Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÖKSÜZ KIZ MASALI*- SABAHATTİN ALİ

- Hocam Ali Canip Beğe - **

Ufuklarda yaralı bir göğüs kanıyor,
Ovalarda kızıl kumlar dalgalanıyor;
Rüzgarlara haykırırken yalçın kayalar;
Uğulduyor nihayetsiz, engin yaylalar...

Bir kış günü bir öksüz kız elde bakracı,
Merhametsiz rüzgarlarla dağılmış saçı
Su almağa gidiyordu...Sırtı çıplaktı;
Karanlıkta artan soğuk sırtını yaktı...

Şişirmişti karlar küçük ayaklarını,
Esen rüzgar doldurmuştu kulaklarını.
Zavallının karnı açtı, gözü yaşlıydı.
Düşe kalka gidiyordu, çok telaşlıydı.
Bir kasırga koptu birden, kızı ağlattı,
Güzel, narin vücudunu yerlere attı...
Yukardaki saraydan gördü bunu ay,
Gözlerine zindan oldu birden bu saray...
- Soğuk kızın gül yüzünü kavuruyordu -
"Ay", bir anne gibi tatlı sesiyle sordu:

Çıldırdın mı kız?
Niçin yapyalnız
Çıktın dışarı?

Görmedin mi sen?
Dışarda esen
Deli rüzgarı?

Öksüz kız bu tatlı sesle önce ürperdi
Lakin sonra sakinleşti ve cevap verdi:

Ay, sorma benden,
Bilmiyorum ben
Bu nasıl şeydir...

Yalnız derdim çok,
Bir sevincim yok,
Anam üveydir...

Hıçkırıklar kesti kızın ince sesini,
Zaten "Ay" da anlamıştı neticesini,
Onun için ısrar edip sormadı fazla;
Ve titredi kalbi acı bir ihtizâzla,
Gözlerinden yere billur yaşları indi...

Bir çalının içerisine girdi kız şimdi.
Lakin birden "Ay"ın sesi sarstı kumsalı:
"-Kucağında bir inci var, ben ona, çalı!"
"Hazırladım atlas çadır, ipekli sedir,"
"Hadi çalı, öksüz kızı al bana getir!..."

Birdenbire bir silkindi, çalı at oldu,
Dikenleri ona ipek bir kanat oldu;
Yavaş yavaş yükseldi, gökler alçaldı,
"Ay" bu kızı bakracıyla yanına aldı...

İşte o günden beridir
"Ay"ın çehresi değişir,
Kızın değişen haliyle...
Ay bu kızın hayaliyle
Bazan parlar, bazan söner,
Adeta şaşkına döner.

Kız bazen girer otağa;
Başlar halı dokumağa,
"Ay"ın yüzünü o zaman
Hasretle sarar bir duman,
Bir hilal olur yeisle;
Gittikçe artan bir sisle
Beyaz çehresi kirlenir...

Bazan kızın keyfi coşar:
Bakraçla göle koşar
Ve ayın çektiği çile
Biter... Coşkun bir sevinçle
Gülen yüzü bedirlenir...

Gökte büyük bir "Dev" vardır,
Her zaman "Ay"ı kıskanır:
Güzel kız ondadır diye;
Kavga eder bir düziye
Öksüz kızı kapmak için,
Ve kendisi için için
Kızın aşkına taliptir.

Yirmi beş gün Ay galiptir,
Yüzü parlar süzgün süzgün
Lakin heyhat, ayda üç gün
Bu "Dev" galip gelir "Ay"a
Ay da başlar ağlamaya
Hıçkırıklara boğulur,
Yüzü yaşlarla sararır,
Sonra kararır, kararır,
Tam üç gün görünmez olur...

SABAHATTİN ALİ

(Hayat, 24.3.1927)

*Eski Türklerdeki aşk efsanelerinden biridir.

** Ali Canip Yöntem (1887-1967) Şair, yazar ve edebiyat tarihçisi

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

SABAHATTİN ALİ ŞİİRLER

SABAHATTİN ALİ KİMDİR?

SABAHATTİN ALİ HAYATI ve ESERLERİ

FİRAR - SABAHATTİN ALİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi