Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Adı:                               ........ ANADOLU LİSESİ 20../20... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI     

Soyadı:                                           11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 

No:                                                  1. DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR.                 

 

Metin:1 Metin:2
    “Şair, “Ümit iledir cihanda her şey.” derken yaşamın hakiki manasını ifade etmek istemiştir. Eğer yaşıyorsak bir ümit için veya bir ümit sayesinde yaşıyoruz. Peki, ama nedir bu ümit? Bir araba için at neyse, bir motor için neyse insan için ümitte odur. “Kayseri büyük, ağır, güzel, nazlı yapıların memleketi. Göçebe Selçuk, taşı oya gibi işlemiş. Kümbetleri, kervansarayları, hanları, camileri… Sonra kalesi, eski zamanlardan kalma surları… İşlemiş, canlı, güzel bir geometri kafası taşa can, taşa yoğunluk vermiş.”
Metin:3 Metin:4
  “Arabî ve Farisi dillerini ve edebiyatlarını pek mükemmel surette öğrenmişti. Eski devrin son âlimi diye kabul edilen mütercim Asım’ın ahlak ve seciye itibariyle dahi derecesi yüksekti. Kendisi esasen Ayıntaplıdır ve Cenanizade ailesine mensuptur.”    “Bu sabah saat beşte yola çıktık. Yunan’a savaşa gidiyormuşuz. Oysa her erde yüz fişek bile yok. Bu kadar cephaneyle savaşa değil, ava bile gidilmez. Bundan başka topuz yok, süvarimiz yok. Kısacası, tümenin ekmeğe tuza varıncaya kadar hiçbir şeyi yok.”

 

1. Yukarıdaki metinlerin ayrı ayrı türlerini belirleyiniz.(20 p.)

2. Yukarıdaki metinlerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır. Ayrı ayrı belirtiniz. (10 p.)

3. Metin 3’de meydana gelen ses olaylarını belirleyiniz. (10 p.)

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (10 P)

• İçtenlik, doğallık …………………………………………  en belirgin özelliğidir.

• Kurmaca metinlerde ……………………………………….……………… amaçlanır.

• Kelimeler öğretici metinlerde genelde ………………………………..……………………… anlamda kullanılır.

• Sanatsal metinlerde dil daha çok ……………………………………….…………………. işlevde kullanılır.

• Sanatsal metinler ……………………………………….……….. ve ……………………………………… olmak üzere gruplandırılır.

5. Aşağıdaki ifadelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız. (10 P.)

• Bir doktorun, o gün yaptığı ameliyatı, teknik terimlerle yüklü olarak anlatması iyi bir sohbettir. (    )

• Gezi yazılarında gözlem önemli değildir. (    )

• Biyografi yazarının objektif olma mecburiyeti yoktur. (    )

• Günlük, edebiyatımızda İslam öncesinden beri var olan bir türdür. (    )

• Sanatsal metinlerde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmıştır. (    )

6. Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerin doğrularını parantez içlerine yazınız. (10 p.)

•  Bu konuyu insanlar tarafından yüzyıllardır çeşitli şekillerde değerlendirilmiştir. 

• (………………………………………………………………..………………………………………………………………….…………………………………………...)

• Bu cümleyi kendi düşündüğüm gibi yazdım.(…………………………………………………………………………………………………………………...)

• Esaretin içine bir bıçak gibi batıyordu.(...…………………………………………………………………………………………………………………………..)

• Her gece gemilerin limana girdiğini rüyasında görüyordu.(……………………………………………..……………………………………………........)

• Bu davranışıyla bize yarar mı sağladı zarar mı belli değil.(…………………………………………………….…………………………………………………..)

7. Aşağıdaki eserlerin türlerini karşılarına yazınız. (20 p.)

                                                                            Türü:                                         Yazarı:

• Anadolu Notları :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

• Boğaziçi Yalılar ı:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

• Hac Yolunda :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

• Seyahatname :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

• Türk’ün Ateşle İmtihanı :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

8. Nasıl bir hatıraya sahip olmak isterdiniz? Kısa bir hatıra yazınız.(10p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi