Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÇANAKKALE ŞEHÎDLİĞİNDE - ENİS BEHİÇ KORYÜREK ŞİİRLERİ

 

— İbrâhim Alâeddin'e

Ey şimdi köyünden pek çok uzakta,

Ey şimdi bir yığın kara toprakta

Uyanmaz uykuya dalan yiğitler!

Şehîdlik şânını alan yiğitler!

 

Yan yana dizilen mezarlarınız

Zemîne semâvî iftihâr olmuş.

Dünyâya kapanan nazarlarınız

Tanrı 'mn mağfiret nûruyla dolmuş.

 

Ne alçak görünür şu fânî hayât,

Baktıkça samîmî uzletinize.

Bir ânda coşarak ağlarım, heyhât!,.

Günah-kâr gözyaşım lâyık mı size?.

 

Hayır, sanmayın ki bu gözyaşlarım

Kirletmek istiyor merkadinizi.

Ey benim kaybolan arkadaşlarım,

Ben görmek isterim bir daha sizi.

 

Lâ 'net, gözlerimde duran gölgeye;

Ağlarım bu gölge silinsin diye.

 

Âli, o gölgedir ki hayâta tapar;

Gözümün nûrunu sizlere kapar;

Beni bir vefâsız riyâ-kâr yapar!..

(Mirâs)

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

ENİS BEHİÇ KORYÜREK ŞİİRLERİ

ENİS BEHİÇ KORYÜREK HAYATI ve ESERLERİ