Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

1) Garip akımının özelliklerinden beşini ve bu akımı başlatan sanatçıları yazınız.(8 p)

2)İkinci yeni akımının temsilcilerini yazınız. (7 p)

 

Uyandım baktım ki sabah

Güneş vurmuş içime

Kuşlara yapraklara dönmüşüm 

Pır pır eder durur, bahar rüzgarında

                                   ORHAN VELİ

3) Bu dizelerde Orhan Veli’nin şiirine ait hangi nitelikler bulunur? Yazınız (10 p)

 

İhtiyar elini bağrına soktu, 

Dedi ki: "İstanbul muhâsarası, 

Başlarken aldığım gazâ yarası, 

İçinden çektiğim bu altın oktu!.."

(YAHYA KEMAL)

4) Yukarıdaki şiiri biçim özelliklerine (uyak düzeni, kafiye, redif, ölçü, nazım birimi) göre inceleyiniz. (10 p)

 

5) Aşağıda kısaca tanıtılan sanatçıları yazınız. (10 p)

  1. “ Tokat’ta doğmuştur. İlkokulu Niksar’da, liseyi Sivas’ta bitirmiştir. Halk şiirinden ve türkülerden yaralanmıştır. Konu olarak yurt ve insan sevgisini işlemiştir. Sivas Yollarında, Tokat’a Doğru gibi şiirlerinde çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıtmıştır.”....................
  2. “1944'de, Söke'li bir polis memurunun altıncı çocuğu olarak Kayseri’de dünyaya gelir. 1970'de yakın arkadaşı Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkarır. 1974 yılına gelindiğinde ise, o zamana dek içerisinde bulunduğu ve savunduğu sosyalist düşünce çizgisini geride bırakarak fikri ve ruhi bir değişim yaşayacaktır. Bu tarihten sonra yazı ve sanat hayatına, İslami düşünce çerçevesinde devam eder. ...........................
  3. Dar çevre şairi olarak bilinir, İlk şiir kitabı Kapalı Çarşı’dır. Günlük dilden ustaca yararlanır Evler, Yaz Dönemi diğer şiir kitaplarından bazılarıdır ................
  4. Mavi hareketini başlatarak birinci ve İkinci Yeni şiir akımlarına tepki gösterdi. Şiirde toplumcu gerçekçi anlayışı coşkulu duyarlı bir anlatımla ve yeni bir ses ile dile getirdi ...........................
  5. Yakın bir zamanda öldü. Hiç bir şiir akımına katılmadan insanı ve evreni anlatır. Çocuk ve Allah Havaya Çizilen Dünya Üç Şehitler Destanı en tanınmış eserleridir........

Yar sana,

Çağlar sular yarsana,

Çünkü Ferhat’ım dersin,

Bulunmaz mı yar sana?

6) Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır? Yazınız (10 p)

 

7) Tabloda romanlarla ilgili istenen bilgileri kutucuklara yazınız. (15 p)

ROMANIN ADI                YAZARI              ÖNEMİ

Araba Sevdası  ....................         İlk realist roman

.....................             Namık Kemal  İlk edebi roman 

  Cezmi .                    ..........                ...............

...................               ......................    İlk tezli roman (ya da psikolojik roman denemesi) 

Eylül                           Mehmet Rauf    .........................

Mai ve Siyah .           ..............               ..........

                                              İlk çeviri roman

Karabibik .              ...........                    ..................

..........                    ...............       İlk yerli roman

 

8) Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız. (5 p)

a- Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde Birinci Dünya Savaşı ve Mücadele ile ilgili konular işlenmiştir. (   )

b- İkinci Yeni şairleri şiirde söyleyişe değil, anlama önem verdiler. (   )

c- Cumhuriyet Dönemi halk şiirinde geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir. (   )

d- Yedi Meşaleciler, "Sanat, sanat içindir." görüşüne bağlı kaldılar. (   )

e- Cumhuriyetin ilk yıllarında edebî eserlerde özellikle İstanbul’a ve İstanbul insanına bir yöneliş söz konusudur. (   )

 

9) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle olarak tamamlayınız.(10 p)

a) Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde …………………….. ‘ya  ve ………………….. insanına yönelme görülür.

b) Aşırı gerçekçilik olarak da nitelendirilen ………………………, Emile  Zola tarafından geliştirilmiştir.  Deneysel roman anlayışı Zola ile başlar. Hikâye ve romanlarında özellikle insanın ruh halini tasvir etmeye çalışan Guy de Maupassant da bu akımın temsilcilerinden biridir.

c) Yaşar Nabi Nayır, ………………………………….. ;  Orhan Veli, ……………………………  edebi topluluğu içinde bulunmuşlardır. 

 

10) Cumhuriyet Döneminden önce Namık Kemal, Mehmet Akif gibi şairler toplumsal konuları işlemişlerdir. Bu şairlerle Nazım Hikmet’in, Rıfat Ilgaz’ın Toplumcu gerçekçi Şiir anlayışları arasındaki temel farkları kısaca yazınız. (10 p) 

 

10)  Aşağıda verilen eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. (5 p)

  1. Ben Sana Mecburum
  2. Monna Roza
  3. Geçen Zaman
  4. Yeşil Gece
  5. Arz-ı Hâl

Başarılar Dileriz.

. ...................       ................

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

SON EKLENENLER

Üye Girişi