Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HAL-İ PÜR DESTANI-1 - İDRİS NEBİ KARAKUŞ

Kime anlatayım kime yanayım
Derdimin Lokman’ı tel olmuş ağam!
Neye inanayım, niçin kanayım
Dost Bildiğim insan el olmuş ağam!

Mahkeme kadısız, hoca fetvasız
Kaymakam esrarkeş, valimiz arsız
Doktor para basar, ebe pervasız
Sanırsın vatanım öl’olmuş ağam!

Tahsildar pazarcı, muallim çoban
İreyis rüşvetçi, zabıta kirman
Asayış berkemâl, polisler koman
Başımın başı da kel olmuş ağam!

Hakikatın penceresin kapatmış
Bâtıl’a uymuş da el-ense yatmış
İşçi grev peşinde, memur inatmış
Param geçmez akçe, pul olmuş ağam

İdris Nebi yeter, fazlası kalsın
Sözüm yok doğruya, eğriler alsın
Güzel yurdum seni sevmeyen ölsün
Sulak topraklarım çöl olmuş ağam!


HAL-İ PÜR DESTANI-2

Nereden başlarsam, nasıl anlatsam
Perdi-perişandır halimiz bizim
Sapanımdan başa bir taş fırlatsam
Kesilir kökünden kolumuz bizim.

Memurun maaşı sayar yerinde
İşçinin emeği alın terinde
Çiftçinin derdi de yaka kirinde
İşportacı oldu valimiz bizim

Biri gitti, biri geldi zevatın
Kuyruğundan yapıştılar kıratın
Direğini devirmişler Sırat’ın
Başımıza belâ yolumuz bizim

Kavgayı seyredin âleme bakın
Göbek atanları seyrana çıkın
Malı mülkü bir tarafa bırakın
Vergiye gitti vah çulumuz bizim.

Ense mazı gibi, şişkin göbeği
Dokuz yılda doğurtmadı bebeği
Sanki sirkte Amerika’n şebeği
Kırıldı gülmekten solumuz bizim

Karşımızda işve etti kırıttı
Beyaz cam’dan el salladı sırıttı
Üç gün sonra hepisini unuttu
Lâl oldu konuşmaz dilimiz bizim

Ey revâ görenler! Ne idi suçum?
Kavruldu ciğerim yanıyor içim…
Üç-dört sene sonra gelmez mi seçim
O zaman alırsın balımız bizim

Ula İdris Nebi konuşma boşa
Anlayan olmaz ki ayaktan başa
Kimin için düşüyorsun telâşa
Uzaydan gelmedi delimiz bizim.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

İDRİS NEBİ KARAKUŞ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi