Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞİİR VE YAZI TÜRLERİ

TEST 1 


1.“Klasik trajedi” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konular tarihten veya mitolojiden seçilir.

B) Kişiler; tanrı, tanrıça veya soylu, seçkin kişilerdir.

C) Dövüşme, yaralama, öldürme gibi korkunç olaylar sahnede gösterilir.

D) Zaman, yer, ana olay birliğine uyulur.

E) Beş bölüm olarak düzenlenir ve manzumdur.

 

2. “Dram”la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaşamı olduğu gibi iyi ve kötü yönleriyle sahnede göstermek amacıyla yazılır.

B) Konu, kişiler, perde sayısı bakımından belli kurallara bağlı değildir.

C) Manzum olarak yazılan bir tiyatro turudur.

D) Genellikle gerçeğe uygunluğa önem verilir.

E) ilk örneklerini Shakespeare vermiştir.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi tragedya yazarlarından biri değildir
A) Aiskhylos B) Sophokles C) Racine D) Corneille E) Moliere

 

4. “Klasik komedi” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konu, yaşanan hayattan ve günlük olaylardan seçilir.

B)Kişiler çoğu zaman eğitim görmemiş, sıradan insanlardır.

C) Her çeşit, olay (öldürme, yaralama gibi) sahnede gösterilir.

D) Üç birlik kuralına uyulmaz.

E) İki ila beş perde olarak yazılır

 

5. Otobiyografi türüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
A) Özellikle tanınmış bir kişinin başından geçen olaylar anlatılır. 
B) Yaşanmış ya da yaşanma niteliği bulanan anlatılır. 
C) Yazarın kendi başından geçen olayları anlattığı yazılardır. 
D) Bir kişinin gezip gördüğü yerlerle ilgili ilginç bulduğu konulan anlattığı yazılardır. 
E) Bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı yazılardır. 

6. Deneme ve makale yazı türleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A)Konu sınırlaması yoktur. 
B) Edebiyatımızda Batılı anlamda Tanzimat’tan sonra görülmeye başlanmıştır. 
C) Makalede görüşler kanıtlanır, denemede ise kanıtlanmaz. 
D) Makale gazeteyle birlikte başlamış deneme ise gazeteden çok önce ortaya çıkmıştır. 
E) Her ikisinde de bilimsel bir dil, ciddi bir üslup vardır. 

7. İnsanların yapıcı olduğu söylenir. Bir bakıma doğrudur. İnsanlar bir araya toplanınca, az kişini gücü yetmeyecek işleri kolaylıkla yapıverir. Ancak insanın yapıcı olduğunu söylerken bir yandan da yıkıcı olduğuna dikkat etmek gerekir. Bazı işlerin kolaylıkla yapılmasını sağlayan insan, bazen işlerin yapılmasını da engeller. Bundan dolayı ben insanların yapıcı yönlerinin yanında yıkıcı yönleriyle de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Bu parça aşağıdaki edebiyat türlerinin hangisinden alınmış olabilir? 
A) Deneme B) Roman C) Gezi D) Anı E) Masal 

8. Yanar dağlar gibi gülleler attık 
Yerde, gökte tozu dumana kattık 
Süngüye davrandık, can cana kattık 
Kaldı gök bir kızıl volkan içinde 
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır? 
A) Pastoral B) Didaktik C) Epik D) Dramatik E) Link 

9. “Günlük” türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) 
Yazar, yaşadığı olayları günü gününe not eder.

B) Yazıldığı günün tarihi belirtilir.

C) Yazarın bir gün içinde başından geçen olaylar anlatılır. 
D) Eski edebiyatımızda “ruzname” denen yazılar günlük niteliğindedir. 
E) Ortaya atılan görüş çeşitli delillerle kanıtlanır.

 

10. “Masal” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A) Anonim Halk edebiyatı ürünlerindendir. 
B) İyiler ödüllendirilir kötüler cezalandırılır. 
C) Olaylar ve kahramanlar olağanüstü nitelik taşır.

D) Yer ve zaman belli değildir.

E) Ders verme amacı gütmeyen eğlendirici anlatılardır.

 

11. Yazarın güncel konularla ilgili görüşlerini kanıtlama yoluna gitmeden anlattığı kısa, espirili, günübirlik yazılardır. Yazarın okuyucuya hoşça vakitler geçirtmeyi amaçladığı bu gazete yazılarında okur, günlük olayları yazarın penceresinden görmüş ve öğrenmiş olur. 
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyografi B) Makale C) Anı D) Deneme E) Fıkra

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde sözü edilen edebiyat türü yanlış tanımlanmıştır? 
A) Herhangi bir düşünceyi kanıtlamak amacıyla yazılan dergi ve gazete yazılarına makale denir. 
B) Gezilip görülen yerlerin doğal güzellikleri, tarihi, coğrafi, ekonomik ve sosyal özellikleriyle anlatıldığı yazılara anı denir. 
C) Yazarın başından geçen olayları günü gününe not ettiği yazılara günlük denir. 
D) Bir düşünce ya da sanat eserinin eksik ya da üstün yanlarıyla değerlendirildiği yazılara eleştiri denir. 
E) Yazarın ele aldığı konuyu konuşma ortamı içerisinde, birisiyle konuşuyor gibi anlattığı yazılara sohbet denir.

 

13. (I) İnsanların birbiriyle olan ilişkilerini, serüvenlerini toplumsal bir olayı ayrıntılarıyla öyküleyen 
yazı türüdür roman. (II) Öyküde olduğu gibi romanda da ele alınan olayın yaşanabilir olması 
gerekir. (III) Ancak öyküye göre romanda betimlemeler ayrıntılı ve fonksiyoneldir. (IV) Romanda 
kişilerin yaşamları ayrıntılarıyla ele alınmaz yalnızca bir yönüyle anlatılır. Romanları tarihi, 
psikolojik, polisiye gibi adlarla adlandırabiliriz. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? 
A)I.                 B)II.                C)III               D)IV.                E)V.

 

14. İnsanların başından geçmiş ya da geçebilecek türden olayları anlatan kısa yazılardır. Biraz masalla karışmış en eski örnekleri din kitaplarıdır. Zamanla gerçeğe uyma özelliği artmış ve bağımsız bir edebiyat türü olmuştur. Bizde Batılı anlamda Tanzimat’tan sonra görülmeye başlayan bu türün dünya edebiyatında en büyük iki ustası Guy de Mauppasant ile Anton Çehov’dur. 

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale

B) Roman 

C) Anı

E) Sohbet

D) Öykü

 

CEVAP ANAHTARI:

1.C   2.C  3.E   4.D   5.C   6.E   7.A     8.E   9.E   10.E   11.E   12.B  13.D 14.D

Üye Girişi