Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

                                         ......... ANADOLU LİSESİ ......./......... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI                                                                 .../.../..20..

                                                        11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ

                                                            1. DÖNEM 1. SINAV SORULARIDIR.                                      

SORULAR:                                         

S.1. Aşağıdaki eserleri ve yazarları eşleştiriniz. Eserlerin türlerini karşısına yazınız.(10p)

Avrupa'da Bir Cevelan

Reşat Nuri Güntekin

 

Defter-i Amal

Muallim Naci

 

Ömer'in Çocukluğu

Ziya Paşa

 

Kırk Yıl

Ahmet Mithat Efendi

 

Anadolu Notları

Halit Ziya Uşaklıgil

 

 

      “Sevgili Anneciğim,                                                                                  

      Bir aydır doğu manevralarında olduğumuzdan, bu kez mektubumu geciktirdim. Bu gecikme bir yurtsal görev gereği olduğu için kusurumu hoş görürsünüz zannederim.

         Gazetelerden okuduklarımıza, radyolardan işittiklerimize göre, bu yıl Konya bölgesinde ürün çok iyiymiş. Sanırım bu arada bizimki de iyi olmuştur. Bu durum beni çok sevindirdiği gibi sizin de yüzünüzü güldürmüştür.

         İzinli geldiğimde, babam, hasattan sonra traktör alacağından söz etmişti. Acaba bu düşüncesini gerçekleştirdi mi? Eğer gerçekleştirdiyse çok iyi etmiştir. Banka kredilerini de kapatabildiyse babamın birçok sıkıntıları ortadan kalkmış demektir.

         Anneciğim, harçlığım hemen tükendi. Babacığım ne uygun görürse göndersin. Her zaman kendisine duacı olan oğlundan para esirgemeyeceğinden umutluyum. Geçen mektupta sorduğunuz Ayşe Bacı’nın oğlu Murat’ı görmeye onların taburuna gittim. Duyduğuma göre Ayşe Bacı oğlundan haber alamayınca ağlıyormuş. Murat, hafif bir rahatsızlık geçirmiş, gittiğim gün de annesine mektup yazıyormuş.

        Şükürler olsun ki sıhhatim yerindedir. Vatani görevimi bitirip sizlere kavuşmaktan başka bir tasam yoktur. Seninle babamın ellerinden, Emine’yle İsmet’in gözlerinden öper, sağlık dileklerimi sunarım, biricik anneciğim.”

                                                                                                                                                                                 Hasan DEMİRBİLEK

.Yukarıdaki metinden aşağıdaki ses olaylarına birer örnek veriniz. (12p)

Ünsüz yumuşaması:……………………………………………………………………………………..

Ünsüz Benzeşmesi : ……………………………………………………………………………………..

Ünlü Türemesi      :………………………………………………………………………………………

Ünsüz Türemesi  :………………………………………………………………………………………..

Ünlü Düşmesi:……..……………………………………………………………………………………..

Ünlü Daralması      :……………………………………………………………………………………….

 

S.2. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluğunu tespit ederek cümlenin doğrusunu yazınız.(12p)

a) Ona, buraya gelmeden önce mi sonra mı telefon ettin?...................………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

b)Öğrenci sayısının kalabalık olması bu sonucu doğuruyor. ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

c)Fiyatlar,  çok pahalı olduğu için satışlar durgun. ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

d)Yazar, öykünün sınırlarını zorlamamış, işlediği konuları geleneksel öykünün kalıpları içinde klasik kurgulama yolunu seçmiştir

……………………………………………………………………………………………………………

S.3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına, yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10p)

a)(  )Özel mektuplar, mektubu yazanla mektubun yazıldığı kişi arasındaki özel bir iletişim türüdür.

b)(  )İş mektuplarına kâğıdın dörtte biri boş bırakılarak başlanır.

c)(  )Biyografi öğretici bir metindir.

d)(  )Özel mektuplarda konu sınırlaması yoktur.

e)(  ) Anı türündeki eserler aynı zamanda tarihe de kaynaklık edebilir.

 

S.4. "........................" kitabını özetleyiniz. 10 p

 

 

 

S.5. Bir yüksek okul bitirmiş kişi olarak çalışmak istediğiniz kurumda işe alınmanız için bir dilekçe yazınız?( 15 p. )

 

S.6)Anı türünü günlük, gezi yazısı ve otobiyografi ile benzerliklerini ve farklılıklarını yazınız (15p)

 

S.7. “Bağırmamam için özel bir neden yoktu. Hiçbir gerek, hiçbir gerekçe. Ben yalnızca gördüm: Üç kişi bir adamı sürüklüyordu. Adam onlarla gitmek istemiyordu. Bir ara ellerinden kurtulup kendini yolun kıyısındaki hendeğe atmayı başardı. Tam o sırada da bir ses duyuldu. Biri bağırdı. Daha doğrusu bir çığlık attı. Bir erkek sesi de olabilirdi bu, bir kadın sesi de. Çığlığı duydum. Ama ne dediğini duymadım. Gel mi diyordu? Kaç mı diyordu? Buradayım mı diyordu? Ardında mıyım diyordu? Anlamadım.”

Yukarıdaki paragrafta anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Niçin? (6 puan)

S.8. Aşağıdaki boşluklara uygun olan kavramları yazınız. (10 puan)

a) “Öğretici metinlerde . . . . . . . . . . . ………….. .  ve . . . . . . . . . . . ……………… . . . . . . anlatım türleri ağırlıklı olarak kullanılır.”

b) ““Gerçeklik-öğretici” kavramları . . . . . . . . . ……………………. .. . . . türünde görülür.” (Masal, hikâye, roman vb. türler)

c) “Kurmaca metinlerde . . . . . . . …………….. . . . . . . . . . . . . . amaçlanır.”

d) “Kurmaca metinlerde . . . . . ……………………. . .  ve . . . . . . ……………………….. . . anlatım türleri ağırlıklı kullanılır.”

e) “. . . .. . . .. .. ………………. . .  mektubunun anlatımı kısa ve özlü olmalıdır.”

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır.

BAŞARILAR DİLERİM.

  ...............................                                               .......................................

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersi Öğretmeni            Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersi Öğretmeni

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi