Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

11.SINIF DİL VE ANLATIM 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMASI

1-  “Yazarların yaşadıkları önemli olayları, duygu ve düşünceleri bir deftere günü gününe  yazarak oluşturdukları eserin “adı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Anı   B) Günlük   C) Otobiyografi  

D)  Biyografi E) Gezi Yazısı

 

2- Sırtında beyaz ceket, başında aşçı külahı bulunan bir adam, ağır bir tencere sürükleyerek güvertenin parmaklığına kadar koştu; parmaklığın üzerinden aştı, ilkin tencereyi fırlattı, arkasından da kendisi ırmağa atladı. Bir kadın, arkasından karanlık sulara baktı; elleriyle gözlerini kapayarak yere yığıldı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

 A) Öyküleme             B) Tartışma     C) Karşılaştırma    

 D) Örneklendirme      E) Açıklama

 

3 -Aşağıdakilerden hangisi açık bir anlatımın özelliklerinden biri değildir?

A) Akıcılık B) Duruluk C) Yalınlık D) Belirsizlik E) Akıcılık

 

4- Bugün de işime her zamanki gibi belediye otobüsüyle gidiyordum. Ben oturuyordum koltukta. Öndeki koltuk boşaldı. Gözüm o koltuktan tutunan genç bayana ilişti. O, gözü ile bir beye baktı, yaşlı bir beydi bu. Bey “Teşekkürler, ben hemen iniyorum.” dedi. Genç bayan bu sefer kalabalığı gözüyle taradı; bir yaşlı, derin bir nefes aldı. Israrla genç bayana baktım. Göz göze geldik, gülümsedim. 

O gülümsedi, başını eğip önemli değil, ya da çok doğal der gibi bir ifade verdi yüzüne... Otobüs durdu indi, başıyla beni selamlayarak.”

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

 A)  Betimleme - açıklama       B) Tanımlama - betimleme

 C)  Öyküleme - betimleme       D) Tartışma - öyküleme

 E) Karşılaştırma - açıklama

 

5. “ Hac Yolunda, Avrupa Mektupları “ adlı gezi yazısı türündeki eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Âkif ERSOY  B)  Nazım Hikmet RAN   

C) Şevket RADO D) Cenap ŞEHABETTİN   E)  Haldun TANER

 

6- Aşağıdaki kelimelerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde hece düşmesine(ünlü düşmesi) uğramaz?

A) Hukuk  B) Burun C) Gönül  D) Şükür E) Fikir

 

7 – Aşağıdakilerden hangisi mektup türünün amaçlarından değildir?

A) Bir yardım istemek B) Sevinç ve üzüntü bildirmek 

C) Haber vermek        D) Bir meseleyi tartışmak 

E) Bir kişiyi tanıtmak

 

8- Aşağıdakilerden hangisi  dilekçenin özelliklerinden biri değildir?

A) Sol alt köşeye adresin yazılması

B) Sağ alt köşeye adın ve soyadın yazılması

C) Sol alt köşeye imzanın atılması

D) Resmi bir dilin kullanılması

E) Gereksiz ayrıntılara yer  verilmemesi

 

9- Aşağıdakilerden  hangisi öğretici metine örnektir? 

 A) Masal B) Roman  C) Hikâye    D) Deneme E) Tiyatro

 

10– Aşağıdaki metin türlerinden  hangisi sanatsal (kurmaca ) metin türüne örnek olamaz ?

A) Söyleşi B)  Masal   C) Öykü   D) Fabl    E)  Roman     

 

11 –Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?.

 A)  Anadolu Notları   Reşat Nuri GÜNTEKİN

 B) Magosa Hatıraları    Refik Halid Karay

 C) Saray ve  Ötesi - Halit Ziya Uşaklıgil

 D) Şehir Mektupları – Ahmet RASİM

 E) Hac Yolunda -  Cenap ŞEHABETTİN    

 

12-  Öğretici Metinlerde  aşağıda anlatım türlerinden hangileri daha çok kullanılır?  

A) Öyküleme – Epik anlatım B)  Tartışma - Açıklama 

C) Betimleme -Karşılaştırma  D) Tasvirli anlatım – Öyküleme          

E)  Betimleme -Örnekleme

 

13 – “Aşağıdakilerden  hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

A) Konferans  B)  Açık Oturum   C) Forum  

D) Münazara  E)  Biyografi

 

14-   Gezi yazıları aşağıdaki konulardan hangisi işlenmez ?

A) Yaşayış    B)   Deneyler  C)  İnanışları 

D) Ekonomik Durum  E) Coğrafi Özellikler   

 

15- “ Topluma mal olmuş bir insanın kendi yaşamöyküsünü anlattığı eserlere” ne denir? 

 A) Anı   B) Günlük   C) Otobiyografi  

D) Mektup E) Gezi Yazısı

 

16- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ile yüklem arasında kişi bakımından uygunluk yoktur?

A) Arabanın çıkardığı gürültüden, çatıdaki bütün kuşlar uçtu.

B) Balkondaki çiçeklerimin hepsi bir hafta içinde açtı.

C) Öğrenciler, etüt için dersaneye yeni geldiler.

D) Tolga, Zafer ve sen tiyatroya gidecekmişsiniz.

E) Kızımla ben geçen yıl şubat tatilinde Uludağ'a gitmiştim.

 

17- I.   Çekmeceleri boşuna arama, oraya koymadım.

      II.  Çoktandır kalemimi arıyorum meğer cebimdeymiş.

     III.  Malın iyisini buldum mu üçü beşi aramam

     IV.  Sigarayı bıraktı, hem de hiç aramıyor.

      V.   Öğrencilik günlerimi çok arıyorum.

"Aramak" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.                                 D) III. ve IV.   E) III. ve V.

 

18- Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin  bir özelliği olamaz?

A) Ağırlıklı olarak öyküleyici ve betimleyici anlatımların  kullanılması

B) Üslup kaygısın ön planda olması

C) Kelimelerin gerçek anlamda kullanılması

D) Amacın bilgi vermek ve bir konuyu açıklamak olması

E) Dilin göndergesel işlevinde kullanılması

 

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük var¬dır?

A) Namık Kemal "vatan şairi" olarak tanınır.

B) Yahya  Kemal Beyatlı yıllarca değişik ül¬kelerde elçilik yapmıştır.

C) Orhan Veli İstanbul'u bir tepeden seyret¬mişti.

D) Hamit, "Makber" adlı şiirini Fatma Hanım için yazmıştır.

E) Ziya Paşa'nın pek çok sözü vecize olarak günümüze kadar gelmiştir.

 

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kimseye duyurmadan, gizli olarak” anlamı vardır?

A) Uzun yıllar uğraştı,  sonunda bütün istediklerini elde etti.

B) Arkadaşına  el altından  haber göndererek barışmak istedi.

C) Kumar yüzünden elde avuçta hiçbir şey kalmadı. 

D) Her işe el attı; ama hiçbir işte de başarılı olamadı.

E) El ayak  çekilince bahçede buluşurlardı.

 

Not: Sınav süresi 30 dakikadır. Her sorunun tam ve doğru cevabı 5’er puan olup toplam 100 puandır.

 

CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ TABLOYA  İŞARETLİDİR

1 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

2 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

3 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

4 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

5 ( A ) ( B ) ( C ) (  D )( E )

6 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

7 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

8 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

9 ( A ) ( B ) ( C ) (  D )( E )

10 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

11 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

12 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

13 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

14 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

15 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

16 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

17 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

18 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

19 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

20 ( A ) ( B ) ( C ) (  D ) ( E )

 

www.edebiyatogretmeni.net'ten alıntıdır

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi