Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BENİM MEMLEKETİM - İDRİS NEBİ KARAKUŞ

Atmaca uçurumlarında raks ederken şahinler,
ıssız, dik yamaçlarda anî bir çığlık duyarsan feryada benzer;
bir kurt uluması yırtarsa gecenin sessizliğini apansız;
ağlamaklı bir yanık bozlak duyarsan uzaklardan;
bir hüzzamın buruk nâmelerini haykırırsa
kırık ney;
bir yorgun sürüyü dereye indirirse esriten kaval…

Bil ki, işte orası benim memleketim.

Uçsuz-bucaksız bir bozkırın tümseğinde
kişniyorsa yılkı atları;
sığırtmacın önünde ho’ladıkça tırmanıyorsa yamaçlara sığır;
canhıraş çığlıkları atarak karışıyorsa koyun kuzuya;
çayda kurbağaların şarkıları yankılanıyorsa
bam telinden;
kağnı tekerliklerinin gıcırtılarına “es” diyorsa soluğuyla sarı öküz;
çobanın yerine koyunu güdüyorsa Karabaş…

Bil ki, işte orası benim memleketim.

Başı yaşmaklı, telli duvaklı gelinler at sırtında gülümsüyorsa;
halaya durmuşsa erkekli kızlı genç gönüller; fincanda kahve, bardakta şerbetler sunuluyorsa konuklara;
havanda kesilen tel kadayıflara şıra dökülüyorsa telaş içinde;
kurulmuşsa sofralar konuklara izzet-i ikram için
ve davullar çalınıyorsa çifte çifte…

Bil ki, işte orası benim memleketim.

Ocak başında tezek atıyorsa ateşe yaşlı kadın; peşipeşine seriliyorsa yağlı katmerler sac üzerine;
bir çocuk çökelekli dürüm istiyorsa ağlayarak; küpten pekmez, yayıktan ayran çıkartıyorsa genç bir kız;
heybesinde domates biber ile iniyorsa eşeğinden boynu yağlıklı ihtiyar;
damdan dama atlıyorsa civciv kapan
Sarı Tekir;
sarıya boyamışsa kahverengi toprakları günebakan;
kabartıyorsa yürekleri at kişnemesi, nal şakırtısı;
sevgi doluysa yürekleri insanlarının…

Sorma “kimindir” diye,
işte orası benim memleketim.

Buğday biçiliyorsa, arpa kavranıyorsa,
mercimek yolunuyorsa, sap çekiliyorsa,
düven sürülüyorsa…
İt ürüyor, kuşlar ötüyorsa.
Eşek anırıyor, at kişniyorsa…
Kızlar bulgur çekiyor, civanlar at seğirtiyor, çocuklar çelik çomak oynuyorsa…

Bil ki, işte orası benim memleketim.

Yosun kokulu kayalarda raksediyorsa şiir gözlü martılar,
bir tepeden seyre dalmışsa Yahya Kemal mavi dünyayı,
bir yanık türkü tutturmuşsa Orhan Veli,
han duvarlarına yazdığı manzumeleri okuyarak geçmişse Niğde’yi Faruk Nafiz…
Yeniden vatandaşlaştırıyorsa bozkırları
Mustafa Kemal’ler
ve Türklük kokuyorsa buram buram toprağı, taşı bir ülkenin…

Bil ki, işte orası benim memleketim.

Hilâlin gölgesinde uyuyorsa bebekler,
caddelerden sel gibi akıyorsa insanlar, yükseliyorsa fabrika bacalarından dumanlar, uçuyorsa uçaklar, yürüyorsa tramvaylar,
şehide selâma durmuşsa bir er...

Bil ki, işte orası benim memleketim.

Yürekleri çatal doğar çocuklar, bu ülkede…
Adına, Türk yurdu derler bu ülkenin,
tâ ezelden beri.
İnsanları hep bir ağızdan haykırır
“YAŞASIN TÜRKLÜK” diye.

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

İDRİS NEBİ KARAKUŞ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi