Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLER TEST-3

Politikacı olduğu için takma adlarla yazan sanatçının, tarihi bilinen ilk öyküsünün "El Malının Tasası" olduğu belirtilmektedir. Sanatçının ancak 38 parçası yayımlanan ve yarım kalan Miras adlı romanı Meslek gazetesinde çıkmıştır. Ayaşlı ve Kiracılarımın yayımlandığı 1934 yılına kadar tek tük öyküler yazmakla yetinmiştir. Yazarlığının en verimli dönemi, siyasal yaşamdan ayrıldığı 1945 yılından sonra olmuş, yazar 1946 yılında on yedi öykü yazmıştır. Özellikle Ulus gazetesinin Pazar eklerinde yayımlanan öyküleriyle ününü genişletmiştir. Yaşamının ancak dokuz yılında yazınla ciddî biçimde uğraşmış olmasına rağmen, sanatçı değişik konuları ve anlatımındaki yalınlık dolayısıyla yeni Türk öyküsünün en önemli adlarından biri olmayı başarmıştır.
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahmet Hamdi Tanpınar
B)Peyami Safa
C)Necati Cumalı
D) Orhan Kemal
E) Memduh Şevket Esendal


Şiirlerini değişik dergi ve gazetelerin yanı sıra Ankara Halkevi'nin çıkardığı, kısa bir süre de kendisinin yönettiği Ülkü gibi dergilerde yayınladı. Şiirlerini Şiirler adlı kitabında topladı. Bu kitabın yayınından sonra yazdıkları yalnızca dergilerde kaldı. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazdı. Daha sonra başladığı oyun yazarlığında da milli değerlere önem vermiştir, ilk ve en önemli oyunu Köşebaşı'nda Batı'ya özenenleri eleştirir. Son oyunu Satılık Ev yayımlanmamıştır. Çoğunluğu dergilerde olmak üzere Halk edebiyatı ve folklor konularında çeşitli incelemeleri de vardır.
2.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Behçet Necatigil
C) Abdühak Şinasi Hisar
D) Kemalettin Kamu
E) Ahmet Muhip Dıranas


3.Memleket edebiyatı içinde değerlendirilen herhangi bir eseri bulunmayan sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Necmettin Halil Onan - Kemalettin Kamu - Arif Nihat Asya
B) Ömer Bedrettin Uşaklı - Ahmet Kutsi Tecer -Zeki Ömer Defne
C) Ziya Osman Saba - Sezai Karakoç-Orhan Veli Kanık
D) Ceyhun Atuf Kansu - Nazım Hikmet Ran - Sabahattin Ali
E) Behçet Kemal Çağlar - Orhan Şaik Gökyay -Halide Nusret Zorlutuna


4.Aşağıdakilerin hangisinde adı verilen sanatçıyla bağlı olduğu topluluk ya da anlayış yanlış eşleştirilmiştir?
A) Cemal Süreya: İkinci Yeni
B) Ahmet Muhip Dıranas: Öz şiir
C) Ahmet Kutsi Tecer: Memleket edebiyatı
D) Oktay Rifat Horozcu: Garip
E) Ahmet Hamdi Tanpınar: Toplumcu gerçekçi


………. kısa Türk öykücülüğünün öncülerindendir. Öykülerindeki konu ve olay yönünden yazma rahatlığı, kendisinden sonra gelen pek çok yazara örnek olmuştur. Türk öykücülüğünü Maupassant tarzı öykülerden Çehov tarzı öykülere doğru yönlendirmenin öncülüğünü yapmıştır. Hayatın içinden kanlı canlı tipler çizer. Bu tipler sıradan her gün rastlayabileceğimiz insanlardır. Edebiyat yapma amacı taşımayan üslubu onu rahatça okutturur. Otlakçı, Mendil Altında, Ayaşlı ve Kiracılar eserlerindendir.
5.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Ömer Seyfettin
C) Sait Faik
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Refik Halit Karay


Şiire Kurtuluş Savaşı yıllarında başladı. Gençlik yıllarında Batılı, çağdaş bir içerikle halk ve tekke şiirinin biçim olanaklarını kullanarak bireysel duyguları dile getiren şiirler yazdı. 1940’lı yıllardan sonra çıkarmakta olduğu Büyük Doğu dergisiyle birlikte ideolojik ve felsefik düşüncelerini şiirlerine yansıttı. Kaynağını tasavvuftan alan bir mistisizmle toplumcu şiirin karşısında yer aldı. Şiirlerini “Çile” adı altında bir kitapta topladı. Şiirleri dışında öykü ve romanları oyunları, fıkra ve anıları vardır.
6.Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmiştir?
A) Sezai Karakoç
B) Peyami Safa
C) Ziya Osman Saba
D) N. Fazıl Kısakürek
E) Asaf Halet Çelebi


……..; Doğu ve Batı kültürlerinden bir sentez yapmayı başaran yenilikçi şair, yazar ve düşünce adamıdır Eserlerinde yer tutan en büyük kavram “zaman”dır Ölüm, rüya, hayal, bilinçaltı hep zaman kavramının üzerinde şekillenir. Şiirlerinde müzikalite ön plandadır Söyleyiş güzelliğine ulaşmayı amaçlayan şair, genelde bireye özgü temaları işler. Ahmet Haşim’in Yahya Kemal’in yanına koyabileceğimiz sanatçı, sembolizmden etkilenen şairlerdendir.
7.Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Edip Cansever
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Ece Ayhan
D) Ömer Bedrettin Uşaklı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


Yedi Meşaleciler’in şiire en sadık kalan üyesidir. Küçüklüğünü, mahallesini, evini, annesini, babasını ve küçük şeylerin mutluluğunu buluruz şiirlerinde; fakat bu mutluluk bazen buruktur. Ona göre ölüm, yaşamın sonu değil, onun devamıdır. Şiirlerinin çoğunu hece vezniyle yazmış; kafiyeye bağlı kalmıştır. Sonraları serbest vezinle yazmaya başlamıştır. Onun adını bilip de Sebil ve Güvercinler şiirini hatırlamamak olmaz.
8.Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmiştir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Ziya Osman Saba
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Orhan Veli
E) Behçet Necatigil


9. Aşağıdakilerin hangisi Öz Şiir anlayışının özelliklerindendir?
A) Şiirde ölçü ve uyağa bağlı kalmak
B) Ölçü ve uyağı şiirden tamamen dışlamak
C) Günlük konuşma diliyle şiir yazmak
D) Sadece önemli insanlarla ilgili şiir yazmak
E) Süslü, şairane, sanatlı söyleyişten tamamen uzaklaşmak


10. Aşağıdakilerin hangisinde yapıt ve yazar eşleştirmesi yanlış verilmiştir?
A) Abbas Yolcu - Attila İlhan
B) Şarkılı Kahve - Sabahattin Kudret Aksal
C) Karartma Geceleri - Rıfat Ilgaz
D) Hür Şehrin İnsanları - Kemal Tahir
E) Devlet Ana- Orhan Kemal

11.Aşağıdakilerden hangisi Atilla İlhan’a ait eserlerden biri değildir?
A) Ayrılık Sevdaya Dahil
B) Kurtlar Sofrası
C) Yol Üstündeki Semender
D) Sisler Bulvarı E) Duvar


Eserlerinde yaşadıklarını hareket noktası alan, geçim derdiyle uğraşan küçük insanların hayat mücadelelerini anlatan “Toplumcu Gerçekçi” yazarlarımızdandır. Büyük toprak sahipleri ile çalışanlar arasındaki ilişkileri ideolojik yönden anlatmaya uğraşır. Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Grev önemli eserlerindendir.
12.Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Orhan Kemal
C) Kemal Tahir
D) Suut Kemal Yetkin
E) Namık Kemal


13. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun aşağıdaki eserlerinden hangisi tür bakımından ötekilerinden farklıdır?
A) Kiralık Konak
B) Nur Baba
C) Sodom ve Gomore
D) Zoraki Diplomat
E) Ankara


Sabahattin Ali, ilk romanı olan Kuyucaklı Yusuf’la sağlam bir Anadolu romanı örneği vermiştir. Yazarın romana başlayış cümlesi “1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede, Aydın’ın Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyünü eşkıyalar bastılaradır. Buradan romanın zaman bakımından hangi yılları kapsadığı anlaşılıyor. Kuyucaklı Yusuf’u izleyen ----- yazar, Anadolu’dan İstanbul’unda geçmiştir. Bu romanda II. Dünya Savaşı öncesi İstanbul’da üniversiteli aydınlar arasındaki düşünce ayrılıkları, yine bir aşk öyküsüyle birlikte verilmiştir. Bir bölümü anı defterinden okunan Kürk Mantolu Maddonna’da ise bir aydının, çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı ve bu uyuşmazlığın nedenlerini anlatır.
14.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) İçimizdeki Şeytan’da
B) İstanbul’un İçyüzü’nde
C) Sodom ve Gomore’de
D) Bugünün Saraylısı’nda
E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde


Edebiyat öğretmenliğinden ayrılarak hayatını gazetecilik, mizah ve oyun yazarlığıyla kazandı. 1940-1950 arasında güçlenmiş toplumcu şiirin öncülerinden oldu. Yoksulların yaşamını, gençliğin hallerini mizahi bir yaklaşım ve eleştirel bir tutumla oyunlaştırdı. “Karartma Geceleri”, “Hababam Sınıfı”, “Don Kişot İstanbul’da” çok tanınmış eserlerinden birkaçıdır.
15.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haldun Taner
B) Özdemir Asaf
C) Rıfat Ilgaz
D) Necati Cumalı
E) Mustafa Kutlu


Şair ve yazar olan sanatçının ilk şiiri 1941 ’de Yeni Edebiyat gazetesinde çıktı. Yalnızlık, umutsuzluk, bunalım, ölüm ve aşk, şiirlerinin başlıca temalarıdır. Halk dilinin deyim ve mecazları ile süslenmiş zengin bir dili vardır. Tabiat ile insan ruhu arasında hissi bir bağlantı kuran sanatçının bu özellikleri düzyazılarında da görülür. “Duvar, Sisler Bulvarı, Sokaktaki Adam, Dersaadet’te Sabah Ezanları” sanatçının bazı eserleridir.
16.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Kemalettin Kamu
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Cemal Süreya
E) Necati Cumalı


Cumhuriyet döneminde yeni bir edebiyat kurmak için bir araya gelen ilk topluluktur. İlkelerini “Samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik” olarak ortaya koymuşlardır. Beş Hececileri eleştirip onlara karşı çıkmalarına rağmen onların yolundan gitmişlerdir. Özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek almışlardır.
17.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada özellikleri verilen topluluğun bir sanatçısıdır?
A) Orhan Veli Kanık
B) Ziya Osman Saba
C) Halit Fahri Ozan soy
D) Edip Cansever
E) Attila İlhan


İnsanın tarih karşısında toplumsal koşulları değişime uğratma savaşımını yine tarihsel bir konu içinde işleyen……… “Simavnalı Şeyh Bedrettin”, “Atçalı Kel Mehmet” gibi eserleriyle dikkati çeker. Edebiyat dünyasına şiir ve öykü yazarak başlayan sanatçı daha sonra oyun yazarlığına yönelir. “Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe”, “Toroslardan Öteye”, “Fadik Kız”, “Hürrem Sultan”, “Tohum ve Toprak” sanatçının diğer eserleridir.
18.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Abbas Sayar
B) Faik Baysal
C) Fakir Bay kurt
D) Ferit Edgü
E) Orhan Asena


Şiirlerinde yabancı hayranı ve ulusal kültüre uzak kalmış kişileri hicveden……… Azerbaycan edebiyatının en tanınmış sanatçısıdır. Azeri Türkçesini en temiz şekliyle kullanmaya özen gösteren sanatçı, ülkesinin özgürlük simgesi olarak kabul edilmiş ve “Halk Şairi” sıfatıyla anılmıştır. “Çınar, İnsan ve Zaman, Tan Yeri, Aylı Geceler” en bilinen eserlerinden bazılarıdır.
19.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Şehriyar
B) Cengiz Aytmatov
C) Bahtiyar Vahapzade
D) İsmail Gaspıralı
E) Cengiz Dağcı


20. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler içinde yer almamasına rağmen “memleketçi şiir” anlayışıyla eserler vermiştir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Orhan Veli Kanık
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Nazım Hikmet
E) Ahmet Kutsi Tecer

Yazar, ---- adlı romanında Cumhuriyet sonrası Ankara’sında bir apartmanın dokuz dairesinde oturanların günlük yaşamından kesitler verir. Ankara’nın kurtuluş yıllarında yıkılan bir düzenden yeni bir düzene geçmenin sıkıntıları arasında bocalayan küçük adamlarının yaşantılarını dile getirir yazar. Roman yeni yapılmış bir apartmanın dokuz odalı ve her odasında ayrı bir kiracının kaldığı, İbrahim Efendi adında birine ait katında geçer.
21.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çamlıcadaki Eniştemiz
B) Ayaşlı ve Kiracıları
C) İstanbul Yalıları
D) Boğaziçi Mehtapları
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu


22. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Otuz Beş Yaş
B) Şehname
C) Çocuk ve Allah
D) Mendil Altında
E) Sebil ve Güvercinler


Yedi Meşale topluluğunun şiire en sadık şairidir. Hece ölçüsüyle yazmaya başlamasına rağmen yeni şiirin etkisinden kurtulamadı. Çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, aile sevgisi, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işledi. Öykülerinde de tam bir anı karakteri görülür. Goncourt Kardeşler’den roman çevirileri de yapmıştır.
23.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ziya Osman Saba
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Vasfi Mahir Kocatürk


Mütareke yıllarında Dergâh dergisinde yazdığı şiir, makale ve tiyatro eleştirmeleriyle tanınmaya başlayan sanatçı, Cumhuriyet döneminde sadece deneme - eleştirme yazıları yazdı ve çeviriler yaptı. Türkçenin özleşmesi, arınması için çaba harcadı. Bu uğurda yazdığı yazılarda hiçbir yabancı sözcük kullanmadığı oldu. Devrik cümlelerin yoğun olduğu, kendine özgü bir anlatım biçimi yarattı. Karalama Defteri deneme - eleştiri türündeki yapıtlarındandır.
24.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suut Kemal Yetkin
B) Nurullah Ataç
C) Memduh Şevket Esendal
D) Mithat Cemal Kuntay
E) Ahmet Muhip Dıranas


İlk kitabı Havaya Çizilen Dünya’da ölçülü, uyaklı, âşık tarzı denemeleri de bulunuyordu. Çocuk ve Allah adlı ikinci kitabının çıkmasıyla kişiliği üzerinde en yetkili kalemlerin uyandırdığı ilgi ve dikkati yıllar yılı sürdürerek Cumhuriyet devrinin en kuvvetli şairlerinden biri oldu. Hemen hemen her konuya eğilen usta bir şairdir.
25.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Ahmet Muhip Dıranas


26.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hecenin beş şairinden biri değildir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Enis Behiç Koryürek
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Vasfi Mahir Kocatürk


I. Cumhuriyet Dönemi edebiyatı ve şiirinin oluşmasında önemli katkıları oldu.
II. Yeni bir anlatım dili yaratmaya çalıştı, dilin değişmesi olgusunu çağdaşlaşmanın gereği saydı.
III. Devrik cümlenin yerleşmesi için çalıştı.
IV. Deneme ve eleştiri türlerinin yerleşmesinde büyük katkısı oldu.
V. Türkçenin özleşmesi için sürekli yazılar yazdı.
27.Numaralanmış cümlelerde özellikleri sıralanan sanatçı aşağıdakilerin hangisinde bir eseriyle birlikte verilmiştir?
A) Cemil Meriç - Bu Ülke
B) Salah Birsel - Boğaziçi Şıngır Mıngır
C) Sabahattin Eyüboğlu - Mavi ve Kara
D) Nurullah Ataç - Okuruma Mektuplar
E) Selim İleri - Dostlukların Son Günü


1953’te yabancı bir gazetenin açtığı öykü yarışmasında “Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu” adlı öyküsüyle Türkiye birinciliği kazanan Haldun Taner, dramatik türün başarılı örneklerini verdiği ilk oyunlarından sonra epik tiyatro denemelerine geçti. “Keşanlı Ali Destanı” bu türün edebiyatımızda ilk örneği sayıldı. ………… öykü, ………. oyun, …….. fıkra, gezi yazısı ve söyleşi türündeki eserlerine örnek gösterilebilir.
28.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Ortadaki Adam - Fazilet Eczanesi - Az Gittik Uz Gittik
B) Yaşasın Demokrasi - Tanrılar ve İnsanlar - Günce
C) Ayışığında Çalışkur- Vatan Kurtaran Şaban - Devekuşuna Mektuplar
D) Eşeğin Gölgesi - Ben Devletim - Düşün Payı
E) Yaz Yağmuru - Dev Aynası - Boğaziçi Şıngır Mıngır


29.Aşağıdaki sanatçılardan hangilerinin şiir türünde yapıtı yoktur?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar - Nazım Hikmet
B) Melih Cevdet Anday - Arif Nihat Asya
C) Ahmet Kutsi Tecer - Kemalettin Kamu
D) Cahit Sıtkı Tarancı - Cahit Külebi
E) Memduh Şevket Esendal - Orhan Kemal


I. Abdülhak Şinasi Hisar “Çamlıcadaki Eniştemiz” adlı romanında “Deli Enişte” adı verilen Hacı Namık Bey’in tuhaf yaşamını anlatmıştır.
II. Mithat Cemal Kuntay “Üç İstanbul” adlı romanında İstanbul’un birbirini izleyen üç dönemini bütünüyle yansıtmak istemiş, romanın başkişileri Adnan’la Belkıs’ın çevresinde gelişen olaylar ile bunu yansıtmıştır.
III. Beş Hececiler’den sonra heceye yeni bir ses ve söyleyiş olanağı getiren Ahmet Kutsi Tecer; Koç-yiğit Köroğlu, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev gibi oyunların yazarıdır.
IV. Memduh Şevket, çağının öykü anlayışından tümüyle farklı bir yolda yürümüş, o zamana kadar izlenen Mauppassant tarzı öykü anlayışı onunla Çehov tarzı bir teknikle yer değiştirmiştir.
V. Falih Rıfkı Atay Türkçeyi en iyi kullanan usta yazarlarımızdandır. Aslında fıkra, makale yazarı olmasına karşın, edebiyatımızda romanlarıyla tanınmıştır. Zeytindağı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Hint, Yolcu Defteri tanınmış romanlarıdır.
30.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E A C E A D E B A E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 C   D  D   A  C   A  B   E  C   E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B   D  B   B   A   E  D   C   E  E

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi