Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

1. Tanpınar’ın bazı gözlemlerinde Ataç’ın denemeciliğini aydınlatan kimi ipuçları buluyoruz. Doğrudur, onun yazdıkları, hangi tür içinde gösterilirse gösterilsin, ister günce, ister eleştiri, ister mektup adını taşısın, bütünselliği içinde ele alındığında, “ses perdesi değişen bir sohbet” güncel karşılığıyla bir “söyleşi”dir bir bakıma. Böyle nitelendirebilir, böyle adlandırabiliriz. Hiç de yanılmış olmayız.

Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerden en çok hangi ikisinin özelliklerini taşımaktadır? 

A) Deneme – fıkra    B) Günlük – söyleşi

C) Günlük – deneme    D) Deneme – söyleşi

E) Makale – fıkra

 

2. İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta söylenmez ki… Onun için, hele bir insan yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masasının başına geçip kalemi eline almadan edemez. İç dünyasının inceliklerini yazıya döktükten sonra üzerine bir de tarih atar. İşte …….dediğimiz, yazarın kendi kendisiyle bu alçak sesle konuşmasından doğmuştur.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazı türlerinden hangisi getirilmelidir? 

A) deneme B) makale C) fıkra

D) günlük E) eleştiri

 

3 Belgeye bağlama zorunluluğu duymadan çeşitli sonuçlara varmayı amaçlayan, öznel bir üslupla yazılan ve okuyucuyu düşünmeye, araştırmaya yönelten yazı türüdür. Bu türde konu sınırlaması yoktur. Yazar, zaman zaman kendisiyle konuşurmuş gibi yazar, bu nedenle de içten bir anlatımı vardır.

Yukarıda kısaca tanıtılan ve Türk edebiyatında en ünlü ismi Nurullah Ataç olan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale  B) Fıkra  C) Deneme

D) Eleştiri  E) Hatıra (Anı)

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi 'deneme' türünün özelliklerinden biri değildir?

A)  Kesin yargılara varmadan kişisel görüşler an¬latılır.

B)  Ele alınan konuda düşünme amaçlanır.

C)  Düşünce belli bir sona götürülür, iletiye dönüştürülür.

D)  Her konuda yazılabilir, konuları sınırlanamaz.

E)  Düzensiz gibi görünse de bir içsel bütünlüğü vardır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi "Deneme"  türünün özellikleri arasında sayılamaz?

A) Konu sınırlaması yoktur.

B) Yazar kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.

C) Ortaya konan düşüncelerde bilimsel kesinlik aranmaz.

D) Gazete ve dergi yazısıdır.

E) Güncel olaylar üzerine yazılan günübirlik yazılardır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metin değildir?

A) öykü       B) makale C) deneme

D) eleştiri   E) anı

 

7.(I) Yazarın özgürce seçtiği bir konuda kesin yargılara varmadan kendi görüşlerini anlattığı düzyazı türüne denir. (II) Yazar düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuşçasına içten, edebi bir üslupla kaleme alır. (III) Bu tür, edebiyatımıza Tanzimat edebiyatı döneminde girmiştir. (IV) Fransız edebiyatçı Montaigne, 16. yüzyılda bu türün ilk örneklerini vermiştir. (V) Deneme türünün Türk edebiyatındaki en başarılı temsilcisi Nurullah Ataç'tır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "deneme" ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A)I.       B) II.     C) III.     D) IV.   E)V.

 

8. I. Yazar düşüncelerini kendisiyle konuşuyormuş gibi içten kaleme alır.

II. Bir kişinin yaşadıklarını duygu ve düşüncelerini hemen kaleme almasıyla oluşan yazı türüne denir.

III. Güncel konulan öznel bir bakışla yorumlayarak yazdığı kısa gazete, dergi yazısında denir.

IV. Bir haberi, dileği, durumu ve düşünceyi birine iletmek amacıyla yazılmış yazılara denir.

Aşağıdaki yazınsal türlerden hangisi bu açıklamalardan hiçbiriyle ilgili değildir?

A) Günlük           B) Deneme          C) Fıkra       

D) Röportaj         E) Mektup

 

I. Fıkra

II. Deneme

III. Sohbet

IV. Eleştiri

9.Yukarıda verilen türler için aşağıdakilerden hangisi ortak özellik olarak söylenemez?

A) Batı'dan alınan türler olmaları

B) Öznel görüşlerin ağırlıkta olması

C) Gazetecilikle birlikte doğmaları

D) Ele alınan konuların kanıtlanmaması

E) Günübirlik, güncel konulan işlemeleri

 

I. Bir kişinin başından geçen, tanık olduğu ya da duyduğu olayları anlattığı yazı türüne denir.

II. Yazarın özgürce seçtiği bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan kendi düşüncelerini anlattığı düzyazı türüne denir.

III. Herhangi bir kişi, olay, yapıt üzerindeki tek bir yöne ait araştırmaya dayalı inceleme eserlerine denir.

10. Yukarıda verilen özellikler sırasıyla aşağıdaki yazı türlerinden hangilerine aittir?

A) Fıkra - Deneme - Makale

B) Anı - Deneme - Monografi

C) Eleştiri - Biyografi - Günlük

D) Makale - Deneme - Anı

E) Biyografi - Fıkra – Gezi

 

Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

11.Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fıkra           B) Deneme   C) Tenkit (eleştiri)         

D) Makale       E) Otobiyografi

 

Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur.

12.Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? 

A) Anı   B) Deneme   C) Röportaj  D) Gezi   E) Öykü 

 

– Güncel konularda yazılır.

   – Kanıtlama yoluna gidilmez.

   – Kesin yargılara varılmaz.

   – Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.

13.Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   Sohbet B)Anı C)Fıkra  D)Deneme E)Makale

 

O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.

14.Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   Anı B)Deneme C)Fıkra  D)Makale  E)Gezi yazısı

 

15.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde kalem sahibi değildir? 

A)   Nurullah Ataç    B)   A. Hamdi Tanpınar

C)   Suut Kemal Yetkin  D)   Halikarnas Balıkçısı

E)   Falih Rıfkı Atay

 

16.Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

A)   İçerikte sınırlamaya gidilmez.

B)   Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.

C)   Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.

D)   Özgünlük ve subjektiflik vardır.

E)   Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine cevap verir.

 

Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.

I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.

II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.

III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.

IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir.

V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.

17.Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?

A) I    B) II            C) III    D) IV        E)V

 

Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

18.Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra                  B) Deneme                  C) Tenkit (eleştiri)        

D) Makale               E) Otobiyografi

 

 

1-D  2-A  3-C  4-C  5-E   6-A  7-C  8-D 9-E  10-B  11-B   12-B  13-D  14-B  15-D  16-E 17-E  18-B

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi