Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU ZEVK VE ANLAYIŞINI DİLE GETİREN ŞİİR TEST-2


1. Aşağıdaki dizelerden hangisi toplumcu şiir zevk ve anlayışına uygun değildir?
A) Kafiyeden önde gelen
Sevgilerimiz mi sade
Sürgün de var
Hapis de
B) Ama yeşerir kuruyan ot
yeni yıldızlar ışır eski gökte
bir çocuk doğar nurtopu
hünerdir insanca yaşayıp insanca ölmek de
C) Gemiler geçer rüyalarımda
Allı pullu gemiler, damların üzerinden
Ben zavallı
Ben yıllardır denize hasret
D) Önce şiirde sevdim kavgayı
Özgürlüğü kelime kelime şiirde
Mısra mısra sevdim yaşamayı
Öfkeyi de sevinci de
E) Görmedik sıkıntısız yaşandığını
Rahatın şiirini yazamadık
Ne kadar uzak
Heveslerimle içli dışlı yaşamak


2. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Rıfat Ilgaz - Telefon Farkı
B) Abdulkadir Meriçboyu - Beşiktaş Tramvayı
C) Suat Taşer - Önce-Sonra
D) Enver Gökçe - Pablo Neruda Çevirileri
E) Cahit Irgat - Irgatın Türküsü


En dar en karanlık sokaklar
Çok yakında bir gün
Çok yakında bir gün
Bayramlaşıp ışıyacaklar
Hürriyet giyecek altın ayaklar
Cahit Irgat
3.Bu dizeler biçim ve içerik yönünden değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Biçim İçerik
A) Serbest şiir  Saf (öz) şiir
B) Halk şiiri Milli edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan şiir
C) Serbest şiir Toplumcu şiir
D) Divan şiiri II. Yeni şiiri
E) Serbest şiir I. Yeni şiiri

1983’e kadar çıkardığı kitapların hemen hepsinde de vamlı kaçan, karanlıklarla boğuşan, telaşlı ve sıkıntılı bir insanı anlatan şair, “Kara Bir Zamana Aydınlık” adlı kitabıyla birlikte rahatlamış gibidir. Şairin siyasî kimliği bu dönemde ona zarar verecek tarzda dikkat çekici değildir. 80’li yılların atmosferine çok çabuk uyum sağlayan şairin şiiri, değişimin yeni kelimelerine de açılır. Daha sonra çıkardığı “Yol Üstündeki Semender”, “Ağıtlar ve Övgüler” adlı kitaplarında şiirini biraz da mistik ve felsefî öğelere kaydıran şairin bu dinginliği, mecburî bir susuş değil, onun şiir sanatı alanındaki bireysel olgunluğundan kaynaklanır. Şiir sanatına vakıf olmayışları yönünden toplumcu şairlere en sert eleştirileri yönelten şairlerden biri olmuştur.
4.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Oktay
B) Atilla İlhan
C) Rıfat Ilgaz
D) Hasan Hüseyin Korkmazgil
E) Arif Damar


1940 döneminin tanınmış şairlerindendir. İlk şiirlerini “Haykırışlar” adlı kitapta toplar. Şairi çağdaşlarından ayıran çizgi, divan ve halk şiiri motiflerinden ustaca yararlanmasıdır. Şair, kendine özgü şiir çizgisine, yaşadığı çevrenin yaşam biçimini, halk şiirinin söyleyiş özelliklerini ve sesini ustaca oturtur. Şiirinde, halk şiirini çok başarılı bir biçimde, bir kaynak olarak kullanır. Şiirleri ölümünden sonra “Umut Şiirler” adıyla kitaplaştırılır.
5.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıfat Ilgaz
B) Cahit Irgat
C) Niyazi Akıncıoğlu
D) Süreyya Berfe
E) A. Kadir


6. Rıfat Ilgaz’la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1940’ların toplumcu - gerçekçi şairlerinin başta gelenlerindendir.
B) Sabahattin Ali ve Aziz Nesin’le Marko Paşa dergisini çıkarmıştır.
C) Toplumsal gerçekçi anlayışıyla şiir, hikâye, roman, tiyatro yazmıştır.
D) “Hababam Sınıfı” adlı romanında mizahtan başarıyla yararlanmıştır.
E) “Kan Konuşmaz” romanında toplumsal sorunlara değinmiştir.


Toplumcu düşünceyi kuru öğreticilikten (didaktizm) uzak, içten, açık ve yalın bir dille işleyen şairin Ahlat Ağacı, Karşılama, Meşe Seli, Kocakent, Nisan Haritası, Pir Sultan Ölür Ölür Dirilir adlı şiir kitapları; Elif Diye Bir Türkü, Aç Harmanı, Zeytin Ülkesi, Sürgünler adlı hikâye kitapları vardır. Sanatçı, Mehmetçik Mehmet adlı romanı ile Orhan Kemal Ödülü’nü 1979’da kazanmıştır. 2015 yılında hayata gözlerini yuman sanatçının Pıtraklı Memleket, Gök Ekin, Günler Tuz Rengi, Eylülün Kızgın Soluğu, Yasaklı gibi birçok eserinde direnme ve umut teması iç içe geçmiştir.
7.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Başaran
B) A. Kadir
C) Yaşar Kemal
D) Arif Damar
E) Cahit Irgat


8.Aşağıdakilerden hangisi Rıfat Ilgaz’ın düzyazı türündeki eserlerinden biri değildir?
A) Karartma Geceleri
B) Sarı Yazma
C) Bizim Koğuş
D) Yarenlik
E) Yıldız Karayel


“Her zaman söylerim mizah yazarı olarak bile görevimin halkımızı güldürüp eğlendirmek böylece sorunları unutturmak olmadığını. Altında sınıfsal nedenler olsun olmasın mizahın eleştirisel nitelikte olmasını yeğliyorum.” diyerek görüşünü belirten sanatçımız, eserlerinde mizah öğesinden başarıyla yararlanmıştır. “Hababam Sınıfı” adlı romanı, bunun en güzel örneğidir.
9.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçının şiir türünde yazdığı bir eseri değildir?
A) Sınıf
B) Yarenlik
C) Kulağımız Kirişte
D) Üsküdar'da Sabah Oldu
E) Karartma Geceleri


Enver Gökçe ile ilgili olarak
I. Masal derlemesi yapmıştır.
II. Eğin Türküleri ile ilgili çalışması vardır.
III. Şiirlerini hep hece ölçüsüyle yazmıştır.
IV. Halk şiirinin dil olanaklarından yararlanmıştır.
V. Pablo Neruda'dan şiirler çevirmiştir,
10.yargılarından hangileri söylenemez?
A) I. ve II. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) III. ve IV. E) IV. Ve V.


İlk şiiri lise öğrencisiyken arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Filiz adlı okul dergisinde 1938’de yayımlandı. Şiirlerinde toplumsal sorunlara ağırlık verdi. Halk dilinden, halk söyleyişlerinden geniş biçimde yararlandı, değişik dergilerde masal ve öyküleri yayımlandı. Bağımsızlık Gülü kitabıyla 1965-1966 Yeditepe Şiir Armağanı’nı, Sakarya Meydan Savaşı kitabıyla 1970-1971 Behçet Kemal Çağlar Ödülü’nü aldı. 1986’dan itibaren, adına bir şiir ödülü kondu.
11.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıfat Ilgaz
B) Enver Gökçe
C) Mehmet Kemal
D) Suat Taşer
E) Ceyhun Atuf Kansu


I. Bir Çocuk Bahçesinde
II. Adsız Kitap
III. Deniz Feneri
IV. Bağbozumu Sofrası
V. Çocuklar Gemisi
12.Numaralanmış şiir kitaplarından hangileri Ceyhun Atuf Kansu’ya ait değildir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.

13. Ceyhun Atuf Kansu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Önceleri halk şiiri geleneğine bağlı kalarak şiir yazdı.
B) 1940 kuşağının toplumcu şairleri arasında yer aldı.
C) Anadolu’nun dertlerini, acılarını, sevinç ve mutluluk özlemlerini dile getirdi.
D) Şiirlerinde ağırlıklı olarak aruz ölçüsünü kullandı.
E) Şiirlerinin kaynağını hoşgörü, insanlık sevgisi, ulusal bağımsızlık ve doğa oluşturdu.


……., Türk dilinin lehçeleri ve divan edebiyatı üzerinde çalıştı. Ünlü destanı, Yusuf ile Balaban'ın kaybolmasına neden olan sürgün ve hapis hayatı yaşadı. Pek çok halk öyküsünü, masalını ve Dede Korkut Hikâyeleri’ni derledi. Ağıt, Bir Alıp Satıcı Gönül gibi ilk şiirleri Ülkü dergisinde çıktı. Ant dergisinde yayımlanan Köylülerime şiiri büyük yankı uyandırdı. Toplumcu gerçekçi anlayışta şiirler yazdı. Bazı şiirleri bestelendi.
14.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Enver Gökçe
B) Rıfat Ilgaz
C) Suat Taşer
D) A. Arif
E) Mehmet Kemal


Bir Eyüp sabrıyla bekledim
Sabahı olmayan gecelerde
Gül dalları yerine demir çubuklar vardı
Münzevi münzevi pencerelerde
Dört uzun yıl boyunca
Dışarda koskoca bir doğa
Baştan çıkaran kokularıyla
Doldurdu yolları
15.Dil, içerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında bu şiiri aşağıdakilerden hangisinin yazdığı söylenebilir?
A) Faruz Nafiz Çamlıbel
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Hasan izzettin Dinamo
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Enis Behiç Koryürek


İlk şiiri Köylülerime adını taşır. Ahmet Kutsi Tecer’in şiirini “kötü” olarak nitelendirip düzyazıya yönelmesi gerektiğini önermesi üzerine de, “Ben daha kötüsünü de yazarım.” diyerek şiire daha çok ağırlık vermiştir. Aydabir ve Resimli Ay dergilerinde yayımlanan Nazım Hikmet’in şiirleri ve Sabahattin Ali’nin öyküleri edebiyata olan bakış açısını büyük ölçüde şekillendirmiştir. Üniversite bitirme tezi olarak hazırladığı Eğin Türküleri adlı çalışması ünlüdür. Dede Korkut Hikâyelerini o dönemin dili ile tekrar derleyip yayımlamış, Pablo Neruda’nın şiirlerini Türkçeye kazandırmıştır.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Kemal
B) Suat Taşer
C) A.Kadir
D) Rıfat Ilgaz
E) Enver Gökçe


Emrindesin insanı hiçe sayanların
Bir liseli talebeyle vurulu bileklerin
Kırk mahkûmun sürüklediği zincire
Tek suçunuz hür insanlar gibi konuşmak
Kitaplar suç ortağınız
17.Rıfat Ilgaz’ın yukarıdaki dizelerde yokluğunu bu sözlerle dile getirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş imkânı
B) Can güvenliği
C) Eğitim hakkı
D) Seyahat özgürlüğü
E) Düşünce özgürlüğü


Ömrümde görmedim böyle bir gün
Yarım dilim ekmek önümde
Düşünüyorum alevden ülkeleri
Boğazında kalsın yedikleri
Ve zehir zıkkım olsun
Bu anda düşünmeyen varsa eğer
18.İşlediği tema dikkate alındığında yukarıdaki dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından kaleme alınmış olabilir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Ziya Osman Saba
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) A. Kadir (Meriçboyu)
E) Ahmet Muhip Dıranas


Edebiyatımızın ilginç yüzlerinden olan…….... toplumcu şiir anlayışıyla kaleme aldığı şiirlerini Bu Şehrin Çocukları, Rüzgârlarım Konuşuyor, Ortaklık isimli kitaplarda topladı. Aynı zamanda tiyatro ve sinema oyunculuğu da yapan şair, roman ve anı türünde eserler de yazdı.
19.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Oktay Rıfat
B) Cahit Irgat
C) Attila İlhan
D) Kemalettin Kamu
E) Ömer Bedrettin Uşaklı


Et, tereyağı, şeker
Padişahın üç oğludur kenar mahallelerde
Yumurta masalıyla büyütülür çocukların
Hürriyet yok
Ekmek yok
Hak yok
Kolların ardından bağlandı
Kesildi yolbaşların
Haramilerden gayrısına yaşamak yok
I. Serbest ölçüyle yazılmıştır.
II. Yoksulluğa ve haksız kazanca tepkiyi dile getirmektedir.
III. Kelimelerin tümü temel anlamlarıyla kullanılmıştır.
IV. Kelime tekrarlarıyla mesaj güçlendirilmeye çalışılmıştır.
V. Çaresizlik duygusu hâkimdir.
20.Yukarıdaki şiirle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A C A C E A D E   C  E  B   D  A   C   E   E  D   B  C

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi