Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

O BELDE - AHMET HAŞİM

AHMET HAŞİM

Denizlerden 

Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. 

Bilsen 

Melal-i hasret gurbetle ufku şama bakan 

Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin! 

Ne sen, 

Ne ben, 

Ne de hüsnünde toplanan bu mesa, 

Ne de alam-ı fikre bir mersa 

Olan bu mavi deniz, 

Melali anlamayan nesle aşina değiliz. 

Sana yalnız bir ince taze kadın 

Bana yalnızca eski bir budala 

Diyen bugünkü beşer, 

Bu sefil iştaha, bu kirli nazar, 

Bulamaz sende, bende bir ma'na:, 

Ne bu akşamda bir gam-ı nermin 

Ne de durgun denizde bir muğber 

Lerze-i istitar istiğna: 

Sen ve ben 

Ve deniz 

Ve bu akşamki lerzesiz, sessiz 

Topluyor buyi ruhunu güya. 

Uzak 

Ve mavi gölgeli bir beldeden cüda kalarak 

Bu nefi hicre müebbed bu yerde mahkümuz... 

O belde? 

Durur menatık-ı duşize-yi tahayyülde; 

Mavi bir akşam 

Eder üstünde daima aram; 

Eteklerinde deniz 

Döker ervaha bir sükun-ı menam. 

Kadınlar orda güzel, ince, saf, leylidir, 

Hepsinin gzlerinde hüznün var 

Hepsi hemşiredir veyahud yar; 

Dilde tenvim-i ıstırab bilir 

Dudaklarındaki giryende buseler, yahud, 

O gözlerindeki nili sükut-u istifham 

Onlarun ruhu, şam-ı muğberden 

Mutekasif menekşelerdir ki 

Mutemadi sükun u samtı arar. 

şu'le-i bi ziya-yı hüzn-i kamer 

Mülteci sanki sade ellerine 

O kadar natı’uvan ki, ah, onlar, 

Onların hüzn-i lal müştereki, 

Sonra dalgın mesa, o hasta deniz 

Hepsi benzer o yerde birbirine... 

O belde 

Hangi bir kıt'a-i muhayyelde? 

Hangi bir nehr-i dur ile mahdud? 

Bir yalan yer midir veya mevcud 

Fakat bulunmayacak bir melaz-ı hulya mI? 

Bilmem... Yalnız 

Bildiğim, sen ve ben ve mavi deniz 

Ve bu akşam ki eyliyor tehziz 

Bende evtar-I hüznü ilhamı 

Uzak 

Ve mavi gölgeli bir beldeden cüda kalarak 

Bu nefi hicre müebbed bu yerde mahkümuz...

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

AHMET HAŞİM ŞİİRLERİ

KARANFİL - AHMET HAŞİM

BİZE GÖRE ÖZETİ - AHMET HAŞİM

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi