Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Adı:                               ............... ANADOLU LİSESİ 20../20.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI     .../.../.20...

Soyadı:                                           11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 

No:                                                  1. DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR.                                       

 

1. “Kalabalık bir feribot kuyruğu ve yarım saatlik yolculuk sonunda uzun zamandır görmek istediğim Çanakkale’nin bir ilçesi olan Bozcaada’ya yaklaşıyoruz. Neden adı Bozcaada diye hiç düşünmeye gerek kalmadığını, feribotla yaklaşırken tepelerin görüntüsünden anlıyoruz. İskeleye yanaşırken önce sert bir rüzgâr arkasından Bozcaada Kalesi karşılıyor bizi.”

Yukarıdaki metin hangi nesir türünden alınmış olabileceğini sebebiyle belirtiniz? Bu türün özelliklerini yazınız. (10p)

2. Aşağıda isimleri verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız. (10p) 

Mavi Anadolu :………………………………………………………………

Avrupa’da Bir Cevelan :………………………………………………………………

Seyahat Jurnali :………………………………………………………………

Mir'atü’l Memalik :………………………………………………………………

Mecalisü’n Nefais :………………………………………………………………

Heşt Behiş :………………………………………..

Siyasi ve Edebi Portreler :………………………………………..

Tezakir-i Cevdet :………………………………………..

Jurnal 1-2 :………………………………………..

Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü :………………………………………..

 

3. Aşağıda özellikleri verilen şahsiyetlerin kim olduğunu yazınız.(3p+3p+4p)

a. Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk romanları yazan sanatçı olarak kabul edilir. Servet-i Fünun döneminde roman ve hikâye türünün en önemli ismidir. Eserlerinde realizm akmının etkisi görülür. "Mai ve Siyah" romanındaki Ahmet Cemil karakteri Servet-i Fünun sanatçısını temsil eder ..:…………………………

b. Yazı hayatına 20. Asır'daki hikâyeleriyle başlayan, tam 43 yıl, hemen hemen hiç ara vermeden Türkiye'de yayımlanan birçok gazete ve dergide çeşitli zamanlarda fıkra, makale, deneme ve romanlarını yayımlamış, son derece verimli bir yazar olmuştur. Asıl ününü romancı olarak yapmıştır. "Server Bedii" takma adını kullandı. Bu isimle kaleme aldığı "Cingöz Recai" isimli polisiye dizi romanları büyük ilgi gördü. Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, Şimşek ve Biz İnsanlar isimli eserleri vardır. :………………………………….……….

c. Yaşadığı dönemde, Recaizade Ekrem ekolüne karşı klasik edebiyatı savundu. Aruzu ustalıkla kullandı. Servet-i Fünûncuları etkiledi. Şiirinin yanında edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla da ilgi çekti. ünlü bir üstattı. Demdeme, Medrese Hatıraları, Sümbüle isimli eserleri vardır. :………………………………….……….

4. Tezkiretü’ş Şuara ne demektir? Tezkireler hakkında bilgi vererek Türk Edebiyatı’ndaki ilk tezkirelerden bahsederek beş tanesinin ismini yazınız.(5p+5p)

5. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebebini yazarak doğrusunu yazınız. (3p+3p+4p)

a. Türkçede Arapça ve Farsça dillerinden gelmiş sözcükler vardır.

 

 

b. Konferansta konuşmacının anlattıkları herkesin dikkatini çekmişti. Bütün dinleyiciler kulak kabartmış, konuşmacıyı dinliyordu. 

 

 

c. Tanıdıklarından alışveriş yaparak para kazanmalarına katkıda bulunurdu.

 

 

6. Aşağıdaki şiirde bulunan beş adet ses olayını tespit ederek sebepleriyle yazınız.(10p) 

Başım dedi: Dinlen; gönlüm dedi: Koş!

Başım dedi: Durul; gönlüm dedi: Coş!

Başım yüreksizdi, gönlüm başıboş;

Varlığım arada oynadı gitti...

Başımla gönlüm edemedim eş;

Biri yüz yaşında, biri yirmi beş.

En sonunda sardı saçağı ateş;

Varlığım arada kaynadı gitti..(CELAL SAHİR) 

7. Nasıl bir hatıraya sahip olmak isterdiniz? Kısa bir hatıra yazınız.(10p)

8. Edebiyat ayrıntı demektir. Yaşanmış olayların detaylarını en iyi anlatan edebi tür hangisidir? Niçin?(5p)

9. Masal, tiyatro, makale, roman, münazara edebi türlerini sınıflandırmaya tabi tutarsak hangi gruba dahil edebiliriz? (10p)

10. Okuduğunuz kitaplarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (İlk üç soru Memleket Hikâyeleri’nden, diğer iki soru ise Çağlayanlar’dan sorulmuştur.) (3p+3p+3p+3p+3p)

a. Dürüst memur olarak görevine başladığı halde daha sonra bulunduğu ortama ayak uydurup değişen birini anlatan hikayenin ismi……………………………………………………………..

b. “Küs Ömer” isimli hikâyenin konusunu yazınız. :…………………………………………………………………………………………………….

c. Hüsmen Ağa’nın boz eşeğini öldükten sonra köylüye Mekke’ye göndermek için vasiyet ediyor. Hikâyenin sonu nasıl bitmektedir. 

 

d. Ayşe’nin Trablusgarp Savaşı’nda kaybettiği babasını ve nişanlısını kaybedişini anlatan hikayenin ismi :…………………………………………………………

e. Üzümcü hikâyesinde kimin özelliklerinden bahsetmektedir. :…………………………………………………………

 

 


.......... ANADOLU LİSESİ 20.../20.... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ

1. DÖNEM 2. SINAV CEVAP ANAHTARI

1. Gezi yazısından alınmıştır. 4 puan

a. Gezilip görülen yerleri anlatan eserlerdir.2 puan

b. Kronolojiktir. 2 puan

c. Yazar gezilen yerle ilgili bilgilere sahip olmalıdır. 2 puan

d. Tarihe ışık tutar. 2 puan

 

2. Aşağıda isimleri verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız. (10p)

 

Mavi Anadolu      :Azra ERHAT 1 puan

Avrupa’da Bir Cevelan     :Ahmet Mithat Efendi 2 puan

Seyahat Jurnali            :Direktör Ali Bey 2 puan

Mir'atü’l Memalik            :Seydi Ali Reis 2 puan

Mecalisü’n Nefais           :Ali Şir Nevai 2 puan

Heşt Behiş  :Sehi Bey 2 puan

Siyasi ve Edebi Portreler :Yahya Kemal 2 puan

Tezakir-i Cevdet :Ahmet Cevdet Paşa 2 puan

Jurnal 1-2         :Cemil Meriç 2 puan

Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü :Behçet Necatigil 2 puan 

 

3.

a. Halit Ziya UŞAKLIGİL 3 puan

b. Peyami Safa 3 puan

c. Muallim Naci 4 puan

4. Şairlerin hayatlarını anlatan eserlere denir. Biyografi tarzının edebiyatımızdaki ilk örnekleridir.(5 puan)

a. Mecalisü’n Nefais :Ali Şir Nevai 1 puan

b. Heşt Behiş :Sehi Bey 1 puan

c. Latifi Tezkiresi :Latifi 1 puan

d. Meşairü’ş Şuara :Aşık Çelebi 1 puan

e. Kınalızade Tezkiresi :Kınalızade Hasan Çelebi 1 puan

5.

a. Türkçede, Arapça ve Farsçadan gelmiş kelimeler vardır. Gereksiz kelime kullanımından anlatım bozukluğu vardır. 3 puan

b. Bütün dinleyiciler kulak kesilmiş, konuşmacıyı dinliyorlardı. Yanlış deyim kullanımından doğan anlatım bozukluğu vardır. 3 puan

c. Tanıdıklarından alışveriş yaparak para kazanmalarını sağlardı. Yanlış keime kullanımından doğan anlatım bozukluğu vardır. 4 puan

6.

Gönlüm> gönül-üm :Hece düşmesi 2 puan

Varlık-ım>varlığ-ım:Ünsüz yumuşaması 2 puan

Git-di>gi—ti: Ünsüz sertleşmesi: 2 puan

Başım ile> başımla: Ünlü düşmesi  2 puan

Yaşı-n-da>yaşında: Kaynaştırma ünsüzü 2 puan

7. Kısa bir anıyı imla noktalama kurallarına uygun olarak yazımı. 10 puan

8. Günlük türü ayrıntıları en iyi bir biçimde anlatan türdür. Çünkü günü gününe yazılan bir eser olduğu için detaylar bütünüyle hatırlanır ve esere yansıtılır. 5 puan

9.

Masal :Anlatmaya bağlı sanatsal yazılı metin. 2 puan

Tiyatro: : Göstermeye bağlı sanatsal yazılı metin. 2 puan

Makale :Öğretici yazılı metin. 2 puan

Roman : Anlatmaya bağlı sanatsal yazılı metin. 2 puan

Münazara :Sözlü anlatım.  2 puan

10.

a. Şeftali Bahçeleri : 3 puan

b. Ömer İsimli hikaye kahramanının her şeye küsüp hanımından kaçıp gitmesi. 3 puan

c. Köylünün fetva aldıkları kadının eşeği kendisinin göndereceğini söylemesi üzerine köylülerin eşeği kasabada kadıya teslim ettikten sonra kasabada eşeğe kadının binişine şahit olmuşlardır. 3 puan

d. Padişahım Alınız Menekşelerimi, Veriniz Gülümü : 3 puan

e. Türk milletinin özelliklerinden bahsetmektedir. 3 puan

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi