Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

11. SINIF DİL ve ANLATI 1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR     

1. Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz? (15)

  • İlaç kutularının içinden çıkan ve prospektüs adı verilen kağıtlarda Türkçe – Latince birbiriyle karışık bir dilin kullanılması halkımızın bu açıklamaları daha rahat anlamasına katkı sağlamaktadır. (    )
  • Sohbet türünde güncel olayların ele alınması bir gelenek halindedir. (     )
  • Sohbet türünde fıkralara, nükteli sözlere, atasözlerine genellikle yer verilmez. (    )
  • Biyografi yazarı, gerçekleri olduğu gibi yansıtmak zorunda değildir. (    )
  • Topluma mal olmuş insanların özyaşam öykülerini yine kendilerinin anlattığı eserlere otobiyografi denir.  (    )

2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (15)

  • Sohbet türünün belirgin özelliklerinden biri de yazarın okuyucusuyla ……………………………………………… gibi bir anlatımı benimsemesidir.
  • Sohbet türünde dil ağırlıklı olarak ……………………………………………………….. işlevindedir.
  • İçtenlik ve doğallık ……………………………………………… türünün en belirgin özelliğidir.
  • “Hac Yolunda”, “Afak-ı Irak”, “Avrupa Mektupları” isimli gezi kitapları ………………………………………………………İsimli yazarımıza aittir.
  • Seydi Ali Reis’in “Miratü’l-Memalik” isimli eseri …………………………………………. Türünde yazılmış ilk eserimizdir.

3. Aşağıdaki parçadan aşağıdaki anlatım biçimlerine uygun cümleler bularak yazınız. (15)

İyi düşünen, saygın savaşçı demek olan Samuray’ın Japoncada asıl anlamı hizmet eden kişidir. Japonya’da ev yaşamı çok basittir. Halkın çoğu iki odalı evlerde yaşıyor. Evler küçük olduğundan çamaşır makineleri balkonda bulunuyor. Yataklar  ya yerde veya açılır kapanır tiptedir. Evler, çoğunlukla soba ile ısıtılıyor. Zaten ev gezmelerine de pek vakitleri yok.

• Tanımlama Cümlesi           ……………………………………………………………………………………………………

• Betimleme Cümlesi           ……………………………………………………………………………………………………

• Açıklama Cümlesi               ………………………………………………………………………………………………….

 

4.Kitaplardan örülü gizemli bir labirent içinde kayboluyoruz. (5)

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükte hangi ses olayları olmuştur?

A) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması –ünlü türemesi

B) Ses düşmesi - ünsüz benzeşmesi – ünlü daralması

C) Ses türemesi - ünsüz yumuşaması – ünlü daralması

D) Ünlü daralması - ünsüz uyumu – ünlü türemesi

E) Küçük ünlü uyumu - ünsüz yumuşaması – ünlü düşmesi

 

5.Aşağıdaki cümlelerde bulunan sözcüklerden hangisinde ötekilerden farklı bir "ses düşmesi" görülür?    (5)

A) Ben oğlumu kimselere emanet edemem.

B) Konukları geleceğinden evi çabucak  temizledi.

C) Artık onun da sabrı tükendi, bilesin.

D) Sizin elinizden çıkan bu resmi duvardan indiremez.

E) Şehre yapılan yeni yollar trafiği rahatlattı.

 

I) Yer yüzünün fotoğrafı fezadan çekildi. (II) Bu fotoğrafda Dünya’yı olduğu gibi görebiliyoruz. (III) Böylece Dünya’mızla yeni tanışdık, diyebiliriz. (IV) Bu fotoğrafı görsek de görmesek de seviniyoruz. (V) Bu sevinç meraktanmı ileri geliyor?(5)

6. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) I          B) II          C) III          D) IV          E) V

 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?(5)

A) Olaylar bu noktada çakıştı.

B) Sorunları tartışmanın ve çözüm aramanın karşısında değiliz.

C) Bu konuda konuşmakda güçlük çekmiyorsunuz.

D) Bir başka çelişki de kıyı şeridi ile iç bölgelerdeki ilçeler arasında yaşanıyor.

E) Gelecek yıllarda Karadeniz o bölgede yoğunlaşacak.

 

 

8.Ağlasakmı gülsekmi bilemiyorum. Bir tarafta Türkçeyi çiğneyerek kullanan ve san ki İngiliz aksanına uygun konuşan insanlar, öteki taraf da eski kelimelerle Türkçeyi anlaşılmaz hale getirenler. Halbu ki günlük Türkçeye, halkın Türkçesine gitmek en doğru yol değil mi?

 

Yukarıdaki parçada geçen beş yazım hatasını bularak aşağıdaki kutucuklara doğrusunu yazınız. (15)

                                                                                                                                                                         

9. Güncel bir konuyu ele alan bir sohbet yazısı kaleme alınız. (20)

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi