Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TEMBEL DESTANI- VASFİ MAHİR KOCATÜRK

Alemde bir kolay sanat bulaydım
Para için çekmez idim kasavet
Ya ekmekçi yahut kasap olaydım
Muhtesipten dayak yemek ne hacet

Terzi olsam iğnesini tutamam
Hallaç olsam her dem pamuk atamam
Attar olsam ufak tefek satamam
Bezirganlık eylemeğe yok takat

Berber olsam gelmez bana müşteri
Üstad gerek kullanmağa neşteri
Katırc'olsam sevkedemem esteri
Uzak yola çekmek ister meşakkat

Keçecilik etsem yünü didemem
Mutaf olsam karım değil edemem
Sai olsam uzak yola gidemem
Başa gelir türlü türlü felaket

Tığcı olsam kılıç silemem
Tüfekçilik etsem delik delemem
Tatar olsam akşamaçak yelemem
Az paraya dahi etmem kanaat

Hakkak olsam kayıyamam yüzüğü
Çulha olsam döndüremem neziği
Kalayc'olsam çalkıyamam büzüğü
Kazanç'olsam çekiç ağır ne zahmet

Cambaz olsam at üstünde duramam
Zorba olsam kendi kendim uramam
Hayalbazlık etsem perde kuramam
Meddah olsam söyliyemem hikayet

Saraç olsam uyduramam divalı
Hamal olsam kaldıramam çuvalı
Çoban olsam kim çalacak kavalı
Koyun kurttan nice bulsun selamet

Pabuçç'olsam astarını dikemem
Kazaz olsam ibrişimi bükemem
Kuymc'olsam körüğünü çekemem
Demircilik dahi pekçe musibet

Boyac'olsam tırnaklarım boyanır
Nalbant olsam zor işe kim dayanır
Hamamc'olsam erkenden kim uyanır
Tellek olsam sıkar beni hararet

Dülger olsam dahi ağaç yonmalı
Kahvec'olsam halka fincan sunmalı
Müşteriye fırıl fırıl dönmeli
Bende yoktur bunun gibi liyakat

Remmal olsam aklım ermez hesaba
Cinci olsam kim bakacak kitaba
Cündi olsam ayak basmam rikaba
Şeyh olurdum edebilsem ibadet

Kadı olsam mahkemede kalamam
Müftü olsam maslahatı bulamam
Sofu olsam her dem namaz kılamam
İmam olsam uymaz bana cemaat

Koltukç'olsam bilmem esvap satmayı
Avcı olsam bilmem tüfek atmayı
Katip olsam bilmem kalem tutmayı
Şair olsam Hak eylese inayet

Derviş olsam ben giyemem külahı
Yoldaş olsam kuşanamam silahı
Duam budur daim senden İlahi
Züğürt edip çektirme hiç zaruret

Vasfi Mahir Kocatürk

Kaynak: https://www.turkudostlari.net

İLGİLİ İÇERİK

VASFİ MAHİR KOCATÜRK ŞİİRLERİ

ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi