./2015

Soru:1)Sözlü anlatım türlerinden beşini yazınız.

Cevap1) Açık Oturum, Konferans, Forum, Sempozyum, Panel, Münazara, Mülakat vs.

Soru:2) Sunumun tanımını yaparak, etkili bir sunumun olabilmesi için yapılması gerekenlerden beş madde yazınız.

Cevap:2) Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum denir.  

 • Sunum yapacak kişi sunum yerini önceden görüp, prova yapmalıdır.
 • Sunumda kullanacağı malzemeleri önceden kontrol etmelidir.
 • Sunum sırasında ciddi, ağırbaşlı, derli, toplu bir görüntü sergilemelidir.
 • Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun olarak kullanmalıdır.
 • Değişik kaynaklardan yararlanmalıdır.
 • Sunumunu destekleyecek çeşitli belge, grafik ve slaytlar kullanmalıdır.
 • Slaytlarda kullanılan cümleler kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Slaytlar arası geçiş eş zamanlı olmalıdır.
 • Sunum sonunda sorulan sorulara açık, net ve doyurucu cevaplar verilmelidir.
 •  

Soru:3)“Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözünde tartışmanın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Cevap:3) “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” Sözünde tartışmanın, farklı düşüncelerin varlığına ihtiyaç duyma özelliği vurgulanmaktadır. Herkesin aynı düşünceye sahip olduğu bir yerde, doğruların ortaya çıkması mümkün değildir. Doğruların ortaya çıkması için düşüncelerin çatışması gerekir.

 

Soru:4) Panelin tanımını yaparak, panel başkanının görevlerini yazınız

Cevap:4) Bir konunun karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panel başkanının görevleri:

 • Konuşmacıları yöneterek, onların konuşma sıralarını ve sürelerini ayarlar.
 • Konuyu ana hatlar ortaya koyarak, konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engeller.
 • Konuşmacıların rahatça konuşabileceği ortamı yaratır.
 • Dinleyicilerin görüş belirtmeleri konusunda karar veriri.
 • Konuşmalar sonunda görüşleri belli bir sonuca bağlar.

 

Soru:5) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 • Sunum yapacak kişinin sunumdan önce……………………………………… yapması gerekir.
 •  …………………………..tartışma türlerindendir.
 • Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel…………… a dönüşür

 

Cevap:5) *Sunum yapacak kişinin sunumdan önce prova yapması, sunum yerini görmesi, malzemeleri kontrol etmesi yapması gerekir.

   *Açık Oturum, Münazara, Panel, Forum, Sempozyum tartışma türlerindendir.

   *Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel foruma dönüşür

 

Soru: 6)Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

 • Münazara, daha çok sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür.     (   )
 • Başkan, sonucu bir rapor halinde düzenler.                                           (   )
 • Peşin hükümler tartışmanın çıkış noktasıdır.                                         (   )
 • Sunum yapacak kişi, doğrudan doğruya konuya girmeli, kendini tanıtma işini sonraya bırakmalıdır. (   )                             
 • Panelde foruma nazaran daha az dinleyici bulunur.                            (    )

 

Cevap:6) Münazara, daha çok sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür.     ( D  )

 • Başkan, sonucu bir rapor halinde düzenler.                                           ( D  )
 • Peşin hükümler tartışmanın çıkış noktasıdır.                                         ( Y  )
 • Sunum yapacak kişi, doğrudan doğruya konuya girmeli, kendini tanıtma işini sonraya bırakmalıdır. (Y   )                      
 • Panelde foruma nazaran daha az dinleyici bulunur.                            ( Y   )

 

Soru:7) Sınıfta okuduğunuz “ Gece” ve “Beş Şehir” metinlerinden hareketle kültür birikiminin, deneyimin ve çevrenin anlatıma nasıl bir etkisi olduğunu açıklayınız.

Cevap:7).  Kültür birikimi, deneyim ve çevre anlatımı etkiler. Kişinin içinde yaşadığı sosyal ve kültürel çevre, buralardan elde ettiği deneyim onun anlatımına da yansır. “Gece” metninin yazarı yabancı olduğu için metinde, İstanbul’un kendi kültürünü yansıtan yerlerini ele almış ve buraları beğenmiştir. “ Beş Şehir” metninin yazarı ise Türk kültürü ile yetişen birisi olduğu için metinde, İstanbul’un sadece belli yerlerini değil tüm yerlerini sevmiş ve kaleme almış

 

Soru:8)

        a)“Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi;     b)    “Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın

         Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,             Kulaklarım komşuların ayak sesinde

          Alışmadığım iyimser duygular,                      Varsın bir yudum su veren olmasın

           Gökyüzü inadına mavi,                               Başucumda biri bana “su yok!” desin”

           Yaşamak inadına güzel!”

Yukarıdaki şiirlere hâkim olan temaları yazınız.

Cevap:8) a) Yaşam sevinci      b) Yalnızlık

 

 

Soru:9) “Özgürlük” temasını; kişi, zaman ve mekân unsurlarıyla sınırlandırınız.

Cevap:9)

 • Kadınların Özgürlüğü                                 
 • 21. yy.da Türkiye’de Kadınların Özgürlüğü 
 • Türkiye’de Kadınların Özgürlüğü

 

Soru:10)  Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz.

 • Şiirin üstüne daha etkileyici bir edebî tür tanımadığını belirtti.(……………………………………………………………….)
 • Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır(…………………………………………….)
 •  Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir.(………………………………………………………)
 • Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir.(………………………………………………….)
 • Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (……………………………………………..)

 

Cevap:10)

 • Şiirin üstüne daha etkileyici bir edebî tür tanımadığını belirtti.(Dolaylı- Öznel-Soyut)
 • Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır(Doğrudan- Öznel- Soyut)
 • Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir.(Doğrudan- Nesnel- SOmut)
 • Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir(Doğrudan- Öznel- Soyut)
 • Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (Dolaylı- Nesnel- Somut)
 •  

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi