Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

.............. Anadolu Lisesi 20.......-20......... Öğretim Yılı 1. Dönem 11. sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Yazılı Sorularıdır.                                    

AD                                          

SOYAD                        

NO          

SINIF

1.Metin:Bazılarına göre roman okumak anlamsızdır.Bu fikre karşıyım.Her roman aynı kategoride değildir;bu bir.Her satırı dikkatle okunacak,notlar alınacak,tartışılacak ve birtakım bilimsel sonuçlar alınabilecek romanlar vardır.Örneğin biyografik roman bilimsel,araştırmalara dayanır.   

2. Metin:Tel dolabı açtı,pişirdiği yemekleri bir kez daha üst rafa yerleştirdi.Görevini yapmış olmanın rahatlığı ile önlüğünü çıkardı mutfaktan çıkmadan dönüp şöyle bir ortaya baktı.Bir şey unutmuş muydu?Turşuyu Yusuf gelince çıkarırdı küpten.Hoşaf hazır.Yusuf,anasının elini sever.

1- a) Yukarıdaki metinlerde kullanılan anlatım tekniklerini  yazınız. ......................................................................................................................

    b)Yukarıdaki metinlerde, dilin ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanıldığını yazınız....................................................................................................

 

2a)Geçmişle şimdi arasındaki fark;şimdi,geçmişin bilincindedir;fakat geçmiş şimdiyi bilemez. Birisi şöyle demiştir.”Göçüp gitmiş olan yazarlar ,bizden az şey biliyorlar,biz onlardan çok şey biliyoruz.Bizim bildiklerimiz onlardır.”

b)Erişkinlerin bir günde almaları gereken protein miktarı kilo başına bir gramdır.Yani 60 kilo gelen bir insan bir günde 60 gram protein almalıdır.Bu da günlük total kalori ihtiyacının %10’u ile 15’i kadardır.Ancak kilo başına hesap edilen protein miktarı çocukta veya erişkinde ideal vücut kilosuna göre hesaplanmalıdır,yoksa o andaki kilosuna göre değil. 

   Yukarıdaki paragraflarda düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? (10)

 

3-Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını bulup adlarıyla yazınız. (10)

“Adamın alnındaki çizgiler çocuğun dikkatini çekti.Çocuk, adamı  izliyordu

4-“Okuruma Mektuplar”, “Hac Yolunda”,” Limni ve Malta Mektupları”,”Yolculuk Defteri”,”Anılarda Görmek “ isimli eserlerin yazarlarını yazınız.

 

 

5-Edebiyatımızda mektup tarzında yazılmış romanlardan 4 tanesinin adını yazarıyla birlikte yazınız.

 

 

6-Türkün Ateşle İmtihanı,Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu,Çankaya isimli eserler hangi türe örnek olarak yazılmıştır.

 

7-Kaç çeşit Günlük vardır,kısaca açıklayınız.

 

8- Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız

  1. Halide Edip’in “Handan” romanı mektup türünde yazılmıştır.         (      )
  2. Metnin hiçbir engele takılmadan kolay okunmasına akıcılık denir.     (       )
  3. Günlüklerde gözlem ve kişisel dikkat önemlidir.  (           )                                            
  4. Mektup türü………………………..mektup……………………mektubu ve……………………….mektup diye üç bölüme ayrılır.(      )  
  5. Anı yazarları anlattıkları zaman dilimiyle ilgili bütün kaynaklardan yararlanabilir. (   )

    9- Okula geç kaldığınız gün için mazaretinizi belirten  bir dilekçe yazınız. 

                                                      

                                                                             BAŞARILAR        

                                                                         SAKİZE GİZEP

SON EKLENENLER

Üye Girişi