Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AD ve SOYADI:

 

2015-2016

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…………………………… LİSESİ 10.SINIF  DİL ve ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI

SORULARIDIR

ALDIĞI NOT

SINIFI ve NU.

 

RAKAMLA

YAZIYLA

 

 

 

 Soru:1) Yazılı anlatım türlerinden beşini yazınız.

 

Cevap:1) Roman, hikaye, masal, deneme, fıkra, röportaj, makale, sohbet, söyleşi vs.

 

Soru:2)Tartışmanın tanımını yaparak, tartışma türlerini yazınız.

 

Cevap2). Belli bir konunun, olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durarak gerçek nedenleri ortaya çıkarmak için yapılan konuşmalara tartışma denir. Tartışma türleri; Münazara, Forum, Açık Oturum, Sempozyum(Bilgi Şöleni)

 

 

Soru:3) Sunum yapılacak konunun özelliklerini yazarak, bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri nasıl olmalıdır?

 

Cevap:3) Bilgileri yenileyen, pekiştiren, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan her konu sunum yapılacak konunun özelliklerindendir. Bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri; açık, yalın, kısa ve akıcı vs. olmalıdır.

 

 

SORU:4) Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin yazılış amacı ve hedef kitlesi nedir?

CEVAP:4) Yazılış amacı Atatürk’ün emanet olarak bıraktığı değerlerin gençlere açıklanmasıdır. Hedef kitlesi ise Türk gençliğidir.

 

SORU:5)

“Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;

  Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

  Yolumun karanlığa saplanan noktasında,

  Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.”

 

Şiirde şairin işlediği temayı ve duyguyu yazınız.

CEVAP:5 Şiirin teması; şairin yalnızlık karşısında kendisini insanlar dışındaki unsurlarla karşılamaya çalışması. Şiirdeki duygu ise yalnızlıktır.

 

Soru:6) Aşağıdaki boş bırakılan yeri doğru bir şekilde doldurunuz.

1.   Bir sunum yaparken……………………………………………gibi teknolojik araçlardan yararlanırız.”

“bilgisayar, tepegöz, projektör”

2.   “Doğrular, düşüncelerin çarpışmasıyla ortaya çıkar, sözü......…………….’nın önemini belirtmek için söylenmiştir.

“tartışma”

3.   “Anlatımda kaynaklara başvurulmuş olması anlatımı en çok…………………..yönüyle etkiler.”

“bilimsellik” ya da “nesnellik”

4.   “Metni ve anlatımı sınırlandırmak ve metinle ilgili ipucu vermek için metne………………..konur.”

“başlık”

5.   “Kişisel duygu ve düşüncelerin ifade edildiği anlatıma………………………………………..denir.”

      “öznel anlatım

7.   Sunumda …………………………………………………………….gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.

bilgisayar, CD, disket, slayt makinesi

8.   İyi bir tartışmacıda ……………………………………………………………………………………..gibi özellikler bulunmalıdır.

saygılı olma, başkanın söylediklerine uyma, konuşma süresine ve sırasına uyma, konu dışına çıkmama

9.   Panelde konuşmacılar……………………..kişilerden oluşur.

alanında uzman

                                                                                            

 

Cevap:7)

1.     Münazara, daha çok sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür.     ( D  )

2.     Başkan, sonucu bir rapor halinde düzenler.                                           ( D  )

3.     Sunum yapacak kişi, doğrudan doğruya konuya girmeli, kendini tanıtma işini sonraya bırakmalıdır. (Y )                                                    

4.     Panelde foruma nazaran daha az dinleyici bulunur.                            ( Y   )

5.     Münazara, daha çok sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür.     ( D  )

6.     Başkan, sonucu bir rapor halinde düzenler.                                           ( D  )

7.     Peşin hükümler tartışmanın çıkış noktasıdır.                                         (  D )

8.     Sunum yapacak kişi, doğrudan doğruya konuya girmeli, kendini tanıtma işini sonraya bırakmalıdır. ( Y )                                              

9.     Panelde foruma nazaran daha az dinleyici bulunur.                            (  D  )

10.   Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir.                   (  Y  )

 

 

 

Soru:8) Panelin tanımını yaparak, özelliklerini yazınız.

Cevap:8) Bir konunun karara varmaktan çok , çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panelin özellikleri;

Katılımcılar uzman kişilerden oluşur

Katılımcı sayısı 3-5 kişiden oluşur

Bir başkan yönetir

Konuşmalar sohbet havası içerisinde geçer

Topluma açık bir tartışma türüdür

Panelin sonunda başkan dinleyicilere söz hakkı verebilir

Herkesi ilgilendiren sosyal problemlerle ilgili konular farklı yönleriyle ele alınır.

 

 

SORU:9)

“Yetti bî-kesliğim ol gâyete kim çevremde

 Kimse yok çizgine girdâb-ı belâdan gayrı”

(Kimsesizliğim o dereceye vardı ki çevremde bela girdabından başka dönen kimse yok.)

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çaresizlik             b. Hasret                   c. Aşk                    d. Yalnızlık                e. Bıkkınlık

 

SORU:10) Aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargı değildir?

a. Yazarın eserinde örnekler kullanması esere ayrı bir tat vermiş

b. Yazar, açık ve anlaşılır bir dil kullanmış

c. Kimi yazarların romanlarda yerel dil kullanmasını hoş karşılamıyorum

d. Yazar öncelikle üsluba değil eserin konusuna önem vermeli

e. Roman kahramanları gerçekçi olsaydı eser daha çok beğeni toplardı

 

SORU:11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi tartışılamaz?

a. Hikâye, gerçeği anlattığı sürece sanat sayılır.

b. Roman, Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren bir türdür.

c. Halk Hikâyeleri edebiyat ürünü sayılmaz sanırım.

d. Şiir sadece duyguları ifade etmelidir.

e. Tiyatro halktan insanları konu edinse daha kalıcı olacak.

 

 

Soru:12) “Sevgi” temasını; kişi, zaman ve mekan unsurlarıyla sınırlandırınız.

Cevap:12) İnsan Sevgisi                                      Günümüzde Sokak Çocuklarında İnsan Sevgisi

    Günümüzde İnsan Sevgisi

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi