Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

......................................... ANADOLU LİSESİ

SEÇMELİ DİL ve ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR II. DÖNEM II. SINAVIDIR

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI :

SOYADI :

NUMARASI :

SORULAR

“Kuşlar arasında yarasa ne ise, düşünceler arasında kuşku da odur: ikisi de hep alacakaranlıkta uçarlar. Kuşkularımızı baskı altına almak, hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız, çünkü kafamızı bulandırır, arkadaşlarımızı yitirmemize yol açar, işimizi altüst eder çığırından çıkarırlar. Kralları zorbalığa, kocaları kıskançlığa, bilge kişileri bocalamalara, kara düşüncelere sürükler kuşku. Gönlümüzün değil kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular. Babayiğit yaradılışta kişilere kuşkunun pek zararı dokunmaz, çünkü böyleleri çoğunlukla enine boyuna düşünür, haklı bir neden bulmadıkça bir konuda kuşkuya kapılmazlar. Korkak yaradılışlarda ise kuşku çok kolay kök salar. İnsanı, az bilmek kadar kuşkulandıran hiçbir şey yoktur, onun için kuşkuyu” Kuşku Üstüne / Bacon

S1. Yukarıdaki metnin türünü belirterek özelliklerinden beş tanesini yazınız? ( 10+10 puan )

            -Deneme-  Akla gelebilecek her konuda yazılabilir.

• Kişisel, görüş, yorum ve izlenimleri öne çıkarır.

• Söylenenleri doğrulama, kanıtlama gereği duyulmaz.

• Orta uzunlukta gazete ve dergi yazılarıdır.

• Okuyucuyu düşündürme amaçlanır.

 

S2. Makale-fıkra-deneme yazılarının amaçlarından yola çıkarak bu üç  tür arasındaki farkları belirtiniz? (20 puan)

Fıkra yazarı güncel bir konuyu ele alır ve kamuoyunu o konuyla ilgili kişisel görüşleri doğrultusundan etkileyip yönlendirmek ister. Okuru bilgilendirmek gibi bir amaçla yazmaz. Denemeci ise özgürce seçtiği bir konudaki kişisel görüşlerini okurlarıyla dostça paylaşmanın dışında bir amaç gütmez. Dolayısıyla onun da asıl amacı öğretmek ve bilgilendirmek değildir. Düşünmek, düşündüğünü paylaşmak ve okuru düşündürmektir. Oysa makale yazarı her ikisinden de farklı olarak, öğretmeyi, bilgilendirmeyi; çeşitli araştırmalarla, anketlerle, istatistiklerle vs doğrulanmış bir gerçeği, bir iddiayı okura sunmak ister.

 

Halide Edip Adıvar (1884-1964), özellikle Mondros Mütarekesinden sonra İstanbul ve İzmir’in işgal edildiği sıralarda, 16 Mayıs 1919’da İstanbul Sultanahmet’te düzenlenen protesto mitinginde şöyle der: “Kardeşler, Vatandaşlar! Yedi yüz yılın şerefi, göğe yükselen bu minarelerin tepesinden Osmanlı tarihinin yeni faciasını seyrediyor, bu meydanlardan çok zaman alay hâlinde geçmiş olan büyük atalarımızın ruhuna hitap ediyor, başımı bu görünmeyen ve yenilmez ruhlara kaldırarak diyorum ki: Ben İslâmiyet’in bedbaht bir kızıyım ve bugünün talihsiz fakat aynı derecede kahraman anasıyım. Atalarımızın ruhları önünde eğiliyor, onlara bugünün yeni Türkiyesi adına hitap ediyorum ki, silâhsız olan bugünkü milletin kalbi de onlarınki gibi yenilmez kudrettedir, Allah’a ve haklarımıza iman ediyoruz.”

 

S3. Söylev çeşitlerini yazarak yukarıdaki söylev çeşidi hakkında bilgi veriniz. ( 10+10 puan )

1. Siyasî(Politik) Söylev 2.  Dinî Söylev 3. Hukukî Söylev 4. Akademik Söylev 5. Askeri Söylev 

Yukarıdaki söylev Siyasî(Politik) Söylevdir.  Genellikle millet meclislerinde, seçim meydanlarında, kapalı yerlerde, gösteri ve mitinglerde söylenen söylevlerdir. Devletin dış politika,iç politika,ekonomik konularıyla ilgili olabildiği gibi siyasi vaatlar bu söylevde yer alır.

 

 

S4.  İyi bir konuşmacının özelliklerini ve uyması gereken kuralları beş madde halinde yazınız.  ( 10 puan )

• Zengin bir kültür birikimine sahip olmalıdır.

• Dinleyicilerin dikkatini canlı tutmak için ses tonunu iyi kullanmalıdır.

• Telaffuzu ve diksiyonu düzgün olmalıdır.

• Rahat bir hava oluşturabilmelidir. Sesi titrememelidir. Heyecanlı bile olsa bunu izleyenlere yansıtmamalıdır.

• Ne kadar profesyonel olursa olsun mutlaka hitabından önce prova yapmalıdır.

 

 

S5.Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 10 puan)

 Edebiyatımızdaki ilk söylev örneği olarak, Bilge Kağan’ın Orhun Abideleri‘nde Türk Budunu’na seslenişi kabul edilmektedir

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ün 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İkinci Kurultayı’nda 36.5 saat süreyle okuduğu Nutuk‘u  ve Cumhuriyetin 10. yılında okuduğu 10. Yıl Nutku önemli birer söylev örneğidirler.

Dr. Levent Yücetin, koltuğunun altında taşıdığı dosyalarda, aslında binlerce insanın yeni bir hayat umudunu da taşıyor. Organ nakli bekleyen hastaların bulunduğu listeden sildiği her isimde ise yeni bir hayatın başlamasını sağlıyor…

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birimi Sorumlusu Dr. Levent Yücetin, insanları organ nakline davet eden ekibin ilk parçası. O, listede bulunan binlerce insanın sorumluluğunu taşıyor. Listeleri azaltıp, yeni organlarıyla yeni bir hayata başlamaları için insanları organ nakline çağırıyor.

* Listenizde kadavradan organ bekleyen kaç kişi bulunuyor?

Yaklaşık 2 bin 200 kişi bulunuyor.

* Bunların ne kadarına organ bulunabiliyor?

Bir yıl içinde kadavradan nakil yapabildiğimiz böbrek hastası sayısı 5 ile 50 arasında değişiyor. Antalya’da Türkiye genelinin 10 katı organ bağışı yapılıyor. Bizim oranlarımız İstanbul’da olsaydı bu rakam 50-500 kişiye ulaşacaktı. Avrupa ortalaması da 1n-15 civarında. Antalya, organ bağışı konusunda, il olarak, pek çok Avrupa ülkesinden iyi durumda.

* Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yalnızca Antalya ve civarında yaşayan hastalar mı organ bağışı listelerine girebilir?

Organ beklemek için Türkiye’nin dört bir yanından Almanya’dan, Avusturya’dan hatta Kanada’dan bile bize gelen Türk hastalar var. Almanya’da yaşayan bir hastamız kadavra listesindeydi, çağrılınca Ankara’da yaşayan birinden daha çabuk geldi. Türkiye’nin dört bir köşesinden kadavra bekleme listesi için buraya geliyorlar.

* Öncelik Antalya’da yaşayan hastaların mı?

Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon sistemi var, karaciğer ve kalp hastaları için acil bekleme listesi var. Türkiye’nin neresinden bir organ bağışı yapılırsa, tüm bilgiler Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor. Böbrek içinse kendi listenizdeki kayıtlı hastalar içinden doku uyumu en fazla olanlar seçiliyor. Bir kadavradaki bir böbrek için 6 hasta çağırıyoruz. Organların kadavradan çıkarıldıktan sonra en kısa sürede nakil yapılması gerekiyor. Bir hastada tıbbi sorun çıktığı zaman onu gönderip diğerini çağırırken vakit kaybına yol açmaması için 6 hastayı çağırıyoruz. 6 hastaya tüm testler yapıldıktan sonra en uygun olan iki kişi seçiliyor. Buradaki öncelikli kriterler; doku grubu kriterinin en fazla olması, bekleme süresinin uzun olması, verici ile yakın yaşlarda olması. Genç bir hasta ise genç, daha ileri yaşlara ise kendi yaşına yakın vefat edenin organlarını veriyoruz.

* Hastalar için geri dönmek hayal kırıklığı yaratmıyor mu?

Çok zor oluyor, çok büyük bir hayal kırıklığı ama başka şansımız yok. Beş kez altı kez gelip geri dönen hastalar var. Bazıları ‘bir kere gelip geri döneyim’ bile diyor. O şansa yakın olduğunu hissetmek istiyor.

S6. Yukarıda örneği verilen türün tam adını yazınız. Bu tür konuları bakımından kaça ayrılır. Bilgiler veriniz. ( 10+10 puan )

Yukarıda örneği verilen türün adı insanı konu alan röportajdır.

Röportajda konularına göre üç’e ayrılır:

 

1-  Bir yeri konu alan röportajlar; Bu röportajlarda ya da tanıtılan yeri, yaşamı her yönüyle bilinir. Farklı yönleri fotoğraflarla filmlerle kanıtlanır.

2-  Eşyayı konu alan röportajlar; Eşyanın dikkat çekici özelliği, düşündürücü özellikleri ele alınır.

3-  İnsanı konu alan röportajlar; Belli bir üne kavuşmuş kimselerin, dikkat çeken ve düşündüren yönleri belirtilir. Fotoğraflarla desteklenir.

Süre bir ders saatidir. Başarılar dileriz

                                                                               

                                             TÜRK DİLİ VE ED EBİYATI ÖĞRETMENLERİ

 

                                               ...........................................................................

 

 www.edebiyatogretmeni.net

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi