Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EY EBNA-YI VATAN - SÜLEYMAN NAZİF

İşte gül-zâr-î vatan mahv oldu istibdâd ile
Bizden istimdâd eder her zerre bir feryâd ile
Geçmesin eyyâmımız beyhude istimdâd ile
Pençeleşmek muktazî gaddâr ile, bî-dâd ile
Zulm ü istibdâd devri, derd ü ye’s eyyâmıdır.
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâmıdır.

Arkadaşlar, kan dökün tâ cûşa gelsin kâinât
Lerze-bahş olsun cihâna bizdeki azm ü sebât
Zillete, ömre müreccahtır şerefli bir memât
Ümmete lâzım değildir böyle efsürde hayât
Zulm ü istibdâd devri, derd ü ye’s eyyâmıdır.
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâmıdır.

Her tarafta bir enîn-î dâimî cûşân iken
Midhat’ın evlâdına lâyık mı kayd-ı hıfz-ı ten
Bak şehîd-î a’zama yatmakta bî-kabr ü kefen
Böyle feryâd eyliyor şimdi civâr-ı Kâ’be’den
Zulm ü istibdâd devri, derd ü ye s eyyâmıdır.
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâmıdır.

 Süleyman Nazif (Gizli Figânlar, 1897)

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

SÜLEYMAN NAZİF ŞİİRLERİ

SÜLEYMAN NAZİF HAYATI ve ESERLERİ

İSTANBUL’DA MİNARELER EZANSIZ KALIRSA-SÜLEYMAN NAZİF

BATARYA İLE ATEŞ-SÜLEYMAN NAZİF

SON EKLENENLER

Üye Girişi