Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SAYFA:3 /21-30

21. YENİ AĞUSTOSBÖCEĞİ İLE KARINCA –MÜNİR H. EGELİ

Artık herkes bunu bilir Ki 
Ağustosböceği, bir 
Cırıtılı, zurna sesli 
Cam kanatlı, karnı beşli 
Biçimsiz bir hayvandır. 
Sade şarkısı yamandır. 
Bu güzel böcek bütün yaz 
Elinde sedeften bir saz, 
Şarkı söylemiş, eğlenmiş, 
Hep cırcır... diye söylenmiş. 
Derken sırtı yün abalı, 
Eli kocaman sopalı, 
Süpürge sakalı apak 
Başında kardan bir kalpak, 
Poyraz adlı buz atına 
Binerek, içi fırtına 
Dolu bir ney öttürerek, 
Kış baba gelir çatar; 
Her yer çamura batar. 
Bizim Ağustosböceği 
Tükenince yiyeceği 
Bir kaç gün ah, vah eder. 
Sonra karıncaya gider,
Bir parça ekmek ister. 
Karınca gülerek der: 
"— Sen bir küçük san'atkârsın 
Başımın üstünde varsın 
Anbarımda ne görürsen 
Reçel, yemiş, hepsini sen 
İstediğin gibi al ye.„ 
Sade bana şarkı söyle."


AĞUSTOSBÖCEĞİ – MUZAFFER TAYYİP USLU

Gel etme karınca kardeş 
Ağustosböceğine acı 
Onun mu kabahat sanki 
Şarkı söylediyse bütün yaz


AĞUSTOSBÖCEĞİ –ORHAN M. ARIBURNU

Karıncalar atlara binmiş 
Arılar bâl yapıyor kovanda 
Bir sağır düaya üzeri 
Herkes kendi avında 
Sen sadece şiir yaz 
Aziz böcek 
Ağustosböceği (Yücel mecmuası, Eki m 1946, say ı 120,)

 

KARINCA İLE CIRYALYIK HİKÂYESİ - KEMAL (XV.YY. DİVAN ED.)

Ne dersin bunı ortaya yetürüb

Bu Türki başına haller getürüb
Nene yarar gider Türki dilile

Gelesin ortaya işbu bilile
Senün halün o çırlayıka benzer

Karınca ile olmışdur bürazer
Münâsib-hâl olur işbu hikâyet

Ki dinle nice kılmışam rivayet
Varımış cırlayık bir bili ince

Anunla kardaş olmış bir karınca
İdermiş cırlayık her geçene sâz

Geçenden kesmez imiş hergiz âvâz
Geçene sâz ile âheng idermiş

Âvâzıyla cihanı teng idermiş
Elüm dut yohsa uş gitdi hayâtum

Neye dönmiş durur bir göre zâtun
Kış irişdi görür keser âvâzın

Nedendür halka çalmaz oldı sazın
Kanat büzilüp ağaca yapışur

Kalur ağaç budağında apışur

Gelüp ol kardaşı karıncaya dir
Kerem it bana öldüm bir gıda vir

Beğayet hâlum olmışdur mükedder
Bana rahm eyle beni koma ebter

Elüm dut yohsa uş gitdi hayatum
Neye dönmiş durur bir göre zâtum

Alur karınca bundan bu cevâbı
Dönüp cırlayıka itdi hitabı

Didiyaz ohcak çekersin âvâz
İdersin her kişiye gökçek sâz

Dolar âvâzun ile işbu âlem
Âvâzundan geçemez değme âdem

Âvâzundan senün kimse duramaz
O rahat gölge bulup oturamaz

Behey bî-çare kış irdi ölürsin
Uzakdurkış ki nice dirilürsin

Bu sazından sana uş irdi nâle
Bu kıllet üstine noldu havale

Bu sözi cırlayuk karıncadan iş
İdüben bu arada oldu hâmûş

Senün hâlun o cırlayuka benzer
Kuru sözü kılarsın safi ezber

Bu son mısradan sonra Kemal tekrar asıl mevzû'una dönüyor.

Latife

Meğer kim cırlayık fasl-i şitada
Karıncadan taleb etmiş' zevada

Demiş karınca halk işlü-işinde
Dürişürken sen ağaçlar başında

Ne arardım ki şimdi zar u muhtaç
Kaluban olısarsın bigüman ac

Çağırduklarun ol dem dürlü tuyuk

Kuruyub değmez olduğuna uyuk

İgen hoşdur meşakkat çekmez iken
Kayırmak gereği gerekmez iken

Düriş kardaş durma yegrekdür
Beli her gün yarak bir gün gerekdür

Evün var ise havlün içre hali
Kimesne koyma yığ içine çalı

El el üzre olur âlemde çokdur
Ev ev üzre veli olduğı yokdur

Müdam olmaz muvafık çün iki hû
Kaçan bir yerde sığar iki ulu

Sakın konşı hakkından olma gafil
Ki konşı hakkı Tanrı hakkıdur bil

Çü incitmez meseldür konşısın kurt
Sen incitmek neden olanı hem-yurt

Biri birinüz ile kamu demde
Gerek hoşluğunuz şâdide gamda

Ki ol derd-i şikemden olıcak zar
Düşer damen götürmek sana nâçâr

Ağızla kohşıyı izzet gerekse
Hudâdan rahmet ü cennet gerekse

Latife

Müdâm èt yatlu konşıya veli al
Yüzün suyını yüzsüzden satun al

Göçer cehdile anı yâ göçe-gör
Binüb yüğrüğe yüzsüzden kaça-gör

Yaramaz konşınun dutma gümânı
Yedi konşıya dek erür ziyanı

Ahmet Kabaklı, Türk Ed.Tarihi, 2.cilt

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI ŞİİRLERİ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

ATATÜRK ŞİİRLERİ

ÖLÜM ŞİİRLERİ

TÜRKÇE İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER

İSTANBUL İLE İLGİLİ ŞİİRLER

BAŞÖRTÜSÜ ve ÖRTÜNMEK İLE İLGİLİ ŞİİRLER

AY ŞİİRLERİ

MARŞLAR

ÇOCUK ŞİİRLER

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi