Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KEBUTER - MUALLİM NACİ

Uçtukça hayâl-i yâr gözde
Ârâma bulup medar sözde

Şeh-dâne-yl dîde-yî terimle
Meşgul olurum kebûterimle

Bir öyle enîs-i cân bulunmaz
Amma o da her zaman bulunmaz

Terk eylemiş işte âşiyânı
Hâkî iken olmuş âsumânî

Baktıkça o sun’-i ber-kemâle
Şâhîn-i kaza gelir hayâle

Göklerde gezen o bâl-i menkuş
Bir gün olacak zemîne mefrûş

Hoşnûd musun bu ibtilâdan
Bilmem ne usandın inzivadan

Bir beyza içinde hayli eyyam
Tenhâca kapandın ettin ârânv

Âh olsa idim şu sırra vâkıf
Nerden girip oldun anda âkit

Çıktın büyüyüp fezâ-yı feyze
Hatırda mı tenk-nây-ı beyza

Geh arkadaşınla gâh tenhâ
Hürrüm diyerek uçarsın amma

Gâhî o nigâh-ı vahşet-âsâr
Hiss ettiriyor ki bir gamın var

Etmiş seni de karîn-î hayret
Hürriyet içinde bir esaret

Baksan görünür bu dâr-ı ibret
Sayyâd ile saydtan ibaret

Gördün mü bu dâm-gehte âzâd
Bir damın esîri sayd ü sayyâd

Âlem bu tarîke münseliktir
Yekdîğeri sayda münhemiktir

Bir gurk ana geldi oldu cellâd
Av bekler iken av oldu sayyâd

Bir başka cihan olunsa ibraz
Etsek şuradan seninle pervâz

Dünyâ nedir anmasak unutsak
Âvâreyiz âşiyâna tutsak

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

MUALLİM NACİ ŞİİRLERİ

MUALLİM NÂCİ HAYATI ve ESERLERİ

MUALLİM NACİ(1849-1893)

MUALLİM NACİ - NİŞANCI KIZ

SON EKLENENLER

Üye Girişi