Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

 EDEBİYAT AKIMLARI-UYGULAMA:1

A) Aşağıdaki yargılar doğru ise parantez içi boşluğa, (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. Hümanizm, kilise ve devlet baskısına dayanan Ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşüncenin tepkisidir ( ).

2. Klasisizmde “akıl”, “sağduyu" kavramları önemsenmemiştir ( ).

3. Racine, Klasisizmi benimsemiş bir Fransız sanatçıdır ( ).

4. Klasisizmde dış doğa önemsenmiş, Romantizmde ihmal edilmiştir ( ).

5. Romantizm, Realizme tepkidir ( ).

6. Dante, Petrerca, Boccacio... Hümanizmin öncüleridir ( ).

7. Realizmde üslûp (anlatım) önemsenmiş, betimlemeler ölçülü yapılmıştır ( ).

8. G. Flaubert’in “Mademe Bovary" adlı eseri klasik akıma uygun yazılmıştır ( ).

9. Natüralizm, Realizmin ön aşaması olarak değerlendirilebilir ( ).

10. Soyaçekim determinizm, deneysel roman... kavramları Naturalizmde büyük önem taşır ().

11. Sembolist şairler, “Sanat, doğanın bir kopyası olmalıdır.”derler( ).

12. Parnasizm, sadece şiire özgü bir akımdır ( ).

13. Empresyonizm ile Sembolizm arasında büyük benzerlikler vardır ( ).

14. Sürrealizm, psikolog Freud’un görüşlerinden çok etkileşmiştir ( ).

15. Romantizmde “sanat için sanat”; Realizmde “toplum için sanat” ilkesine uyulmuştur ( ).

 

 

B) Aşağıdaki sanatçıların hangi akımın temsilcisi olduklarını karşılarına yazınız.

1.    Corneille    ......................................

2.    Chateaubriand ......................................

3.    Lamartine    ......................................

4.    Moliere    ......................................

5.    E. Zola    ......................................

6.    Stendhal    ......................................

7.    La Bruyere    ......................................

8.    Baudelaire    ......................................

9.    Tolstoy    ......................................

10.    A. Daudet    ......................................

11.    T. Gautier    ......................................

12.    Schiller ......................................

13.    Rimbaud......................................

14.    G. de Maupassant......................................

15.    Mallerme......................................

16.    Boileau......................................

17.    Goethe......................................

18.    T. P. Sartre......................................

19.    P. Verlaine......................................

20.    T. Tzara......................................

 

 

C) Aşağıda bazı edebiyat akımları ile Türk sanatçılar birlikte verilmiştir. Bu eşlemelerden doğru olanına (D), yanlış olanına (Y) yazınız.

1.    Şinasi - Klasisizm ( )

2.    Tevfik Fikret - Empresyonizm ( )

3.    Ahmet Mithat - Klasisizm ( )

4.    Cenap Şehabettin - Sembolizm ( )

5.    A. Hamit Tarhan - Parnasizm ( )

6.    H. Ziya Uşaklıgil - Realizm ( )

7.    Samipaşazade Sezai - Klasisizm ( )

8.    Yahya Kemal - Natüralizm ( )

9.    Namık Kemal - Romantizm ( )

10.    Mehmet Rauf - Klasisizm ( )

 

 

D) Aşağıda bazı eserler türleriyle belirtilmiştir. Bu eserlerin hangi akımın etkisinde kaldıklarını karşılarına yazınız.

1.    Sefiller (roman) ......................................

2.    Gülünç Kibarlar (tiyatro)...............................

3.    Faust (tiyatro) ......................................

4.    Hortlaklar (tiyatro) ......................................

5.    Kırmızı ve Siyah (roman)...............................

6.    Meyhane (roman) ......................................

7.    İlahi Komedya (destan).................................

8.    Bilgiç Kadınlar (tiyatro).................................

9.    Telemak (roman) ......................................

10.    Suç ve Ceza (roman)....................................

11.    Üç Silahşörler (roman).................................

12.    Vadideki Zambak (roman)............................

 

 

E) Aşağıda Türk edebiyatından seçilmiş bazı eserler verilmiştir. Bu eserlerin yazarlarını ve hangi akımın etkisinde olduklarını karşılarına yazınız.

1. Şair Evlenmesi

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

2. Vatan Yahut Silistre

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

3. Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

4. Ayyar Hamza

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

5. Felatun Bey’te Rakım Efendi

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

6. Makber

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

7. Sergüzeşt

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

8. Haluk’un Defteri

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

9. Aşk-ı Memnu

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

10. Göl Saatleri

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

11. Eylül

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

12. Karabibik

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

13. Araba Sevdası

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

14. Müntehebat-ı Eş’ar

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

15. Ölü

Yazarı              Etkilendiği Akım

…………….…         ………………………

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi