Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AKAR, AKAR, AKAR- ZÜLFİKAR YAPAR KALELİ

Okyanustan derin gönlünün içi
Kimseye göstermez yandıkça akar!
Drama dönüşür hayat sikeçi
Buna aklı ermez yandıkça akar!

Arif kişi her çileyi hoş görür
Cahil, nadan bu dünyayı boş görür
Bir insan ki her insanı baş görür
Her kusuru görmez yandıkça akar!

Güller hoyrat elde, umut çalıda
Mal mülk düzenbazda, sabır velide
Arzu yüce dağda, heves yalıda
Asla aman vermez, yandıkça akar!

Zaman uzamakta, geçmede ara
Dost dostun gönlüne açmada yara
Kalbin çekülünü asmış duvara
İpine el sürmez, yandıkça akar!

Görmeli de kuzum, göz ile değil
Pişmeli, ve lakin köz ile değil
Bir bak, beni anla, söz ile değil
Bu hali gidermez, yandıkça akar!

Arzu ata binmiş, keremi yaya
Şirin ki deldirir ferhata kaya
Bülbül helak olur, gün saya saya
Ki bir gülü dermez, yandıkça akar!

Ömür geçer oğul, yıllar görünmez
Adları sayılır, kullar görünmez
Gurbet vatan olmuş, yollar görünmez
Testiyi devirmez, yandıkça akar!

Nedir arzuhalin, nedir muradın
Göklerde okunur yerdeki adın
Bulutları sağdın, arşı taradın
Bu su taş çevirmez, yandıkça akar!

Gonca boyun eğer, güller sarardı
Arının o gülde muradı vardı
Hasretin ateşi sineyi sardı
Vuslat ele girmez, yandıkça akar!

Hayat bu, güneşi bir kere doğar
Kanını kurutur, tenini sağar
Nefis ki içine düşeni boğar
Ömrü uzun sürmez, yandıkça akar!

Çabalar kabını dolduramazsın
Olmaya uğraşır olduramazsın
İstesen de gülü solduramazsın
Kimseyi küstürmez, yandıkça akar!

Çare arar, dikenlere el atar
Türlü hayal ile uykuya yatar
Belki on beş alır,belki beş satar
Bir türlü kestirmez, yandıkça akar!

Gönlümün gözünde saklarım seni
Cevherine bakar, yoklarım seni
Uzaktan uzağa koklarım seni
Bu gönle şerbet ez, yandıkça akar!

Yadında yarı var, sanırsın canlı
Yanında hayali, çok heyecanlı
Elleri nasırlı, gözleri kanlı
Dosta yel estirmez, yandıkça akar!

Bulut gibi ağlar, sel gibi akar
Dünyaya yıldızın gözünden bakar
Damarda dolaşır, yüreği yakar
Peşinde kin, garez, yandıkça akar!

Kara talihine baktım, usandım
Zikrine kafamı taktım, usandım
Hayal ile sana aktım, usandım
Baktım hayat çerez, yandıkça akar!

Çözen miyim dersin, bilinmez ahir
Üzer miyim seni bu yolda mahir
Evveliyat kahır, ahiri kahır
Deliler söz dürmez, yandıkça akar!

Dikkatlice oku bu son heceyi!
Uğraş o ki, gündüz ede geceyi!
Gönlün günü tutsa, ünün yüceyi
Güneşe un sermez, yandıkça akar!

Gönlümün gözüne teperim seni,
Bilmişim korganım, siperim seni
İki gözlerinden öperim seni
Bu baş çam devirmez, yandıkça akar!

ÖZÜR: (Bu şiir için)
Bir söz uzadıkça çoğalır hata,
İzaha yetmedi on dokuz kıta!

İLGİLİ İÇERİK

ZÜLFİKAR YAPAR KALELİ ŞİİRLERİ

ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi