Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

CÜMLENİN ÖGELERİ

TEST 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne... ne... bağlacı özneleri bağ lama görevindedir?

A) Artık çevremizde ne güler yüzlü insanlar ne cıvıl cıvıl çocuklar kalmıştı.

B) Bu okula geldi geleli ne babasını ne arkadaşlarını aramıştı.

C)Şimdi yanında ne masallar anlatan ninesini bulabiliyordu ne de ona şekerler alan dedesini.

D) Bana ne çalışacağım bir masa ne de kitaplarımı koyacağım bir dolap verdiler

E) İleri sürdüğüm düşünceleri ne kabul ediyor ne de tamamen reddediyordu.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, diğerlerinden farklı bir öğe oluşturmuştur?

A) Bu küçük, sıkıcı kasaba canına tak demişti artık.

B) Birkaç gün sonra bütün işlerden elimi eteğimi çekeceğim.

C) İlkin başını sokacak bir dam altı bulmalıydı.

D) O bu kasabada parmakla gösterilen biriydi.

E) İşler biraz kötüleşince bütün arkadaşlarını yüzüstü bırakmış.

 

3. En çirkin, en biçimsiz insanlar dahi, o çirkinliklerini,biçimsizliklerini örtmenin, başka güzelliklerle karşılarındakilere unutturmanın yolunu bilirler.” 
cümlesinde altı çizili kısmın öğe bakımından özdeşi, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Çocukluğu atlattıktan sonra, bazı insanlarda, herkesin yaptığı işi onlardan daha başka türlü ve daha iyi

B) İşinizi yaparken onu olabildiğinden daha yüksek bir düzeye çıkarmaya gayret edeceksiniz.

C) “Hiç kimse çalışmıyor, ben niçin çalışıp da yorulayım.” diyen, başarılı olamaz.   

D) Siz olağanüstü bir gayret sarfedip, çevrenizdeki başarılı insanları örnek alarak kendinizi yetiştiriniz

E) Çalışma hayatında hızlı gitmek, dengesiz çalışmakla ve tabana kuvvet koşmakla olmaz.

 

4. Aşağıdaki sorulara verilen cevaplardan, hangisi dolaylı tümleç görevindedir?

A) — Gideceğimiz araba hangi duraktan kalkacaktı?

 — Bilmiyorum. 
B) — Bana vermeyi düşündüğün kitaplar bu dolapta mı? 
— Orada. 
C) — Ne zamandır ders çalışıyorsun, neye hazırlık bu böyle?

 — Sınavlara.

D) — Bu paketleri nereye götüreyim? 
— İçeri. 
E) — Bugünkü davet için ayakkabılarını ödünç alabilir miyim? 
— Elbette.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir? 
A) Gece bana telefon ettiğinde saat kaçtı? 
B) Sana bizim evin yerini soran, nasıl bir adamdı? 
C) Bizim, eve ne zaman döneceğimizi sana kim söyledi? 
D) Okulların ne zaman kapanacağını, kimden öğrenebiliriz? 
E) Öğretmenin sınavda aynı soruyu soracağını nereden bildin? 

6. Aşağıdaki sorulara verilen cevaplardan hangisi herhangi bir öğe olarak kullanılamaz?

A) — Deminden beri dalgınsın ne düşünüyorsun böyle? 
— Hiçbir şey. 
B) — Buraya geldiğin günden beri aynı masada mı oturuyorsun? 
— Niçin şaşırdın?

C) — Söyle bakalım, onunla burada buluşacağın doğru mu?

— Çok mu önemli? 
D) — Nereye koydun yine benim kalemleri? 
— İşte!

E) — Onu bir daha görmemeni söylememiş miydim sana? 
— Söylemiştin. 
 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz nesne görevindedir?

A) Yıllardır yaşadığım bu köyü, Bostanlı’yı, bu kadar kolay unutamazdım.

B) Yolda hep gideceğim o büyük kent, İzmir, zihnimi meşgul etti.

C) İnsanın, köyden yeni ayrılmış birinin, elbette bu şehre alışması kolay olmayacaktı.

D) Hayal dünyasını kuşların, çiçeklerin süslediği biri o gürültüye, insan kalabalığına nasıl alışacaktı?

E) Kardeşini, annesini, babasını, hele kırlardaki arkadaşlarını, köpeğini unutabilir miydi hiç!

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz vardır?

A) Yazarın heyecanla övdüğü bu çelimsiz, bu hareketli genç, Reşat Nuri’ydi.

B) Ben onu eski, ahşap bir evde tanıdım.

C) Manzum bir piyes yazdığımı öğrenince, beni okuluna çağırdı.

D) Ona yeni yazdığım eseri, Binnaz’ı, verdim.

E) Sonradan öğrendiğimize göre, Reşat Nuri, bu eserimi çok ama çok beğenmiş.

 

9. (I) Her bayram sabahı, (II) bizi, (III) daha güneş doğmadan, (IV) tatlı sesiyle, (V) uyandırırdı.

“Annem” sözü bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse, en çok vurgulanmış olur?

A)I           B)II    C)III         D)IV          E)V.

 

10. Bu çıplak yamaç üzerinde, küçük bir çam ağacı, bütün ihtişamıyla duruyordu.

Bu cümlede aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılırsa özne vurgulanmaz?

A) Özne yüklemden önce getirilirse

B) Özneden sonra “mi” soru edatı getirilirse

C) Yüklem cümlenin başına getirilirse

D) Özneden sonra “de” bağlacı getirilirse

E) “duruyordu” sözü özneden sonra getirilirse.

 

11. Yeni özlerle yeni biçimler ortaya koyma çabası, bizi diri bileşimlere götürmektedir. 
Bu cümledeki altı çizili kısmın öğece özdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Sanatçı, eserlerini özgün bir anlatımla oluşturulursa daha çok sevilir.

B) Sanat hayatımın en güzel günlerini bana bu eserim tattırdı.

C) Sanat, estetik bir güzelliktir, güzelliği kavramasını bilenler için. 
D) Sanatçı dostlarım beni bu kötü günümde de yalnız bırakmadı. 
E) Sadece güzellik anlayışıyla oluşturulan sanattan mutlaka uzak durulmalı. 

 

12. “Büyük Menderes’in etrafına sağlı sollu dizilmiş, ta Egeye kadar uzanan pamuk tarlalarında hummalı bir faaliyet vardı.” 
Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne, yüklem 
B) Dolaylı tümleç, dolaylı tümleç, özne, yüklem 
C) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne, yüklem

D) Dolaylı tümleç, özne, yüklem 
E) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden sonraki bölüm nesne grubunu oluşturmuştur? 

A) Ben de biliyorum bu akşam gideceğimizi. 
B) Niçin geldiğimizi söylemedi kimse bana. 
C) Geç kalmıştım o gün de işe. 
D) Araba çıkıvermiş birden önlerine. 
E) Kardeşim tanıştırmıştı bizi onlarla. 

14. Yeni yetişen nesillere sanat eğitimi vermekle yükümlü olan resim ve edebiyat öğretmenlerinin 
çoğu, doğanın güzelliklerine pek duyarlı değildir. 
Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Dolaylı tümleç, özne, dolaylı tümleç, yüklem. 
B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne, yüklem. 
C) Özne, dolaylı tümleç, yüklem. 
D) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem. 
E) Zarf tümleci, özne, dolaylı tümleç, yüklem. 

CEVAP ANAHTARI:

1.A       2.C       3.D       4.C       5.E       6.D       7.A       8.D       9.E       10.C      11.E      12.D     13.A     14.D

SON EKLENENLER

Üye Girişi