Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KELAM - ENİS BEHİÇ KORYÜREK ŞİİRLERİ

 Kelâmın kelâmımla bir tek kelâm.

Bu bir tek kelâm oldu gerçek kelâm.

Bekaa nûru, Fânûs, dolmuş sana;

Onunçün doğar böyle yüksek kelâm.

 

Nidâ, sâz-ı dil tellerinden gelür;

En içten qelür, en derinden gelür...

Süleymân mı, Zer'ân mı, her kimse kim,

Bu, bir rûh-ı pâk ü berînden gelür...

 

O, Zât-ül-Meânî'nin ilhâmıdır;

Cemâl ü kemâlinden ikrâmıdır.

O Hurşîd-i A'zam ki etmiş tulû',

Ziyâ-pâş olan ses, O'nun nâmıdır.

 

Şu ömr-i muvakkat ki ru'yâ sana;

Ne gam, gelse âlâm-ı dünyâ sana?

Geçer taşradan darbe-i ıztırâb,

Doğarken sünûhât-ı ulyâ sana.

 

Sen, ey nüsha-yı mu'tenâ-yı kemâl,

Kelâmından aks eylesün Zül-Cemâl.

Sözün hüsn ü aşkın mezâmîridir;

Ne vehm ü füsûndur, ne şi'r ü hayâl.

 

— Huuu... Eyvallaah! Sâkin ol, Fânûs, rahât et! Eyvallaah!

(Vâridât-ı Süleyman)

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

ENİS BEHİÇ KORYÜREK ŞİİRLERİ

ENİS BEHİÇ KORYÜREK HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi