Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI

TEST 1

 

1.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? 
A) Yayla Kartalı, Faruk Nafizin tiyatro türündeki bir yapıtıdır. 
B) Enis Behiç Koryürek şiirlerini Miras ve Güneşin Ölümü adlı kitaplarda toplamıştır. 
C) Halit Fahri Ozansoy, Aruza Veda adlı şiirinde bu ölçüyü istemeyerek terk ettiğini söyler. 
D) Sebil ve Güvercinler, Ziya Osman Sabanın konusunu Anadolu’dan alan öykülerini topladığı yapıtıdır. 
E) Nurullah Ataç’ın roman türünde yapıtı yoktur. 

2. Edebiyat dünyamızda Yedi Meşale topluluğu şairlerinden biri olarak tanınır. Ancak o öykü, roman, piyes, makale türlerinde yapıtlar da verdi. 1946’dan sonra ise daha çok makale ve deneme yazdı. Bunların çoğunu neredeyse bütün ömrünü adadığı Varlık dergisinde yayımladı. 
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sabri Esat Siyavuşgil 
B) Kenan Hulusi Koray 
C) Vasfi Mahir Kocatürk 
D) Ziya Osman Saba 
E) Yaşar Nabi Nayır 

3. --------, yaşamı olduğu gibi yansıtan, olayları nesnel bir görüşle veren, edebiyatsız edebiyat yapan bir öykücü ve romancıdır. Konuşur gibi, rahatlıkla ve içtenlikle yazar. Öykülerinde olağanüstü olaylar yoktur. Her gün karşılaştığımız ilgiye değer vermediğimiz kişileri, o, sevgiyle birkaç satır içinde canlandınverir Temiz Sevgiler’de olduğu gibi. 
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Abdülhak Şinasi Hisar 
B) Mithat Cemal Kuntay 
C) Ahmet Hamdi Tanpınar 
D) Memduh Şevket Esendal 
E) Sabri Esat Siyavuşgil

 

4. Baudelaire’in etkisinde kalan sanatçı yaşama güzelliği içinde ölümlü olma bilincine varan; bunun acısını çekerek ölüm ve yalnızlık karşısında duygulanan bir şair olarak tanınır. Ölümü unutabildiği şiirlerinde mutludur. Ziya Osman Saba’ya yazdığı mektuplar edebi mektup türünün en güzel örneklerindendir. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ahmet Muhip Dıranas 
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca 
C) Ahmet Hamdi Tanpınar 
D) Cahit Sıtkı Tarancı 
E) Enis Behiç Koryürek 

5. Yedi Meşaleciler’i 1940 kuşağına bağlayan şairlerimiz içinde Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte şiirde sese, şekil mükemmelliğine önem verdi. Baudelaire etkisiyle hareket edip Türkçede yeni bir şiir dili ve yapısı yaratmaya çalışması ile şiirimizde kendine sağlam bir yer ayırdı. Şiirlerinin yanında Gölgeler ve O Böyle istemezdi adlı tiyatroları da vardır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Osman Saba

B) Kemalettin Kamu 
C) Ahmet Muhip Dıranas 
D) Ahmet Hamdi Tanpınar 
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

6. Şiirlerinde yer yer Anadolu motiflerini işleyen sanatçı duygulu memleket şiirleriyle tanınır. Hece ölçüsüyle yeni biçimler arayışı da onun bir başka özelliğidir. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kuran sanatçının en önemli hizmetlerinden biri de Âşık Veysel’i edebiyatımıza kazandırmış olmasıdır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ahmet Muhip Dıranas 
B) Ahmet Hamdi Tanpınar 
C) Ahmet Kutsi Tecer 
D) Cahit Sıtkı Tarancı 
E) Kemalettin Kamu

 

7. Şiirlerinde genellikle bir imaj ve müzik kaygısı taşır. Öykü ve romanlarında da başta zaman teması olmak üzere psikolojik konuları, bilinçaltını aradığı ve yansıttığı görülür. Bütün şiirlerinde dış öğe olarak ahenk, zaman kavramıyla bilinçaltı ağır basar. Şiir ve romanlarından başka edebiyat tarihi ile ilgili araştırmaları da vardır. Bunları XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi adıyla yayımlamıştır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Abdülhak Şinasi Hisar 
B) Ahmet Hamdi Tanpınar 
C) Yaşar Nabi Nayır 
D) Kenan Hulusi Koray 
E) Sabri Esat Siyavuşgil 

8. Faruk Nafiz Çamlıbel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Hem aruzla hem de hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. 
B) Roman ve tiyatro türlerinde de yapıtları vardır. 
C) Akbaba dergisinde Çamdeviren ve Deli Ozan takma adlarıyla şiirleri yayımlanmıştır. 
D) Deneme türündeki yazılarını Yıldız Yağmuru adlı yapıtında toplamıştır. 
E) Anadolu’ya ait gözlem ve izlenimlerinden yararlanarak yazdığı şiirlerinde büyük bir memleket sevgisi görülür. 

9. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sağlığında yayımlanan ilk romanıdır. Yazar bu romanda görüşlerini İhsan’ın ağzından dile getirir. İhsan kültürel sürekliliğin peşindedir. Musikinin gücünde bunu bulur. Roman, Mümtaz, İhsan, Suat, Nuran çevresinde gelişir. Mümtaz her bakımdan yazarın görüşleri, hayalleri, aşk anlayışı, yaşamı içerisindedir. 
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Huzur 
B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü 
C) Mahur Beste 
D) Aynadaki Kadın 
E) Karşı Karşıya

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerden değildir? 
A) Vasfi Mahir Kocatürk 
B) Kenan Hulusi Koray 
C) Ziya Osman Saba 
D) Yaşar Nabi Nayır 
E) Mithat Cemal Kuntay

 

11. Aşağıdaki sanatçılardan hangilerinin roman türünde eseri yoktur? 
A) Nurullah Ataç - Ahmet Muhip Dıranas 
B) Faruk Nafiz Çamlıbel - Abdülhak Şinasi Hisar 
C) Memduh Sevket Esendal - Mithat Cemal Kuntay 
D) Yaşar Nabi Nayır - Faruk Nafiz Çamlıbel 
E) Halit Fahri Ozansoy - Ahmet Kutsi Tecer

 

12. Aşağıdaki eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır
A) Düşten Güzel - Cahit Sıtkı Tarancı 
B) Bingöl Çobanları - Faruk Nafız Çamlıbel 
C) Çamlıcadaki Eniştemiz - Abdülhak Şinasi Hisar 
D) Köşebaşı - Ahmet Kutsi Tecer 
E) Mahur Beste - Ahmet Hamdi Tanpınar

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul adlı romanından başka Şehname adlı bir de şiir kitabı vardır. 
B) Çakır’ın Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın epik tarzdaki şiirlerini içeren bir yapıtıdır. 
C) Falih Rıfkı Atay, Atatürk ve Atatürk devriyle ilgili anılarını Çankaya adlı yapıtında toplamıştır. 
D) Sabri Esat Siyavuşgil’in Odalar ve Sofalar adlı öykü kitabının yanında çevirileri de vardır. 
E) Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir adlı yapıtında Ankara, Erzurum, Bursa, Konya ve İstanbul’u bütün yönleriyle anlatmıştır.

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.D       2.E       3.D       4.D       5.D       6.C       7.B       8.D       9.A       10.E      11.A      12.B      13.D

SON EKLENENLER

Üye Girişi