Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

CEVAP ANAHTARI

1) Garip akımının özelliklerinden beşini ve bu akımı başlatan  sanatçıları yazınız.(8 p)

Özellikler(5X1=5)

 1. Vezin ve kafiyeye karşı çıkmışlardır
 2. Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışmışlardır
 3. Mecaza, süse ve suniliğe karşı çıkıp;yalnızlığa önem verdiler
 4. Halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden faydalandılar
 5. O güne kadar şiirimizde kullanılmayan bir takım sözcükleri kullandılar
 6. Sıradan insanlar şiire konu olmuştur.
 7. Yaşama sevinçlerini fazlasıyla şiire yansıtmışlardır
 8. Kaynağını batı şiirinden alan Garip akımı eskiye ait olan her şeyin karşısında olup özellikle şairane söyleyişin karşısında olmuşlardır.
 9. Şiirde söz ve anlam oyunları bırakılmıştır.
 10. Temsilcileri: (3X3=3) Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday

 

2)İkinci yeni akımının temsilcilerini yazınız. (7X1=7 p)

 Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Ülkü Tamer

 

Uyandım baktım ki sabah

Güneş vurmuş içime

Kuşlara yapraklara dönmüşüm 

Pır pır eder durur, bahar rüzgarında

                                   ORHAN VELİ

3) Bu dizelerde Orhan Veli’nin şiirine ait hangi nitelikler bulunur? Yazınız (10 p)

 Orhan Veli Garipçidir. (5p)  

Garipçiler ölçü ve uyağa karşıdır. Bu dizelerde de ölçü ve uyak yoktur. (5p)  

 

İhtiyar elini bağrına soktu, 

Dedi ki: "İstanbul muhâsarası, 

Başlarken aldığım gazâ yarası, 

İçinden çektiğim bu altın oktu!.."

(YAHYA KEMAL)

4) Yukarıdaki şiiri biçim özelliklerine (uyak düzeni, kafiye, redif, ölçü, nazım birimi) göre inceleyiniz. (10)

Şiir 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 2 p

Kafiye örgüsü abba (sarma kafiye) biçimindedir.2 p

-oktu/oktu arasında zengin (veya tunç) kafiye; 2 p

-ara/-ara arasında zengin kafiye vardır. 1 p

–sı/-sı ekleri rediftir 1 p

Nazım Birimi: Dörtlük 2 p

 

5) Aşağıda kısaca tanıtılan sanatçıları yazınız. (5x2= 10 p) 

 1. “ Tokat’ta doğmuştur. İlkokulu Niksar’da, liseyi Sivas’ta bitirmiştir. Halk şiirinden ve türkülerden yaralanmıştır. Konu olarak yurt ve insan sevgisini işlemiştir. Sivas Yollarında, Tokat’a Doğru gibi şiirlerinde çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıtmıştır.” CAHİT KÜLEBİ
 2. “1944'de, Söke'li bir polis memurunun altıncı çocuğu olarak Kayseri’de dünyaya gelir. 1970'de yakın arkadaşı Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkarır. 1974 yılına gelindiğinde ise, o zamana dek içerisinde bulunduğu ve savunduğu sosyalist düşünce çizgisini geride bırakarak fikri ve ruhi bir değişim yaşayacaktır. Bu tarihten sonra yazı ve sanat hayatına, İslami düşünce çerçevesinde devam eder. İSMET ÖZEL
 3. Dar çevre şairi olarak bilinir, İlk şiir kitabı Kapalı Çarşı’dır. Günlük dilden ustaca yararlanır Evler, Yaz Dönemi diğer şiir kitaplarından bazılarıdır BEHÇET NECATİGİL
 4. Mavi hareketini başlatarak birinci ve İkinci Yeni şiir akımlarına tepki gösterdi. Şiirde toplumcu gerçekçi anlayışı coşkulu duyarlı bir anlatımla ve yeni bir ses ile dile getirdi ATTİLA İLHAN 
 5. Yakın bir zamanda öldü. Hiç bir şiir akımına katılmadan insanı ve evreni anlatır. Çocuk ve Allah Havaya Çizilen Dünya Üç Şehitler Destanı en tanınmış esreleridir. FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

 

Yar sana,

Çağlar sular yarsana,

Çünkü Ferhat’ım dersin,

Bulunmaz mı yar sana?

6) Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır? (Yazınız) (10 p)

Cinas (3 p) – telmih (4 p) -  istifham ( soru sorma) (3 p)

 

 

7) Tabloda romanlarla ilgili istenen bilgileri kutucuklara yazınız. (15x 1=15 p)

ROMANIN ADI YAZARI ÖNEMİ

Araba Sevdası R.M.Ekrem İlk realist roman

İntibah      Namık Kemal İlk edebi roman 

Cezmi      Namık Kemal İlk tarihi roman

Zehra             Nabizade Nazım İlk tezli roman (ya da psikolojik roman denemesi) 

Eylül            Mehmet Rauf İlk psikolojik roman 

Mai ve Siyah H. Ziya Uşaklıgil İlk modern roman (Türk edebiyatında )

Telemak       Yusuf Kamil Paşa İlk çeviri roman

Karabibik    Nabizade Nazım İlk köy romanı 

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami İlk yerli roman

Don Kişot Cervantes İlk modern roman (Dünya edebiyatında)

 

8) Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız. (5x1=5 p)

a Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde Birinci Dünya Savaşı ve Mücadele ile ilgili konular işlenmiştir. D

b İkinci Yeni şairleri şiirde söyleyişe değil, anlama önem verdiler. Y

c Cumhuriyet Dönemi halk şiirinde geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir. D

d Yedi Meşaleciler, "Sanat, sanat içindir." görüşüne bağlı kaldılar. D

e Cumhuriyetin ilk yıllarında edebî eserlerde özellikle İstanbul’a ve İstanbul insanına bir yöneliş söz konusudur. Y

 

9) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle  olarak tamamlayınız.(5x 2=10 p)

a) Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde Anadolu ‘ya ve Anadolu insanına yönelme görülür.

b) Aşırı gerçekçilik olarak da nitelendirilen Natüralizm, Emile  Zola tarafından geliştirilmiştir.  Deneysel roman anlayışı Zola ile başlar. Hikâye ve romanlarında özellikle insanın ruh halini tasvir etmeye çalışan Guy de Maupassant da bu akımın temsilcilerinden biridir.

c) “Yaşar Nabi Nayır, Yedi Meşaleciler ;  Orhan Veli, Birinci Yeni (Garip)  edebi topluluğu içinde bulunmuşlardır. 

 

10) Cumhuriyet Döneminden önce Namık Kemal, Mehmet Akif   gibi şairler toplumsal konuları işlemişlerdir. Bu şairlerle Nazım Hikmet’in, Rıfat Ilgaz’ın Toplumcu gerçekçi Şiir anlayışları arasındaki temel farkları kısaca yazınız. (2x 5= 10 p) 

Namık Kemal ve Mehmet Akif dönemin sosyal olaylarını ve aksaklıklarını şiire yansıtmışlar, dönemin Sosyal şartlarından şikâyet etmişlerdir.(5 p)

Nazım hikmet ve Rıfat Ilgaz gibi toplumcu gerçekçi şairler sosyal meseleleri ideolojilerinin ışığında işlemeye çalışmışlar ve ideolojilerini de yansıtmışlardır.(5 p)

 

11)  Aşağıda verilen eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. (5x1=5 p)

 1.       Ben Sana Mecburum : Atilla İlhan
 2.       Geçen Zaman : Ziya Osman Saba           
 3.       Arz-ı Hâl : Turgut Uyar
 4.       Monna Roza : Sezai Karakoç
 5.      Yeşil Gece : Reşat Nuri Güntekin

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi