Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AMİL ÇELEBİOĞLU'NUN AZİZ HATIRASINA MERSİYE

Dil teselli bulmuyor âh gitti cânân neyleyim
Gitti gelmez bildim artık derde dermân neyleyim
Hem yetimdir hem de öksüz ilm ü irfân neyleyim
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neyleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neyleyim

Âteş-i Mevlâ’da yanmış nây-ı Mevlânâ idi
Mesnevi’nin cevherinden damlayan ma’nâ idi
Dâimâ ilmiyle ‘âmil bir dil-i dânâ idi
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neyleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neyleyim

Her ne var âlemde âşık mazhar-ı Allâh diye
Çırpınırdı kuşca cânı nûr-ı Beytullâh diye
Yalvarırdı “Kıl şefâat yâ Resûlallâh” diye
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neyleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neyleyim

Can verirmiş mürde lafza san dem-i İsâ imiş
Tâlibân-ı ilm için yollar açan âsâ imiş
Darda kalmış fülk-i câna gönlü bir mersâ imiş
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neyleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neyleyim

Hû deyip güçlü cihandan râh-ı ilmin rehberi
Şimdi boş kalmıştır artık pir-i şerhin minderi
Binde bir gelmez yazık âh geçse yüzyıl benzeri
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neyleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neyleyim

“Yol açıldı gün bu gündür gönderin illâ” demiş
“Dehre Sultân ol” demişler “istemem aslâ” demiş
Can verirken son nefeste “Lâ” ile “illâ” demiş
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neyleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neyleyim

Âh edip inler bugün yârân vakitsiz fevtine
Kıldılar gâib namâzın gitti cennet semtine Fâtiha
Kevser ve Ahkâf oldu târih mevtine (1410)
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neyleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neyleyim

Bülbül-i şeydâsı uçmuş bi-nevâ dünyâ bugün
Gelmez artık eski günler bir güzel hülyâ bugün
Gönle HAYRÂNÎ’yle sohbet ey SEFER rûyâ bugün
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neyleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neyleyim

Boş çevirme dergehinden cânımız Cânâ gelen
Yâ Muhammed kıl şefâat yâr-ı müstesnâ gelen
Cennet-i Firdevs’e lâyık bir gül-i ra’nâ gelen
Şimdi elden gelmiyor takdire isyân neyleyim
Dağlıyor bir kor kesilmiş nâr-ı hicrân neyleyim


Nejat SEFERCİOĞLU

İstanbul, 11 Ağustos 1990

SON EKLENENLER

Üye Girişi