Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

     .......................... LİSESİ ..................  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARIDIR.                                       

1. “Bu sabah saat beşte yola çıktık. Yunan’a savaşa gidiyormuşuz. Oysa her erde yüz fişek bile yok. Bu kadar cephaneyle savaşa değil, ava bile gidilmez. Bundan başka topuz yok, süvarimiz yok. Kısacası, tümenin ekmeğe tuza varıncaya kadar hiçbir şeyi yok.”

Yukarıdaki metin hangi nesir türünden alınmış olabileceğini sebebiyle belirtiniz? Bu türün özelliklerini yazınız. (10p)

2. Tezkiretü’ş Şuara ne demektir? Tezkireler hakkında bilgi vererek Türk Edebiyatı’ndaki ilk tezkirelerden bahsederek beş tanesinin ismini yazınız.(5p+5p)

3. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebebini yazarak doğrusunu yazınız. (4p+4p+4p+4p)

  • a. Türkçede Arapça ve Farsça dillerinden gelmiş sözcükler vardır.
  • b. Konferansta konuşmacının anlattıkları herkesin dikkatini çekmişti. Bütün dinleyiciler kulak kabartmış, konuşmacıyı dinliyordu. 
  • c. Tanıdıklarından alışveriş yaparak para kazanmalarına katkıda bulunurdu.
  • d. İlk kocam fazla içiyordu, bir düşme sonucu ayağı kırıldı.
  • e. Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni.

4. Aşağıdaki şiirde bulunan farklı beş adet ses olayını tespit ederek sebepleriyle yazınız.(10p)

Başım dedi: Dinlen; gönlüm dedi: Koş!

Başım dedi: Durul; gönlüm dedi: Coş!

Başım yüreksizdi, gönlüm başıboş;

Varlığım arada oynadı gitti...

 

Başımla gönlüm edemedim eş;

Biri yüz yaşında, biri yirmi beş.

En sonunda sardı saçağı ateş;

Varlığım arada kaynadı gitti..

(CELAL SAHİR)

 

5. Aşağıdaki metin hangi yazı türünden alınmış olabilir? Bu metni günlük türüne çevirerek yazınız. (10p)

“Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi'nin Belh şehrinde doğmuştur  Mevlâna'nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında "Bilginlerin Sultânı" unvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled'tir  Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur  

6. Edebiyat ayrıntı demektir. Yaşanmış olayların detaylarını en iyi anlatan tür hangisidir? Niçin?(4p)

7. Masal, tiyatro, makale, roman, hatıra türlerini sınıflandırmaya tabi tutarsak hangi gruba dâhil edebiliriz? (10p)

8. Aşağıda isimleri verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız. (10p) 

Şehir Mektupları :………………………………………………………………

Handan :………………………………………………………………

Seyahat Jurnali :………………………………………………………………

Mor Salkımlı Ev :………………………………………………………………

Mecalisü’n Nefâis :………………………………………………………………

Saray ve Ötesi :………………………………………..

Siyasi ve Edebi Portreler :………………………………………..

Tezakir-i Cevdet :………………………………………..

Jurnal 1-2 :………………………………………..

Gençlik ve Edebiyat Hatıraları :………………………………………..

 

9. Günlük türünü hangi özellikleri itibariyle hatıra türünden ayırabiliriz? Maddeler halinde yazınız. (10p)

10. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10p)

  • Dilekçeler, üst makama ………………………………………….., alt makama ………………………………………… şeklinde sona erer.
  • Mektup türü ;  …………………………… mektup,  …………………………………………. mektubu ve ………………………………………… mektup diye üç bölüme ayrılır.
  • Günlüklerde ………………………………………………… önemli bir yeri vardır.
  • Sanatsal metinler, ………………………………………………. ve ……………………………………………………………………… bağlı metinler olmak üzere gruplandırılır.
  • Edebiyatımızda ilk hatıra ………………………………………………………… isimli eseriyle ………………………..……………….……………………….. ‘e aittir.

SON EKLENENLER

Üye Girişi