Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖNLÜMÜN MEYHÂNESİNDEN HİTAP! - NEYZEN TEVFİK

Dinleyen her zerreye bin bir hitâbım var benim,
Kâinât isminde hiçden bir kitâbım var benim! 

Ya hitâbımdan okursun, yâ kitabımdan beni, 
Yazdığım efsânede on altı bâbım var benim! 

Hey’etimde müttefik mağrıbla maşrık, veçhe yok; 
Gayr-i mer’î zerrede bin âftâbım var benim! 

Hüsn-i mutlak bir yudumda kendini gayb eyledi, 
Gönlümün humhanesinde böyle nâbım var benim! 

Varlığımdan intihâsızlık terennüm eyliyen 
Bezm-i hiçide adem adlı rebâbım var benim! 

Neşvemiz bî-ibtidadır işvemiz bî-intihâ, 
Böyle bir sâkiye candan intisâbım var benim! 

Meyve-i memnua’dan çekmiş bizim pîr-i mugân, 
Neyzen’im, gönlümde bin bir küp şarâbım var benim! 

Neyzen Tevfik 

*** 


Günümüz Türkçesine Uyarlama: 

Dinleyen her zerreye bin bir hitâbım var benim, 
Kâinât isminde hiçden bir kitâbım var benim! 

Ya hitâbımdan okursun, yâ kitabımdan beni, 
Yazdığım efsânede on altı bâbım var benim! 

Hey’etimde müttefik batıyla doğu, yön yok 
Görünmez zerrede binbir güzel yüzüm var benim! 

Gerçek güzellik bir yudumda kendini kaybetti 
Gönlümün meyhanesinde üzümüm var benim 

Varlığımdan sonsuzluk bestesi söyleyen 
Hiçlik meclisinde insan denen rebabım var benim 

Neşem ezelden beridir, işvem sonsuzdur 
Böyle içki sunana candan bağlılığım var benim 

Yasak meyveden sunmuş bana meyhaneci 
Neyzen’im gönlümde binbir küp şarabım var benim

Uyarlama: Orhan Balkarlı 

(Üstada hürmet ve Orhan Beye minnet ile...antoloji.com)

Neyzen Tevfik

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

NEYZEN TEVFİK'İN ŞİİRLERİ...