Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MURABBA - NAMIK KEMAL

Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,
Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi;
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi!

Bize gayret yakışır merhamet Allah'ındır;
Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır;
Dinle feryadını kim terceme-i âhındır
İnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi...

Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün;
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün?
Dîn içün, devlet içün, can çekişen millet içün,
Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi?

Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben,
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen;
Dest-i a'dâdayız Allah içün ey ehl-i vatan;
Yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi! ...

 

MURABBA II


Değişmez fen mi vardır, müstakır eşyâ mı kalmıştır?
Delîli sâbit olmuş binde bir da’vâ mı kalmıştır?
Deme insâna ma’lûm olmadık ma’nâ mı kalmıştır
Eğer meçhûl ararsan her işin encâmı kalmıştır.

 

Sipihrin bahtını ikbâlini hep pây-mâl ettim
Hamiyyet mesleğinde terk-i evlâd ü iyâl ettim
Hayatımdan muazzezken vatandan infisâl ettim
Sebât ü azme hâil bir deni dünya mı kalmıştır?

 

Mematı görmedim ömrümde bir inkar eder mezhep
Fenadır bir fena dünyadayız intac-ı her matlab
Firakı habs ü nefy ü namusumla gördüm heb
Cihanın bir belasından bana perva mı kalmıştır?

 

Musırrım, sâbitim tâ can verince halka hizmette
Fedakârın kalır ezkârı dâim kalb-i millete
Denir bir gün gelir de sâye-i feyz-i hamiyyette
Kemâl'in seng-i kabri kalmadıysa namı kalmıştır...


Namık Kemal
( 1840 - 1888 )

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

NAMIK KEMAL ŞİİRLERİ

VATAN MERSİYESİ - NAMIK KEMAL

YOKTUR- NAMIK KEMAL

BEYİTLER - NAMIK KEMAL

HIRRENAME- NAMIK KEMAL

KIT'ALAR- NAMIK KEMAL

VAVEYAL - NAMIK KEMAL

MURABBA - NAMIK KEMAL

VATAN ŞARKISI - NAMIK KEMAL

HÜRRİYET KASİDESİ - NAMIK KEMAL

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi