Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Şİ'R-İ MAHZUN
 
Senden evvel eğer ölürsem ben
Gâh ü bîgâh aç bu defteri sen;
Bak şu nazm-ı şikeste-besteye kim
Bana bir nazre yollasın senden!
Şu kitâb-ı hazîn ü pür-hûnu
Aç da gör kalb-i nâle-meşhûnu
Semt-i re'sinde titresin rûhum
Sen okurken bu şi’r-i mahzûnu

Hâk içinde tebâh olurken ben
Yeni sevdâlara düşersin sen
Rûhum ağlar semâda, başkaları
Va'd-ı ikbâl alır iken senden
Bir rakibin dehân-ı pür-hûnu,
Leb-i pür-zehr ü kîne-meşhûnu
Bûs ederken seni, mezârımda
Okurum ben bu şi’r-i mahzûnu!

Seni yâd eylerim bu şi’r ile ben
Yâd edersen beni bu şi'r ile sen
Yâdigâr eylerim bu şi’ri sana
Aldığım zülfe karşılık senden!
Ben çekerken bu hecr-i pür-hûnu
Gönlümün ka’r-ı girye-meşhûnu
Ediyor katre katre istiktâb
Bana gûyâ bu şi'r-i mahzûnu!

Hâtırından eğer çıkarsam ben
Gâh u bîgâh aç bu defteri sen;
Bu müessir neşîdeyi bul kim
Sana bir hoş selâmdır benden
Şu kitâb-ı hazin ü pür-hûnu
Aç da gör kalb-i nâle-meşhûnu!
Semt-i re’sinden titresin ruhum
Sen okurken bu şi’r-i mahzûnu.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

CENAP ŞAHABETTİN ŞİİRLERİ

CENAP ŞAHABEDDİN HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi