Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

EDEBİYAT BİLGİLERİ

LYS - SORULARI

1. I. Herhangi bir konuyu farklı yönlerden aydınlatma amacı vardır.

II.    Sohbet havasında gerçekleştirilir.

III.    Bir başkan tarafından yönetilir.

IV.    Küçük topluluklar önünde yapılır.

V.    Yarışma ve tartışma havası yoktur.

Yukarıda özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panel    B) Forum C) Açık Oturum D) Sempozyum E) Sunum

(2015-LYS)

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sanatın bilimden farklı değildir?

A)    Sanatın; iyiyi, güzeli ve doğruyu sezdirerek anlatması

B)    Sanatın esneklik bir haz arama ve bulma çabasında olması

C)    Sanatın süssüz iç dünyasına önem vermesi

D)    Sanatın bireyin iç dünyasına önem vermesi

E)    Sanatın kurmaca gerçeği göreceli bir şekilde anlatması

(2015-LYS)

 

3.    Çok yorgunum, beni bekleme kaptan 

Seyir defterini başkası yazsın 

Yukarıdaki dizelerle,

I.    mavi bir liman

II.    beni o limana

III.    çınarlı, kubbeli

IV.    çıkaramazsın

sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz kafiye” düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istense son dize hangi sırayla oluşturulur?

A) I ve IV    B) I ve III    C) II ve III  D) II ve IV    E) III ve IV

(2014-LYS)

 

4.    Kuruyan bahçeme saksı dizerim

Etrafım kimsesiz, içerim dolu

Ruhuma bir çizgi gibi çizerim

Dağların ardına uzanan yolu

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)    6/5 duraklı, 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)    Çapraz uyak düzeni vardır.

C)    Kişileştirilme yapılmıştır.

D)    “-erim” sesleri rediftir.

E)    Lirik bir söyleyişle yazılmıştır.

(2014-LYS)

 

Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı,

Görmek seni eğer ukbâdan mümkün olaydı.

Hâlâ yaşıyor gizlenerek rûhuma “Kâbil”,

İmkânı bulunsaydı bütün ömre mukâbil 

Sırretmeye elden seni bir perde olurdum.

Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum.

5.Bu dizelerde, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Dramatik B) Lirik    C) Pastoral  D) Didaktik    E) Epik

(2013-LYS)

 

Benim bu gidişe aklım ermiyor 

Fukara hâlini kimse sormuyor 

Padişah sikkesi selam vermiyor 

Kefensiz kalacak ölümüz bizim

6.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)    Yarım kafiye kullanılmıştır.

B)    Duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C)    Soyutlamaya yer verilmiştir.

D)    Satirik nitelikler taşır.

E)    Kafiye şeması “aaab” biçimindedir.

(2013-LYS)

 

7. I. Neden yazılır bir şiir

Neden okunur bunca yazı 

Çünkü nasıl aşılabilir başkaca 

İnsanın karmaşıklığı

 

II. Erenler tutmuş elimizden muhabbetle 

Avunur gideriz ikliminde şiirin 

Devrolur nöbet Veysel’den Veysel’e...

Daha dermedik tamını çiçeklerin 

Gönül bahçemiz öyle geniş, öyle derin...

Şiirle ilgili düşüncelerini böyle dile getiren şair, şiirlerinde aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?

A) Sanatlı bir dile    B) İmgelere C) Saf şiirin özelliklerine D) İnsanın iç dünyasına E) Biçimsel kusursuzluğa

(2013-LYS)

 

8. Günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim, sözcüğün sınırlarını genişleten bir şiir... Genç kuşakla yeni bir anlatım dönemine girdik. Yeni şairler şiirin araçlarını yalnızca kullanmıyorlar, aynı zamanda o araçlarla özellikle de sözcüklerle oynuyorlar.

Aşağıdakilerden hangisinin, böyle diyen bir şaire ait olduğu söylenemez?

A) Bilinir ne usta olduğum içlenmek zanaatında Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını

B) Gülün tam ortasında ağlıyorum Her akşam sokak ortasında öldükçe

C) Bir beyaz gemiydi ayıran onları Kadın güvertedeydi adam rıhtımda

D) Şu senin bulutsu sesin var ya Uçtan uca ters yüz ediyor geceyi

E) Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz Gökyüzünün o meşhur maviliğinde

         (2012-LYS)

 

9. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?

A) İç konuşmadaki düzenli mantık silsilesinden çıkılarak kahramanın düşüncelerinin art arda ve düzensiz bir biçimde verildiği teknik. (Bilinç Akışı)

B) Yazarların; olayları açıklamak, kahramanın kimliğine açıklık getirmek veya bir problemi çözmek için, anlattıklarının şimdiki zamanından ayrılarak geçmişe gitmesi. (Geriye Dönüş)

C) Bir yazarın, başka bir yazarın metninden aldığı parçaları kendi metninin içinde eriterek yeniden yazması. (Metinler Arasılık)

D) Gerçekliğin farklı alanlarından alınan çeşitli parçaların, doğrudan doğruya, “biçimci” görüşlere uygun olarak birleştirilmesi. (Kurgu)

E) Yazarın, kahramanların akıllarından geçeni, içlerinden geçirdiklerini, onların kendi kendileriyle konuşması biçiminde yansıtması. (Diyalog)

           (2012-LYS)

 

10. Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak 

Serpilen aydınlıkta dalların arasından 

Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman 

Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Sarma uyak kullanılmıştır.

B)    Somutlamaya başvurulmuştur.

C)    Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D)    Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.

E)    Redif vardır.

(2012-LYS)

 

11.    Şiir yüreğin sesidir, nesnelliği değil öznelliği yansıtır. Anlatım büsbütün kapalı değil ama örtülüdür. İletilmek istenenler açıkça anlatılmaz, ustaca sezdirilir. Şiir dili de buna göre biçimlenir. Önemli olan sözcüklerin tınısı ve sessel değeridir. En anlamsız sözcük bile, ezgi gücü varsa şiirde yerini alır. Dil bilgisi kurallarına, cümle yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmaya gerek yoktur.

Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermez?

A) İmgeye    B) Düşünceye  C) Ritme    D) Duyguya E) İzlenime

(2012-LYS)

 

12.    I. 

Ovanın yeşili göğün mavisi

Ve mimarilerin en İlahîsi

Bir zafer müjdesi burada her isim:

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim 

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın 

Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.

Güvercin bakışlı sessizlik bile 

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

II. 

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar 

Unutuşun o tunç kapısını zorlar 

Ve ruh, atılan oklarla delik deşik;

İşte, doğduğun eski evdesin birden,

Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,

Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik 

Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar...

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?

A)    Aynı uyak örgüsünü kullanma

B)    İmgelere yer verme

C)    Bentlerle yazılma

D)    Çağrışımlar içerme

E)    Söz sanatlarından yararlanma

(2011-LYS)

 

13. Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb degül 

Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül

Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan uyak türü yukarıda verilen beyittekiyle aynıdır?

A) Onlar, o hiçbir şeyden yapılmamış adamlar 

        Üşümüş, yorgun ve bütün gün adres soranlar

B) Göz seni görmeli ağız seni söylemeli 

        Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli

C) Derdim var beller gibi 

       Söylemem eller gibi

D) Zannetme ki şöyle böyle bir söz

        Gel sen dahi söyle böyle bir söz

E) Yalnız atlar yıkılır düzlerde suya özlemlerinden

       Bir ben miyim yalnızlığa yenilen sen, sen, sen

(2011-LYS)

 

14. Güneş çekildi demin 

Gidene bak gidene 

Doğdu bir cenk akşamı 

Güller sarmış dikene 

Bu bütün günlerimin 

Mevlâ sabırlar versin 

İçime denk akşamı 

Gizli sevda çekene

I.    7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

II.    Uyak (kafiye) şemaları aynıdır.

III.    Nazım birimleri aynıdır.

IV.    Doğaya özgü öğelerden yararlanılmıştır.

V.    Bir dilek belirtilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?

A) I. ve II. B) I. ve III. C)II. ve V  D) III. ve IV.    E) IV. ve V.

(2010-LYS)

 

15. Olmuyor neyleyim

Olmuyor velinimetim efendim

Olmuyor yirminci asırda

Tarz-ı kadîm üzre gazeller söylemek

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eski edebî anlayışa karşı çıkan bir anlayış dile getirilmiştir.

B) Yabancı kökenli sözcükler kullanılmıştır.

C) Yinelemeye başvurulmuştur.

D) Farklı duygular uyandırma amacı güdülmüştür.

E) Devrik cümlelerin etkileyiciliğinden yararlanılmıştır.

          (2010-LYS)

SON EKLENENLER

Üye Girişi