Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

.......... ANADOLU LİSESİ 20.../20.... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ

1. DÖNEM 2. SINAV CEVAP ANAHTARI

1. Gezi yazısından alınmıştır. 4 puan

a. Gezilip görülen yerleri anlatan eserlerdir.2 puan

b. Kronolojiktir. 2 puan

c. Yazar gezilen yerle ilgili bilgilere sahip olmalıdır. 2 puan

d. Tarihe ışık tutar. 2 puan

 

2. Aşağıda isimleri verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız. (10p)

 

Mavi Anadolu      :Azra ERHAT 1 puan

Avrupa’da Bir Cevelan     :Ahmet Mithat Efendi 2 puan

Seyahat Jurnali            :Direktör Ali Bey 2 puan

Mir'atü’l Memalik            :Seydi Ali Reis 2 puan

Mecalisü’n Nefais           :Ali Şir Nevai 2 puan

Heşt Behiş  :Sehi Bey 2 puan

Siyasi ve Edebi Portreler :Yahya Kemal 2 puan

Tezakir-i Cevdet :Ahmet Cevdet Paşa 2 puan

Jurnal 1-2         :Cemil Meriç 2 puan

Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü :Behçet Necatigil 2 puan 

 

3.

a. Halit Ziya UŞAKLIGİL 3 puan

b. Peyami Safa 3 puan

c. Muallim Naci 4 puan

4. Şairlerin hayatlarını anlatan eserlere denir. Biyografi tarzının edebiyatımızdaki ilk örnekleridir.(5 puan)

a. Mecalisü’n Nefais :Ali Şir Nevai 1 puan

b. Heşt Behiş :Sehi Bey 1 puan

c. Latifi Tezkiresi :Latifi 1 puan

d. Meşairü’ş Şuara :Aşık Çelebi 1 puan

e. Kınalızade Tezkiresi :Kınalızade Hasan Çelebi 1 puan

5.

a. Türkçede, Arapça ve Farsçadan gelmiş kelimeler vardır. Gereksiz kelime kullanımından anlatım bozukluğu vardır. 3 puan

b. Bütün dinleyiciler kulak kesilmiş, konuşmacıyı dinliyorlardı. Yanlış deyim kullanımından doğan anlatım bozukluğu vardır. 3 puan

c. Tanıdıklarından alışveriş yaparak para kazanmalarını sağlardı. Yanlış keime kullanımından doğan anlatım bozukluğu vardır. 4 puan

6.

Gönlüm> gönül-üm :Hece düşmesi 2 puan

Varlık-ım>varlığ-ım:Ünsüz yumuşaması 2 puan

Git-di>gi—ti: Ünsüz sertleşmesi: 2 puan

Başım ile> başımla: Ünlü düşmesi  2 puan

Yaşı-n-da>yaşında: Kaynaştırma ünsüzü 2 puan

7. Kısa bir anıyı imla noktalama kurallarına uygun olarak yazımı. 10 puan

8. Günlük türü ayrıntıları en iyi bir biçimde anlatan türdür. Çünkü günü gününe yazılan bir eser olduğu için detaylar bütünüyle hatırlanır ve esere yansıtılır. 5 puan

9.

Masal :Anlatmaya bağlı sanatsal yazılı metin. 2 puan

Tiyatro: : Göstermeye bağlı sanatsal yazılı metin. 2 puan

Makale :Öğretici yazılı metin. 2 puan

Roman : Anlatmaya bağlı sanatsal yazılı metin. 2 puan

Münazara :Sözlü anlatım.  2 puan

10.

a. Şeftali Bahçeleri : 3 puan

b. Ömer İsimli hikaye kahramanının her şeye küsüp hanımından kaçıp gitmesi. 3 puan

c. Köylünün fetva aldıkları kadının eşeği kendisinin göndereceğini söylemesi üzerine köylülerin eşeği kasabada kadıya teslim ettikten sonra kasabada eşeğe kadının binişine şahit olmuşlardır. 3 puan

d. Padişahım Alınız Menekşelerimi, Veriniz Gülümü : 3 puan

e. Türk milletinin özelliklerinden bahsetmektedir. 3 puan

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi