Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

RIHLET - YAHYA KEMAL BEYATLI

 

— 1520 —

Bir gün çalındı nevbet-i takdir rıhlete

Ukbâda yol göründü Hüdâ'dan bu dâ'vete

 

Doldukça doldu gözleri eşk-î firaak ile

Kudretlü pâdişâh vedâ' etti millete

Tevhîd maksadıyle geçirmişti ömrünü

Ref' etti armağânını Dergâh-ı Vahdet'e

 

Râyâtı gölgesinde fedâ-yı hayât eden

Ervâha pîş-dâr olarak girdi cennete

Yek-ser riyâz-ı huld-i berîn oldu cilve-gâh

Her cengten getirdiği binlerce râyete

 

Dîdâr-ı Fahr-ı Âlem'i görmekti gaayesi

Gark-ı huşû' çıktı huzûr-ı Risâlete

Alnından öptü fahr ederek Fahr-ı Kâinât

Şâbâş sundu sarf edilen bunca himmete

 

Dîvân-ı Hak'ta mağfiret-î Girdigâr'dan

Şâyeste gördü cürm ü günâhın şefâate

Dûr olmasıyle böyle büyük pâdişâhtan

Gark oldu nâs mâtem-i bî-hadd ü gaayete

 

Yer yer misâl-i bîd-i hazân oldu tûğlar

Sultan Selîm'e girye-künân oldu tûğlar

(Eski Şirin Rüzgârıyla)

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

YAHYA KEMAL BEYATLI ŞİİRLERİ

YAHYA KEMAL BEYATLI HAYATI VE ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi