Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

.........TİCARET MESLEKLİSESİ 1. KANAAT DÖNEMİ DİL VE ANLATIM 11.SINIFLAR 2. SINAV SORULARI

AD SOYAD :…………………………………… NUMARA :………………………….. SINIF :………………………….

1.Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A)Konular kısa ve öz olarak belirtilir, gereksiz ayrıntılara yer verilmez.

B)Sol alt köşeye adres yazılır.

C)Anlatımın yalın ve duru olmasına özen gösterilir.

D)Hitaplarda içten ifadeler kullanılır.

 

2.Aşağıdakilerin hangisinde  "ki"nin yazımı yanlıştır?

A)Demekki anlamadılar ne düşün düğümü.

B)Sokaktaki adamı, bir arkadaşına benzetti.

C)Benim kalemim burada, seninki nerede?

D)İçindeki coşkuyu dışına yansıtıyordu.

E)Yarınki toplantı iptal olmuş

 

"Korkmuyorum yüreğimin sana çevrilmesinden.Çiçekçilerden buketler yollayacağım."

3.Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü daralması B)Ünsüz benzeşmesi(uyumu)

C)Ünlü düşmesi

D)Ünlü Türemesi

E)Ünsüz yumuşaması

 

4. Şikâyet mektupları aşağıdaki mektup türlerinden hangisine girmektedir?

A)Özel Mektuplar B) Edebî Mektuplar C) Resmî ve

İş Mektupları D) Açık Mektuplar

 

5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanat metinleri değerlendirilirken kullanılamaz?

A)Yazar bu eserinde kişiliğini gizlememiştir.

B)Sanatçının sanatkarane üslubu eseri güzel kılmış.

C)Çağrışım gücü yüksek bir eser.

D)Eserde doğanın resmi yapılmıştır.

E)Kanıtlanabilir cümleler eseri değerli kılmaktadır.

 

6.”Beni cennete taşıyan gözlerini, başkaları gördü mü?cümlesindeki taşıyan sözcüğünde sıfat fiil eki vardır.“cümlesi dilin hangi işleviyle ilişkilendirilemez?

A)Şiirsel

B)Kanalı control

C)Alıcıyı harekete

geçirme

D)Göndergesel

E)Dil ötesi

 

7.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)Türk edebiyatında ilk tezkire Mecalisü’n Nefais’tir

B)İlk anı Babür Şah’ın Babürnamesidir

C) İlk gezi yazısı Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesidir.

D) 9. Hariciye Koğuşu otobiyorafik bir romandır.

 

8.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)Günlüklerde öznellik, anılara göre daha ağır basar.

B)Gezilerde görülen her şey bütün ayrıntılarıyla verilir.

C)Yaşam öyküsü yazılacak kişinin günlüklerinden de yararlanılır

D)Edebi mektuplar bir belge niteliği taşır.

 

9.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uymaz?

A)Alevin

B)bereketli sofrası

C)yağmur gibi

D)orduya

E)açıktır.

 

10.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)Dün Doğu Karadeniz’deydim.

B)10 nisan pazartesi geliyorum.

C)Neden,batı, İsrail’e seyirci kaldı?

D)1973’de doğanlar biraz şansızdır.

E)Kpps’de başarılı olmak,mucize değil

 

11.Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur(Bağlaşıklık ve bağdaşıklık açısından sorunsuzdur)

A)Bu işi filiz Hanım ve sen yapacaksın

B)Bunu kendim ve arkadaşlarım adına istiyorum.

C)Çocuklara tekerlemeler söylüyor,güldürüyordu

D)Gelir mi sandın zamanın götürdüklerini

E)Bana yardım edilmemesini sağladı

 

12.Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur

A) Sınavı kazandığı için etekleri zil çalıyordu.

B)Karşılıklı görüşmelerimiz devam edecek.

C)Elde edilen mağlubiyetler moralimizi bozdu.

D)Dün Kayseri’ye geri döndü.

E)Sözlerimi çarptırmanıza çok üzüldüm

 

13.Doğruluk benim (2)doğru kişiliklerden öğrendiğim bir değer.(3)Doğruları konuşanlar (4) doğru konuşanlardır.

Yukarıdaki doğru sözcüklerinden hangisi adlaşmış sıfattır?

A)1 B)2 C)3 D)4 E) Hiçbiri

 

14.Aşağıdaki kavram-anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Heşt Behişt=sekiz cennet

B)Miratü’l Memalik=memleketlerin aynası

C)Günlük=Tercüme- ı Hal

D)Mektup=Münşeat

 

15.Aşağıdakilerden hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A)Defter-i Amel B)Kırk Yıl C)Zeytindağı

D)Avrupada Bir Cevelan E) Saray ve Ötesi

 

16. İnsanı cemiyet yaratır. Hangi cemiyet? İnsan, cemiyetle tam bir uyum hâlinde olduğu zaman tarihi yoktur; doğar, yaşar, ölür. Tarihi yaratan, fertle kalabalık arasındaki anlaşmazlık... Fert, cemiyetle kaynaştığı zaman tarihi yoktur...

Bu paragrafta yazar, insanın tarihinin oluşmasını aşağıdakilerden hangisine bağlamıştır?

A) Fikir ayrılıklarına

B) Hoşgörülü olmaya

C)Toplumsal dayanışmaya

D)Bireysellikten uzaklaşmaya

 

(1) İki kardeş arasındaki ilişkinin normal olabilmesi neredeyse imkânsızdır. (2) Bu yüzden de kardeşler, birbirlerine karşı tepkisel kimlikler geliştirir. (3) Çünkü anne-babalar çocuklarını bir şekilde sürekli karşılaştırırlar. (4) “Ablan olsaydı şöyle yapardı, kardeşin senden daha akıllı.” gibi repliklerle onları gözlem altında tutarlar ve birbirleriyle yarıştırırlar.

17.Bu paragrafın anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) 1. cümle paragrafın sonuna getirilmelidir.

B) 1 ve 3. cümleler birbiriyle yer değiştirmelidir.

C) 2. cümle, 4. cümleden sonraya getirilmelidir.

D) 3 ve 4. cümleler birbiriyle yer değiştirmelidir.

 

18.Aşağıdaki cümlelerde bulunan sözcüklerden hangisinde ötekilerden farklı bir “ses düşmesi” görülür?

A) Ben oğlumu kimselere emanet edemem.

B) Konukları geleceğinden evi çabucak temizledi.

C) Artık onun da sabrı tükendi, bilesin.

D) Sizin elinizden çıkan bu resmi duvardan indiremez.

E) Şehre yapılan yeni yollar trafiği rahatlattı.

 

“Daha ilerde bulunan Londra gemi onarma havuzları limanın en önemli yanı olup dört milyon lira masrafla meydana getirilmiştir.Kırk sekiz hektar araziyi kaplıyor. Dört kanal ile Times’a bağlıdır, havuzunda üç beş yüz parça büyük gemi var, çevresindeki mağazalar iki yüz bin tonilato eşya alabilir. Mağazaların altındaki sarnıçlar ise üç yüz seksen bin hektolitre sıvı (mal) alır. Yalnız bu havuzda günde üç yüz işçi çalışır.işçiler arasında her ulustan adam görülür.”

19. Yukarıdaki metin için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A)Öğretici metin-kişisel hayatı konu alan metingezi yazısı

B)Sanat metni-anlatmaya bağlı edebî metin-hikâye

C)Sanat metni-olay çevresinde gelişen edebî metingezi yazısı

D)Öğretici metin-anlatmaya bağlı edebî metinhikâye

E)Öğretici metin-kişisel hayatı konu alan metin-anı

 

20.Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal (hâkim) anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir?

A) Masadan kalktık, Enuice pencereye doğru ağır ağır yürüdü ve tespih ağacına bakarken şöyle dedi: “Kuşlar tüneklerine yerleşiyor, bizim için yatma vakti.”

B) Başhekim işitmiş, geldi baktı. Başhekim babamın pek yakın dostlarından olduğu için tanışırız. Beni odasına götürdü, konuştuk, biraz avundum, ama içimdeki coşkuyu yenemiyordum.

C) El sallamak, güle güle diye bağırmak isterdi.Bahtınız açık olsun demek isterdi. Fakat el sallayamazdı,bir eli bütün koluyla birlikte Kutülamare’de, bir kum tepesinde kalmıştı, öbür eli de, pis, sefil fakat kocaman torbasını tutuyordu.

D) Konsolun üzerinde bir cam fanusun altına konmuş eski usul bir saat, sarı yaldız çerçeveli büyükçe bir ayna ve aynanın üst tarafında, duvarda kılıflarıyla asılmış babama ait bir çift çakmaklı tabanca duruyordu.

E) Karanlık göz bebeklerime kadar ilerliyor. Kitabı yavaşça bir kenara bırakıyorum. Başımı kaldırıp az ötede oturan kız kardeşime bakıyorum. Çenesini dizlerine dayamış, karanlığı dinliyor. “Yasemin hep aynı.” diye geçiriyorum içimden.

 

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar

SON EKLENENLER

Üye Girişi