Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ZAMİRLER İLE İLGİLİ UYGULAMA SORULARI

UYGULAMA : 1

A. Aşağıdaki cümlelerde ad yerini tutan sözcüklerin (adılların) altını çiziniz ve ne tür bir adıl olduklarını yazınız.

1. İki günden beri bunları arıyorum.

……………………………………….

2. Onu geçen yıl size vermiştim

………………………………………………………….

3. Herkes, bana bir şeyler soruyordu.

……………………………………………

4. Şunları hangisi götürecek?

………………………………………..

5. Öteki nereye giderse bu da oraya gidecek.

………………………………………………………

6. Hiçbiri, bizi aramadı, ne yapabiliriz?

……………………………………………………….

7. Bazıları, o günkü toplantıya hiç katılmadı.

…………………………………………………….

8. Kimi arıyorsanız, bize söyleyin.

……………………………………………………..

9. O, hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedi.

……………………………………………………………

10. İsterseniz buraya onları da çağıralım.

………………………………………………..

 

B. Adıllar (zamirler), ad tamlamalarında görev alabilir. Aşağıdaki cümlelerde adıllarla kurulmuş tamlamaların altını çiziniz.

1.    Sizin amacınız bizi zor duruma düşürmek mi?

2.    Size de onun kitabından verelim.

3.    Herkesin derdi başka başkaydı.

4.    Ağaçların bazısı erkenden çiçek açmıştı.

5.    Konukların hiçbiri, buranın iklimini sevmedi.

 

C. Aşağıda bazı soru cümleleri verilmiştir. Bu cümlelerde soru anlamının hangi tür sözcükle (soru sıfatı, soru zamiri... gibi) sağlandığını boşluklara yazınız.

1.    Kaç kitap istiyorsunuz?..................................

2.    Size ne getireyim?.........................................

3.    Dün, hangi filmi izlediniz?..............................

4.    Oraya nasıl gittiniz?........................................

5.    Yarın nerede buluşalım?................................

6.    Neden bana sormadın?.................................

7.    Orhan, kaçıncı sınıfa gidiyor?........................

8.    "Savaş ve Barış"/ okudun mu?......................

9.    Şimdi neden söz edelim?..............................

10.    Niçin öğretmeni dinlemiyorsun?....................

 

D. "Herkes gitti. Bir ben kaldım. Yalnızım, moralim bozuk. Anneme yazdığım mektubun cevabını alamadım. Onu çok özledim. Şimdi ne yapayım? Şunları mı okusam? Hayır, bunları okumaya zamanım yok. Tembel tembel oturuyorum. Okul müdürü yine bana kızacak... Kime kızmıyor ki zaten?"

Bu parçada, aşağıda belirtilenlerin sayısını parantez içi boşluklara yazınız.

1.    Ad tamlaması ( )

2.    Kişi zamiri ( )

3.    Belgisiz zamir ( )

4.    İyelik eki almış sözcük ( )

5.    Soru zamiri ( )

6.    İşaret zamiri ( )

7.    Fiil ( )

8.    İkileme ( )

 

E. Aşağıdaki cümlelerde iyelik ve ilgi adılı (zamiri) almış sözcüklerin altını çiziniz.

1. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.

2. Cebeci'deki dükkânı, geçen yıl bizimkiler aldı.

3. Bizim ev okula, sizinki dershaneye yakın.

4. Öğretmenimiz, "Bu romanın konusu çok ilginç. " diyor.

5. Yarınki toplantıya yetkilileriniz katılmayacak mı?

 

F. Aşağıdaki parçada altı çizili sözcüklerin sözcük türünü altlarına yazınız.

"Hiçbir şey konuşmadan bir saat yürüdük.

 

Birkaç meyve ağacının arasına serpilmiş, 

 

Beş on evden ibaret Beyobası'nıbiraz sonra da

 

Ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya

 

bırakılmış boş, bir şu değirmenini geçtik. Oraya

 

erken  varmalıydık. Onu görmek için

 

 

sabırsızlanıyorduk."

KONU ANLATIM VİDEOSU (ZAMİR) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 


 

UYGULAMA : 1 / CEVAPLAR

 

A. Verilen cümlelerde kullanılan adıllar şunlardır:

1. bunları -> İşaret adılı

2. Onu —> İşaret adılı size -> Kişi adılı

3. herkes -> Belgisiz adıl, bana -> Kişi adılı, şeyler Belgisiz adıl

4. Şunları -> İşaret adılı, hangisi -> Soru adılı

5. Öteki —> İşaret adılı, nereye -> Soru adılı, bu

6. İşaret adılı, oraya -> İşaret adılı.

7. hiçbiri Belgisiz adıl, bizi Kişi adılı, ne Soru adılı

8. Bazıları -> Belgisiz adıl

9. Kimi -> Soru adılı, bize -> Kişi adılı 

10. O-> Kişi adılı

11. buraya -> İşaret adılı, onları -> Kişi adılı

 

B. Adıllarla kurulan ad tamlamaları şunlardır:

1. sizin amacınız

2. Onun kitabı

3. Herkesin derdi

4. Ağaçların bazısı

5. Konukların hiçbiri, buranın iklimi

 

C. Soru anlamları aşağıda belirtilen sözcüklerle sağlanmıştır:

1. Soru sıfatıyla 6. Soru zarfıyla

2. Soru zamiriyle 7. Soru sıfatıyla

3. Soru sıfatıyla 8. Soru edatıyla

4. Soru zarfıyla 9. Soru zamiriyle

5. Soru zamiriyle 10. Soru zarfıyla

 

D.   

1.    (2)    4.    (6)    7.    (9)

2.    (3)    5.    (2)    8.    (1)

3.    (1)    6.    (2)

 

E. İyelik ve ilgi eki (zamiri) almış sözcükler şunlardır:

1.    şarkısı (III. tekil kişi iyelik eki)

2.    bizimkiler (ilgi zamiri)

3.    sizinki (ilgi zamiri)

4.    Öğretmenimiz (III. çoğul iyelik eki), konusu (III. tekil kişi iyelik eki)

5.    yetkilileriniz (II. çoğul kişi iyelik eki)

 

F. "Hiçbir şey konuşmadan bir saat yürüdük.

       sıf.    zamir                sıf.   ad    fiil

Birkaç meyve ağacının arasına serpilmiş, 

  sıf.    ad         ad         ad    

 

Beş on evden ibaret Beyobası'nıbiraz sonra da

sıf.       ad                    ad         zarf    

Ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya

 sıf. sıf. ad           ad

bırakılmış boş, bir şu değirmenini geçtik. Oraya

                sıf.  sıf. sıf.  ad                 fiil     ad

erken  varmalıydık. Onu görmek için

zarf    fiil                   zam. ad

sabırsızlanıyorduk."

fiil

 

İLGİLİ İÇERİK

ZAMİR(ADIL) TESTİ-01

ZAMİR(ADIL) TESTİ-02

ZAMİR(ADIL) TESTİ-03

10.SINIF ZAMİRLER(ADILLAR) SLAYTI

ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ GÖREVLERİ

İLGİ ZAMİRİ ve İLGİ ZAMİRİ SORULARI

ZAMİRLE SIFATIN FARKI

ZAMİRLER (ADILLAR)

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

ZAMİRLER İLE İLGİLİ ÖSS SORULARI